Alica Frühwaldová

autor

O koľko lásky som prišla


Rozprávanie o živote pred vojnou a o prežití rasovo prenasledovanej rodiny v priebehu II. svetovej vojny. Príbeh o spôsobe života, o tragických stratách, o strachu, o utrpení aj o odvahe. Príbeh o schopnosti statočných ľudí pomôcť v hraničných životných situáciách svojim spoluobčanom. Spomienka na návrat a na opätovné zaradenie sa do spoločnosti a do života po vojne. Vplyv prežitého na druhú aj tretiu generáciu tejto rodiny.
Na sklade 2Ks
18,53 € 19,50 €

O koľko lásky som prišla


,,Vojna je niečo choré a musíme sa konečne naučiť, že jej treba zabrániť a nie iba riešiť tragédie, ktoré spôsobí.,, Juraj ,,Mama mi povedala budeš plakať a nebudeš môcť knihu odložiť, kým ju nedočítaš a mala pravdu.,, Jasmine ,,Nie, toto nie je obyčajný príbeh. Nebudete mať pokoj, kým knihu neprečítate. A potom už vôbec nie...,, Anna ,,Ten príbeh je skutočne mimoriadny! Cítila som toľko emócií: hnev, smútok, radosť a lásku.,, Mylena Ann ,,Čítanie mi išlo pomaly, priznám sa, po chvíli som plakal ako malý chlapec. Nevedel som sa ovládnuť, nedalo sa.,, Dušan ,,Tá kniha je absolútne úžasná. Mal by si ju prečítať každý študent. Je to fantastická kombinácia osobných svedectiev a historických faktov.,, Jonathan Príbeh rodiny zasiahnutej krutosťami vojny. Ale aj príbeh o spolupatričnosti, statočnosti a odvahe obyčajných ľudí, ktorí v ťažkých časoch dokážu nezištne pomáhať iným. Napriek zobrazeniu vojnového šialenstva je posolstvo knihy pozitívne, s obrazmi života pred a po vojne naplnenými láskou a porozumením. Knihu obohacuje množstvo fotografií a dokumentov. Knihy chceme darovať školám a knižniciam s cieľom podporiť kritické myslenie a morálne postoje mladých ľudí, informovať o holokauste, pochopiť nezmyselnosť nadradenosti, rasizmu a predsudkov. Prosím podporte na o-kolko-lasky-som-prisla.pro.sk
U dodávateľa
15,20 € 16,00 €

The loves i have lost


War is perverse and we must finally learn to prevent it, instead of just coping with the tragedies it brings about. Juraj My mum told me I would cry and I wouldn't be able to put the book down until I finished it and she was right. Jasmine No, this is not an ordinary story. You will not reach a peace of mind until you read the book. And then not at all, either. Anna Oh my goodness! Your story is just incredible! I felt so many emotions: anger, sadness, joy and love. Mylena Ann My reading was slow, I admit. After a while I cried like a little boy. I couldn't control myself, I just couldn't. Dušan Your book is an absolutely triumph. It should be read by every student in Slovakia. It is a fantastic combination of personal testimony and historic facts. Jonathan This is a story of a family affected by the atrocities of war. But also a story about the belonging, bravery and courage of ordinary people who selflessly help others in hard times. Despite depicting the frenzy of war, the message of the book is positive, with images of life before and after the war filled with love and compassion. The book is enriched with many photographs and documents. We want to donate the books to schools and libraries to aid critical thinking and moral attitudes of young people, to inform about the Holocaust, and to fight against supremacism, racism and prejudice. Please support at loves-i-have-lost.pro.sk/en
Na sklade 1Ks
15,20 € 16,00 €

The Love I lost


Anglická verzia diela "O koľko lásky som prišla". Rozprávanie o živote pred vojnou a o prežití rasovo prenasledovanej rodiny v priebehu II. svetovej vojny. Príbeh o spôsobe života, o tragických stratách, o strachu, o utrpení aj o odvahe. Príbeh o schopnosti statočných ľudí pomôcť v hraničných životných situáciách svojim spoluobčanom. Spomienka na návrat a na opätovné zaradenie sa do spoločnosti a do života po vojne. Vplyv prežitého na druhú aj tretiu generáciu tejto rodiny.
U dodávateľa
18,95 € 19,95 €