Mária Frankovičová

autor

Komplexné riešenie dialyzovaných pacientov z pohľadu chirurga


Kniha Komplexné riešenie dialyzovaných pacientov z pohľadu chirurga obsahuje 16 kapitol o základných princípoch a aktuálnych otázkach vytvorenia cievnych prístupov u pacientov v dlhodobom dialyzačnom programe, možnostiach ich vytvorenia, komplikáciách, diagnostike a starostlivosti.Úvodné kapitoly majú charakter propedeutiky, čo má taktiež význam aj pre pregraduálnu výchovu. Nasledujúce kapitoly sa zaoberajú základnými princípmi: od zaradenia pacientov do dialyzačného procesu, vytvárania prístupov, starostlivosti o ne, o komplikáciách cievnych prístupov, ďalej sú popísane centrálne venózne prístupy, cievne prístupy u detí a opakovné vytvorenia arterio-venóznych spojení. Špeciálnou kapitolou sú peritonealna dialyza ako dalšia možná modalita liečby, transplantácia obličiek a taktiež pohľad plastickeho chirurga na cievny prístup. Popísané sú indikácie k operáciam i operačné postupy. Na záver sú popísané závažné a poučné kazuistiky z nášho pracoviska, s dlhodobou tradíciou pre vytváranie tepno-žilových spojení. V knihe nájdu poučenie cievni chirurgovia, nefrológovia, angiológovia, všeobecní chirurgovia,a všeobecní lekári.Kniha je zdrojom najnovších teoretických i praktických informácií pre postgraduálnu výchovu cievnych chirurgov, nefrológov, internistov i lekárov ostatných medicínskych disciplín, sú potrebné vedomosti o cievnych prístupoch možnostiach, komplikáciách.
Na sklade 1Ks
28,50 € 30,00 €

Cievna chirurgia


Cievna chirurgia
Vypredané
56,05 € 59,00 €