Knižné kamarátstva | DOPRAVA ZADARMO od 15€!

Eva Fraňová

autor

Kustódi Arianina kniha


Po maminej smrti sa knihovníčka Ariana vydáva na cestu, aby zachránila svoju lásku - básnika Mareka. Musí odhaliť tajomstvo a získať odpoveď na otázku, či je ešte milovaná. Mama ju kedysi varovala, aby zbytočne nesnívala a držala sa reálneho života. A v žiadnom prípade nech sa neoddáva písaniu. Ariana však napíše a vydá román. Iná, fantastická skúsenosť, ku ktorej na svojej ceste dospieva, je naplnená udalosťami i snami. Na scéne sa zjavujú ďalšie postavy: bývalý manžel Imro s kamarátom Ďusim, pes Lucky, divadelný súbor s režisérom, vojvodcovský pár a... kustódi, ktorí píšu knihu osudu pre každého človeka. V príťažlivej zmesi magického realizmu a autentickej každodennosti sa autorka nevdojak dotýka podstatných otázok ľudského bytia, ako aj osobitostí životného pocitu nášho človeka v stredoeurópskom priestore.

Na sklade
11,35 € 11,95 €

Andrej Belyj: Celistvosť (v) mnohosti


Vedeckú monografiu E. Maliti Fraňovej charakterizuje úsilie o hĺbkové uchopenie svojej témy, ktorou sú otázky tvorivého zástoja ruského básnika symbolistu a prozaika postsymbolistu, ako i ideológa a teoretika, jedného zo zakladateľov modernej ruskej verzológie Andreja Belého (1870 1934). Jeho diela nabité umeleckým i myšlienkovým potenciálom sa prekladali do slovenčiny a do češtiny v obdobiach spoločenského a kultúrneho vztlaku, no záujem o ne i o postavu ich tvorcu pretrváva v aktuálnych kontextoch. Do dejín európskej literatúry sa Belyj vpisuje ako originálny experimentátor, inovátor a hľadač. Autorka sa podujala osvetliť fenomén spisovateľovej tvorby v zhode s jej podstatou: v rozmanitosti a mnohosti, avšak so zreteľom na živú celistvosť. Daná problematika je odkrývaná s vedomím jej širších europeistických dimenzií, a to i v komparatívnych prienikoch dovnútra slovenskej kultúry.
Na sklade
12,35 € 13,00 €

Arianina ztracená kniha


Neobvyklý, poutavý román současné slovenské spisovatelky o všedních dnech a snech zralé ženy. Ariana je ve věku prvních velkých životních bilancí. Po matčině smrti hledá novou cestu a láska zejména na začátku této pouti hraje určující roli. Mladší, energický a přitažlivý Marek je protipólem bývalého manžela, jehož přístup ke vztahům i k životu připomíná dnes čím dál grotesknější postavy dříve dominujících mužských typů. Poetické vyprávění o plynoucích dnech přinášejících nové možnosti se postupně prolíná s fantaskním světem vzpomínek a představ. Vytváří překvapivý, ale uvěřitelný svět bohatý na obrazy ženami obvykle navenek skrývané. Motiv knihy, která pro Arianu představuje způsob hledání i sebevyjádření, dostává pozoruhodný rámec v metafoře hvězdy, jejímž skutečným předobrazem je známý pražský letohrádek.
Na sklade
12,42 € 13,07 €

Pod jazdeckou sochou


Nová zbierka poviedok slovenskej prozaičky a autorky úspešných dramatických diel, uvádzaných v Slovenskom
národnom divadle. Zmes pätnástich príbehov zjednocuje autorkina poetika, založená na ozvláštňovaní bežných
ľudských osudov hravou fantáziou
U dodávateľa
7,51 € 7,90 €

O príjemných pocitoch


Román O príjemných pocitoch je príbehom lásky z vojnového obdobia.
Ona je francúzska spisovateľka Louise Léveque de Vilmorin, ktorú osud zavial na niekoľko rokov na Slovensko, on je gróf Pavol Pálffy de Erdöd. Hoci tento vzťah netrval veľmi dlho, Louise na roky v kaštieli Pálffyovcov v Budmericiach spomína ako na najkrajšie.

Román je síce umelecká fikcia, ale stojí na faktoch, ktoré autorka naštudovala z kroník, memoárov, odbornej literatúry i dobovej tlače.
Nie je len príbehom lásky, ale zároveň odkrýva osudy potomkov hornouhorských šľachtických rodov v 20. storočí.
Na sklade
10,35 € 12,95 €

Hry


Divadelné hry spisovateľky, prekladateľky a literárnej vedkyne Evy Malti. Z obsahu: Krcheň nesmrteľný, Jaskynná panna, Vizionár, Unavená Medea.
Vypredané
7,89 € 8,30 €