Mária Ganajová

autor

Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom 2. vydanie


Okrem učiva sú v učebnici popísané základné laboratórne techniky, návody na pozorovania vlastností látok z bežného života a skúmania chemických dejov doplnené o fotografie ich priebehu. Učebnica vysvetľuje skúmané vlastnosti a javy, čím prispieva k rozvoju logického myslenia. Základné učivo dopĺňajú rozširujúce informácie a námety na získavanie nových informácií a hľadanie súvislostí, ktoré možno využiť pri tvorbe žiackych projektov. Každá kapitola tiež obsahuje komplexný systém otázok a úloh rôznych kognitívnych úrovní a návodov na žiacke pozorovania a skúmania. Súčasťou príloh učebnice je vecný register a ilustrácie laboratórnych pomôcok.
Na sklade 1Ks
15,20 € 16,00 €

Metodická príručka k učebnici chémie pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom


Koncepcia metodickej príručky vychádza zo všeobecne platného poznatku psychológie učenia, že žiak sa lepšie učí, ak je pri učení aktívny.
U dodávateľa
19,00 € 20,00 €