! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Thomas Foster

autor

Čítaj romány ako profesor


Zo všetkých literárnych druhov je román bezpochyby najpríťažlivejší a najdiskutovanejší. Od Petronia, Miguela de Cervantes, Madame de la Fayette, Jane Austinovej až po súčasných majstrov sa román vyvíjal v závislosti od spoločenských, sociálnych a technologických zmien, celé stáročia vstrebávajúc tradíciu a nové myslenie. Nájdeme v ňom kultúru, predsudky, novú filozofiu, ideológie, náboženstvá a celé dejiny ľudstva. Thomas C. Foster geniálne sprevádza čitateľa cez fascinujúcu symboliku románov. Nech nám už román na samom začiatku zvestuje hocičo, ide o informácie o tom, kto, čo, kde, kedy, ako a prečo. Inými slovami, spôsob, akým je príbeh vyrozprávaný, je rovnako dôležitý ako príbeh samotný. Je len v rukách čitateľov, či si román obľúbia, alebo ho odmietnu, preto by mali o ňom niečo vedieť. V prvom rade musí čitateľ so spisovateľom spolupracovať a aj román sa mu potom odmení hlbším zážitkom, radosťou z čítania a dojmom, ktorý rezonuje ešte dlho potom, ako dočíta poslednú stránku. Profesor Foster je výborný rozprávač. Čítaj romány ako profesor je zábavná a inteligentná kniha určená širokému publiku. Nikto sa nenarodí ako skúsený čitateľ a ak chceme porozumieť hlbším rovinám textu, táto kniha bude naším spoločníkom a prinesie nám intenzívnejšie zážitky z čítania. "Pôsobivosť románov do značnej miery spočíva v tom, že čitateľ musí so spisovateľom spolupracovať, vžíva sa do príbehu postáv a aktívne sa zapája do budovania jeho zmyslu. Román zároveň čitateľa odmeňuje intímnejším pôžitkom než sprostredkované žánre drámy či filmu. Práve vďaka tomu, že tvorca aj publikum sú od prvého riadka zároveň darcom aj obdarovaným, román ostáva v našich mysliach ešte dlho potom, čo knihu zavrieme." "Každé obdobie má svoj literárny étos, niekedy ich má dokonca viacero. 20. storočie sa väčšinou točilo okolo niekoľkých vzájomne súvisiacich bojových pokrikov: "Preč so starým!", "Preč s konvenciami!", "Urobme to nanovo!" alebo "Kým neskúsiš, nevieš." Potreba experimentovať a zavádzať novoty mala mnohé formy, často išlo o odmietnutie inovácií predošlej partie rebelov. Moderna sa môže prejavovať aj takto. Alebo postmoderna."
Na sklade 2Ks
1,90 € 15,90 €

Lacná kniha Jak číst romány jako profesor (-90%)


Román prošel dlouhým vývojem, od Cervantesova Dona Quijota přes díla Jane Austenové, Francise Scotta Fitzgeralda či Ernesta Hemingwaye až k dnešním mistrům, adaptoval se na změny společnosti i technologií a v každém období své existence se vyznačoval mísením tradice a inovativních prvků.
Na sklade 3Ks
1,55 € 15,46 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Jak číst romány jako profesor (-50%)


Román prošel dlouhým vývojem, od Cervantesova Dona Quijota přes díla Jane Austenové, Francise Scotta Fitzgeralda či Ernesta Hemingwaye až k dnešním mistrům, adaptoval se na změny společnosti i technologií a v každém období své existence se vyznačoval mísením tradice a inovativních prvků.
Na sklade 1Ks
7,73 € 15,46 €

dostupné aj ako:

Jak číst romány jako profesor


Román prošel dlouhým vývojem, od Cervantesova Dona Quijota přes díla Jane Austenové, Francise Scotta Fitzgeralda či Ernesta Hemingwaye až k dnešním mistrům, adaptoval se na změny společnosti i technologií a v každém období své existence se vyznačoval mísením tradice a inovativních prvků.
Vypredané
14,69 € 15,46 €

dostupné aj ako:

How to Read Literature Like a Professor


A thoroughly revised and updated edition of Thomas C. Foster's classic guide--a lively and entertaining introduction to literature and literary basics, including symbols, themes, and contexts--that shows you how to make your everyday reading experience more rewarding and enjoyable.While many books can be enjoyed for their basic stories, there are often deeper literary meanings interwoven in these texts. How to Read Literature Like a Professor helps us to discover those hidden truths by looking at literature with the eyes--and the literary codes--of the ultimate professional reader: the college professor.What does it mean when a literary hero travels along a dusty road? When he hands a drink to his companion? When he's drenched in a sudden rain shower? Ranging from major themes to literary models, narrative devices, and form, Thomas C. Foster provides us with a broad overview of literature--a world where a road leads to a quest, a shared meal may signify a communion, and rain, whether cleansing or destructive, is never just a shower--and shows us how to make our reading experience more enriching, satisfying, and fun.This revised edition includes new chapters, a new preface, and a new epilogue, and incorporates updated teaching points that Foster has developed over the past decade.
Vypredané
12,30 € 12,95 €

Jak číst literaturu jako profesor


Ačkoli si spoustu knih můžeme užít čistě jako příběh, často v nich najdeme i hlubší literární významy. Kniha Jak číst literaturu jako profesor nám pomůže tyto skryté pravdy objevit a pohlédnout na literaturu očima profesionálního čtenáře, univerzitního profesora. Co znamená, když postava jede po prašné silnici? Když nabídne svému společníkovi nápoj? Když zmokne v náhlé průtrži mračen? Thomas C. Foster pojednává o hlavních literárních tématech a modelech, vyprávěcích prostředcích a formách, a představuje nám literaturu jako svět, kde cesta znamená hledání, sdílený pokrm svaté přijímání a déšť, ať už očišťující, nebo ničivý, není nikdy pouhou sprchou. Revidované vydání obsahuje nové kapitoly, předmluvu a epilog a rovněž aktualizované výukové body, které Foster za posledních deset let vypracoval.
Vypredané
14,69 € 15,46 €

Jak číst film


Nepostradatelná analýza nejslavnějšího média — filmu. Když se v kině ztlumí světla a na plátně se ozve lví řev, těšíme se na to, jak budeme šokovaní, vystrašení, nadšení, dojatí a uchvácení. Zatímco jsme zároveň veselí a vyděšení, naše mysl zpracovává různá data — vizuální, jazyková, sluchová a prostorová — a dává tak dohromady význam. Foster ukazuje filmovým fanouškům, studentům, budoucím scenáristům a režisérům, jak se proměnit z pouhého diváka v kultivovaného čtenáře tohoto významného média. Investigativním přístupem, který si čtenáři zamilovali už v knize Jak číst literaturu jako profesor, zkoumá filmovou gramatiku na příkladu různých klasických i současných filmů natočených ve Spojených státech, ale i jinde ve světě. Díky Fosterově knize získá čtenář kvalifikaci a také sebedůvěru k tomu, aby si mohl ze svých oblíbených filmů odnést co nejvíce.
Vypredané
14,69 € 15,46 €

Čítaj literatúru ako profesor


Dynamická a zábavná príručka o čítaní medzi riadkami Knihy Thomasa C. Fostera Čítaj literatúru ako profesor a Čítaj romány ako profesor sa stali v USA najpredávanejším sprievodcom literatúrou. Autor v nich zúročil svoju tridsaťročnú prax v prednáškových sieňach aj skvelé rozprávačské umenie. Otvára pre čitateľa nové dimenzie čitateľskej skúsenosti a prehlbuje jeho čitateľský zážitok. Vo svojom rozprávaní nesleduje len autorov príbeh, ale aj osobitosti autorovho jazyka, prípadne dôraz na krajinu, mýty či symboly. Pritom je zábavný, vtipný aj poučný. Zameriava sa na veľké témy a motívy, rozoberá vplyv krajiny a ročných období na atmosféru príbehu, dotýka sa politiky, násilia a chorôb, vysvetľuje, ako ovplyvňujú smerovanie deja, a jeho bytostný záujem patrí trom pilierom literatúry: Biblii, Shakespearovi a ľudovým rozprávkam, ktoré tvoria literárny základ všetkých príbehov. Veľkým prínosom je aj množstvo spomínaných diel, ktoré môžu byť pre čitateľa veľkou inšpiráciou. Fosterovo dielo nie je učebnica, jeho rozprávanie je skôr láskavým spoločníkom, ktorý upozorňuje čitateľa, aby si všímal netušené možnosti klasickej aj modernej literatúry.
Vypredané
1,90 € 15,90 €

How to read novels like a professor


Of all the literary forms, the novel is arguably the most discussed . . . and fretted over. From Miguel de Cervantes's Don Quixote to the works of Jane Austen, F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, and today's masters, the novel has grown with and adapted to changing societies and technologies, mixing tradition and innovation in every age throughout history. Thomas C. Foster--the sage and scholar who ingeniously led readers through the fascinating symbolic codes of great literature in his first book, How to Read Literature Like a Professor--now examines the grammar of the popular novel. Exploring how authors' choices about structure--point of view, narrative voice, first page, chapter construction, character emblems, and narrative (dis)continuity--create meaning and a special literary language, How to Read Novels Like a Professor shares the keys to this language with readers who want to get more insight, more understanding, and more pleasure from their reading.
Vypredané
17,05 € 17,95 €

Lacná kniha Čítaj literatúru ako profesor (-50%)


Dynamická a zábavná príručka o čítaní medzi riadkami Knihy Thomasa C. Fostera Čítaj literatúru ako profesor a Čítaj romány ako profesor sa stali v USA najpredávanejším sprievodcom literatúrou. Autor v nich zúročil svoju tridsaťročnú prax v prednáškových sieňach aj skvelé rozprávačské umenie. Otvára pre čitateľa nové dimenzie čitateľskej skúsenosti a prehlbuje jeho čitateľský zážitok. Vo svojom rozprávaní nesleduje len autorov príbeh, ale aj osobitosti autorovho jazyka, prípadne dôraz na krajinu, mýty či symboly. Pritom je zábavný, vtipný aj poučný. Zameriava sa na veľké témy a motívy, rozoberá vplyv krajiny a ročných období na atmosféru príbehu, dotýka sa politiky, násilia a chorôb, vysvetľuje, ako ovplyvňujú smerovanie deja, a jeho bytostný záujem patrí trom pilierom literatúry: Biblii, Shakespearovi a ľudovým rozprávkam, ktoré tvoria literárny základ všetkých príbehov. Veľkým prínosom je aj množstvo spomínaných diel, ktoré môžu byť pre čitateľa veľkou inšpiráciou. Fosterovo dielo nie je učebnica, jeho rozprávanie je skôr láskavým spoločníkom, ktorý upozorňuje čitateľa, aby si všímal netušené možnosti klasickej aj modernej literatúry.
Vypredané
7,95 € 15,90 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Jak číst romány jako profesor (-25%)


Román prošel dlouhým vývojem, od Cervantesova Dona Quijota přes díla Jane Austenové, Francise Scotta Fitzgeralda či Ernesta Hemingwaye až k dnešním mistrům, adaptoval se na změny společnosti i technologií a v každém období své existence se vyznačoval mísením tradice a inovativních prvků.
Vypredané
11,60 € 15,46 €

dostupné aj ako: