! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Tomáš Funtík

autor

BIM Building Information Modeling


Publikácia slúži ako podklad pre ďalší rozvoj problematiky informačného modelovania stavieb. Je v nej komplexne spracovaná téma informačného modelovania stavieb označovaná najmä skratkou BIM (z anglického Building Information Modeling). Publikácia sa zameriava na vyjasnenie základných aspektov informačného modelovania stavieb naprieč všetkými fázami životného cyklu stavby. Poskytuje komplexné informácie o jednotlivých etapách projektu od koncepcie až po správu budov (FM) s využitím jednotlivých softvérových riešení na podporu procesu a napomáha objasniť nové úlohy a činnosti, ktoré BIM prináša. OBSAH Úvod do problematiky BIM Teória informačného modelovania stavieb Čo je BIM CAD vs. BIM Ďalšie dimenzie BIM Obsah BIM modelu Požiadavky na BIM projekt Úroveň informácií LOD (Level of Detail) Otvorená dátová výmena - interoperabilita Štandard IFC (Industry Foundation Classes) Definícia modelového zobrazenia MVD Formát BCF (BIM Collaboration Format) CDE (Common Data Environment) Objektové knižnice ako podpora projektovania TZB Využitie BIM pri návrhu komplexných tvarov Detekcia kolízií Koordinácia projektu BIM z pohľadu účastníkov projektu Úloha BIM manažéra a BIM koordinátora BIM z pohľadu zhotoviteľa BIM a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci BIM v developerských projektoch BIM z pohľadu geodeta BIM a Facility management BIM pri obnove a záchrane kultúrneho dedičstva BIM vo verejných zákazkách
Na sklade 1Ks
33,25 € 35,00 €

BIM v stavebno-technologickej praxi


BIM v stavebno-technologickej praxi
U dodávateľa
50,77 € 53,44 €