% Zľavy na hry %

Michal Gáfrik

autor

V spätnom zrkadle


V prvej časti knihy sa autor venuje obdobiu "normalizácie" (v živote intelektuála i v literatúre a v literárnej vede). V druhej portrétom, úvahám a kritickej reflexii viacerých kultúrnych javov. Treťou časťou sú rozhovory (a anketa) o rozličných kultúrnych a spoločenských problémoch v širokom zmysle slova.
U dodávateľa
9,41 € 9,90 €

Marin Rázus I.


Prvý zväzok monografického diela o výraznej osobnosti novodobých slovenských dejín (1888 - 1923).
Vypredané
0,63 € 0,66 €

Básnik Janko Jesenský


Jeden z najvýznamnejších slovenských literárnych vedcov skúma básnickú tvorbu J. Jesenského v širokom dobovom kontexte domácej i svetovej poézie a literatúry. Podnetná literárnovedná práca je prínosom nielen pre kompletné poznanie diela autora slovenskej moderny, ale aj pre poznanie celej jeho generácie a slovenskej poézie medzi dvoma vojnami.
Vypredané
1,90 € 2,00 €

Koniec lásky


Literárny historik, textológ a publicista Michal Gáfrik sa od začiatku svojej tvorivej činnosti zameriaval najmä na výskum problematiky slovenskej literatúry z konca 19. a začiatku 20. storočia a tvorivé iniciatívy.Objavná antológia po prvý raz ucelene prezentuje prozaické majstrovstvo básnikov Slovenskej moderny. Značná časť tu publikovaných noviel a próz (Janko Jesenský – Koniec lásky, cestoval som na Štedrý večer..., Ivan Gall – Na Dušičky, Precitnutie..., Ľudmila Groeblová – On, Ivan Krasko – Rozchod, Svadba, Almužna, Udalosť.... Vlado Hurban – Sólo, Hrôza, Pán Gašpar... Kosorkin – Vytriezvenie, Stará matka, Martin Rázus – Rozprávka, Odrobinky, Na drevo, keď srdce nedbá skamenie..., Vlado Hurban ) doteraz knižne nevyšla, resp. pokiaľ sa tak stalo, bolo to po smrti autora. Čiastočnou výnimkou sú len vybrané novely Jesenského a väčšinou i Krasku, ktorých texty vyšli neskôr, viac-menej za spolupráci ich autorov.
Vypredané
8,77 € 9,23 €

dostupné aj ako:

Proti noci


Dôvodov na vydanie publicistických príspevkov PhDr. Michala Gáfrika, DrSc., popredného slovenského literárneho vedca zaoberajúceho sa problematikou modernej slovenskej literatúry, bolo viac. Napokon zrejmé je to už z čítania tohto výberu. Gáfrik je spravodlivý sudca, zaujatý polemik, ktorý nepotrebuje presviedčať o svojej pravde, on ju potrebuje podporiť argumentmi. Výber a interpretácia faktov prezrádza širokú rozhľadenosť autora, jeho mravnú autoritu. Autorove výpovede miestami môžu byť chápané ako odčinenie vlastnej krivdy, ale nie je to zaujatie sa iba za seba, ale za pravdu. Gáfrik píše vtedy, ak má čo povedať, preto v jeho publicistických výpovediach niet hluchých miest. To, čo napísal, znesie aj s odstupom času kritické hodnotenie, potvrdzuje jeho predvídavosť. Jeho texty nie sú zaťažené ideologickým balastom. Výber z publicistiky je verným dobovým dokumentom nielen autorovho zmýšľania, ale najmä "vnútorným" obrazom verejného diania na Slovensku za posledných viac ako štyridsať rokov.
Vypredané
6,24 € 6,57 €

Lacná kniha Koniec lásky (-70%)


Literárny historik, textológ a publicista Michal Gáfrik sa od začiatku svojej tvorivej činnosti zameriaval najmä na výskum problematiky slovenskej literatúry z konca 19. a začiatku 20. storočia a tvorivé iniciatívy.Objavná antológia po prvý raz ucelene prezentuje prozaické majstrovstvo básnikov Slovenskej moderny. Značná časť tu publikovaných noviel a próz (Janko Jesenský – Koniec lásky, cestoval som na Štedrý večer..., Ivan Gall – Na Dušičky, Precitnutie..., Ľudmila Groeblová – On, Ivan Krasko – Rozchod, Svadba, Almužna, Udalosť.... Vlado Hurban – Sólo, Hrôza, Pán Gašpar... Kosorkin – Vytriezvenie, Stará matka, Martin Rázus – Rozprávka, Odrobinky, Na drevo, keď srdce nedbá skamenie..., Vlado Hurban ) doteraz knižne nevyšla, resp. pokiaľ sa tak stalo, bolo to po smrti autora. Čiastočnou výnimkou sú len vybrané novely Jesenského a väčšinou i Krasku, ktorých texty vyšli neskôr, viac-menej za spolupráci ich autorov.
Vypredané
2,77 € 9,23 €

dostupné aj ako: