! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Miroslav Foret

autor

Marketingový průzkum


Jistě není třeba připomínat, že v dnešní době není těžké něco vyrobit, ale prodat – a k tomu je nutné znát své zákazníky. Poznat jejich přání, potřeby, očekávání i spokojenost není tak těžké, jak by se mohlo zdát na první pohled. Zapomeňte ale na to, že marketingový průzkum je pouhé vymýšlení otázek a nahodilé rozdávání dotazníků. Autor této knihy vás provede jednotlivými kroky, kterým je při poznávání zákazníků třeba věnovat pozornost. Mimo jiné vám poradí: jak definovat marketingový problém a výzkumný cíl kdy využít techniku dotazování, pozorování a kdy experiment, a jak tyto techniky zvládnout jak zpracovat zjištěné informace Kniha je určena všem, kteří se chtějí stát poučenými zadavateli, případně dokonce realizátory marketingového průzkumu. Uvnitř mimo jiné naleznete: rady pro začátečníky příklady konkrétních praktických problémů otázky k zamyšlení praktickou ukázku jednoduchého průzkumu O autorovi: Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. Na Masarykově univerzitě v Brně vedl v 90. letech Centrum rozvoje malého podnikání České republiky, financované Kongresem USA a na tamní Ekonomicko-správní fakultě vyučoval marketingové předměty (marketing, marketingová komuni¬kace, marketingový výzkum). Spo¬lečně s partnery z Vysoké školy v Haagu založil Mezinárodní institut marketingu, komunikace a podnikání (IIMCE). Působí na Fakultě regio¬nálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, kde vede Ústav regionálního rozvoje a veřejné správy. Vyučuje také na Fakultě ekonomie a podnikání Bratislavské vysoké školy práva v Bratislavě, na Brno International Business School v Brně a hlavně na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, kde zastává funkci rektora. Je zástupcem České republiky v řídícím výboru Mezinárodní asociace marketingu pro veřejný a neziskový sektor.
Na sklade 1Ks
10,63 € 11,19 €

Marketingová komunikace + DVD


Komunikace se zákazníkem patří ke klíčovým oblastem marketingu. Přehledně koncipovaná publikace vás krok za krokem zasvětí do celého procesu. Poradí vám jak zákazníka poznat, jak vytvořit sdělení šité přesně na něj, jaký vybrat komunikační kanál tak, aby ho co nejlépe i nejefektivněji oslovil, a jak vyhodnotit úspěšnost celé akce. Autor Miroslav Foret patří mezi přední odborníky na marketing u nás.
U dodávateľa
17,57 € 18,49 €

Marketing.Základy a principy


Publikace je určena: začínajícím marketingovým manažerům, kteří se potřebují seznámit se základy marketingu studentům podnikatelských, obchodních a ekonomických fakult, kterým přehledně objasní, na jakých principech marketing pracuje, a pomocí otázek jim umožní zkontrolovat si, nakolik látku pochopili. Dozvíte se: jaké známe základní marketingové pojmy, co označují čím se zabývá makromarketing a čím mikromarketing co je marketingové řízení a proč je v praxi důležité jaké marketingové strategie e xistují a kdy je která vhodná jak sestavit marketingový plán které složky tvoří tzv. marketingové prostředí podniku jak provádět marketingový výzkum co vše dokážeme vyčíst z chování spotřebitelů a jak toho využít jak pracovat s tzv. marketingovými pr vky produktem, cenou, distribucí a marketingovou komunikací nakolik je v dnešní době důležitý mezinárodní marketing, jaké existují formy vstupu na zahraniční trh a kdy kterou zvolit
Vypredané
9,37 € 9,86 €

Marketingová komunikace + CD


Publikace je určena: marketingovým pracovníkům, kterým poskytne detailní, systematicky uspořádané informace o tom, jak pochopit specifické chování jejich zákaznické skupiny a zvolit takovou marketingovou politiku a komunikaci, aby zákazníky účinně oslovili a především přesvědčili studentům na podnikatelských a obchodních fakultách – jako první česká učebnice věnující se uceleně právě problematice marketingové komunikace Dozvíte se: jaké komunikační nástroje existují, jakou měrou jsou které využívány a co nám o jejich budoucnosti prozrazují dnešní trendy jak jsou členěny tzv. sdělovací prostředky a jak má marketingový pracovník komunikovat s novináři a redaktory co spadá pod pojem podniková identita, jakými prostředky je vyjadřována jak vám poslouží důsledně dodržovaný jednotný vizuální styl jak pracovat s podnikovou značkou, chceme-li ji změnit či inovovat že podniková kultura i image dokáží říci o firmě velmi mnoho a co všechno z nich může zákazník vyčíst jaké informace o vašich zákaznících vám podají různé zdroje, jak získaná data uspořádat a co z nich lze vyčíst na jakých základech má být postaven relevantní marketingový výzkum jak poznat, na jaké segmenty je trh členěn a jak je postupně pokrýt jak vytvořit pro danou zákaznickou skupinu adekvátní, a proto i srozumitelné marketingové poselství kdy využít reklamu, jak připravit a načasovat reklamní kampaň jak účinná a přitom levná může být podpora prodeje na místě kdy využít možností PR, sponzorství, direct marketingu ad. jakou roli hraje osobní kontakt na prodejním místě a co všechno může ovlivnit jak má vypadat marketingová komunikace ve veřejné správě Kniha nabízí množství příkladů a dokumentů z českého tržního prostředí, obsahuje i otázky, prostřednictvím kterých si můžete ověřit, nakolik jste problematiku pochopili a zvládli. Na CD najdete doplňující materiály ke každé z lekcí – reklamy, letáky, rozhlasové a TV spoty. Dále obsahuje praktické úkoly, které vám pomohou upevnit si nabyté znalosti. O autorovi: Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. V 70. a 80. letech se zabýval využitím počítačů a statistickým zpracováním dat v aplikovaném i základním sociálně-ekonomickém výzkumu.V roce 1992 založil na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně Ústav veřejného mínění a marketingu a v letech 1993-1997 vedl Centrum rozvoje malého podnikání České republiky, vzniklé z podpory Kongresu USA. V roce 1994 založil s partnery z nizozemské Vysoké školy v Haagu Mezinárodní institut marketingu, komunikace a podnikání (IIMCE). Působí na Ústavu marketingu a obchodu Provozně ekonomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Přednášel na vysokých školách v zahraničí (Švédsko, Nizozemí, Bulharsko a Maďarsko). Vyučuje také na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie muzických umění v Brně a na Brno International Business School. Je rektorem Soukromé vysoké školy ekonomické ve Znojmě. Tato publikace byla představena odborné veřejnosti
Vypredané
17,57 € 18,49 €

Marketing pro začátečníky


Publikace je určena: těm, kteří s marketingem začínají, ať jde o budoucí marketing manažery nebo i zaměstnance malé firmy, kde jeden člověk zabezpečuje více činností, tedy i marketing studentům podnikatelských, obchodních a ekonomických fakult, jimž nabídne veškeré základy marketingu >/ul> Dozvíte se: jaké existují základní marketingové definice co rozumíme marketingovým řízením a proč je v praxi důležité jaká marketingová strategie je kdy vhodná jak připravit životaschopný marketingový plán co spadá pod marketingové makro a co pod mikroprostředí jak provést analýzu portfolia co vše dokážeme vyčíst z chování zákazníků nakolik je důležitá segmentace trhu a jak ji využít proč a kdy je třeba provádět marketingový výzkum jak pracovat s tzv. marketingovými prvky – produktem, cenou, distribucí i propagací že vstup na zahraniční trh nemusí být ani tolik náročný, že záleží na formě a načasování O autorovi: Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. Na Masarykově univerzitě v Brně vedl v 90. letech Centrum rozvoje malého podnikání České republiky, financované Kongresem USA a na tamní Ekonomicko-správní fakultě vyučoval marketingové předměty (marketing, marketingová komunikace, marketingový výzkum). Společně s partnery z Vysoké školy v Haagu založil Mezinárodní institut marketingu, komunikace a podnikání (IIMCE). Působí na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, kde zastává funkci rektora. Je zástupcem České republiky v řídícím výboru International Association on Public and Non Profit Marketing.
Vypredané
10,37 € 10,92 €

Marketing pro začátečníky 2. aktualizované vydání


Kniha navazuje na úspěšný a několikrát dotiskovaný titul marketing – základy a postupy. Jednoduchou a přehlednou formou seznámí začátečníka se vším důležitým, co byste měl o marketingu vědět. Každá z problematik je živě demonstrována na modelových situacích a to převážně z domácího prostředí. Pochopíte tak rychle mechanismy, kterými se domácí trh řídí. Za každou kapitolou následují praktické otázky k zamyšlení i cvičení.
Vypredané
9,42 € 9,92 €

Marketingový průzkum, 2. vydání


Zapomeňte na to, že marketingový průzkum je pouhé vymýšlení otázek a nahodilé rozdávání dotazníků. Nechte se zasvětit do jednotlivých nástrojů (technik) a postupů marketingového průzkumu a naučte se posuzovat vhodnost jejich praktického využití. Kniha je určena všem, kteří chtějí být poučenými zadavateli marketingového průzkumu, případně dokonce realizátory jednoduchého průzkumu.
Vypredané
9,49 € 9,99 €

Marketing pro začátečníky


Titul jednoduchou a přehlednou formou seznámí začátečníka se vším důležitým, co by měl o marketingu vědět. Každá z problematik je živě demonstrována na modelových situacích a to převážně z domácího prostředí. Pochopíte tak rychle mechanismy, kterými se domácí trh řídí. Za každou kapitolou následují praktické otázky k zamyšlení i cvičení.
Vypredané
9,49 € 9,99 €

Marketingový výzkum


Autoři publikace vás seznámí s metodologickými principy, postupy i problémy marketingového výzkumu, s jeho jednotlivými metodami a technikami. Hlavní důraz kladou na poznání praktické stránky problematiky ve vztahu k marketingovému managementu organizace (podniku), města, regionu, či dokonce celého státu. V textu naleznete konkrétní příklady z vlastních marketingových výzkumů realizovaných v Mezinárodním institutu marketingu, komunikace a podnikání, a to jak na úrovni organizace, v podmínkách podniků jako Veletrhy Brno či Soukromá vysoká škola ve Znojmě, tak na úrovni Jihomoravského kraje, jako v případě projektu Moravské vinařské stezky, či až na úrovni celého státu České republiky. Získáte teoretické a metodologické znalosti, jak zcela konkrétně připravit a realizovat sběr dat v terénu, jakými základními statistickými postupy můžete shromážděné údaje následně zpracovat a jak z nich pro potřeby praxe vyhodnotit empirické poznatky, včetně konkrétních marketingových doporučení.
Vypredané
9,86 € 10,38 €