Beata Gawęcka-Ajchel

autor

Echo 1 - pracovní sešit


V pracovním sešitě následuje po každé lekci slovník, který by měli žáci dokázat aktivně používat. Na konci sešitu najdou žáci rusko-český slovník, který zahrnuje celou slovní zásobu, se kterou se žáci setkali v učebnici.
Na sklade 2Ks
4,94 € 5,20 €

Echo 1 učebnice


Výukový komplet ECHO 1 je určen žákům 2. stupně ZŠ a nižších gymnázií, kteří s ruštinou začínají. Učebnice prezentuje moderní způsoby studia cizího jazyka, např. úkoly realizované metodou projektu, indukční výuku gramatiky nebo cvičení, při kterých se informace vyhledávají na internetu. Každá lekce obsahuje různorodé typy cvičení, která rozvíjejí základní jazykové schopnosti. Na konci každé lekce je opakovací část, která pomůže žákům zhodnotit úroveň dosažených vědomostí a která je zároveň připravuje na kontrolní testy. Nahrávky textů rozvíjejí schopnost porozumění mluvenému slovu, správnou výslovnost a intonaci. Ve všech nahrávkách vystupují rodilí mluvčí.
Na sklade 2Ks
9,41 € 9,90 €

Echo 1 kurz ruského jazyka pre 2. stupeň ZŠ a nižšie gymnáziá-pracovný zošit


Pracovný zošit k učebnici ruského jazyka Echo 1. Po každej lekcii nasleduje slovník, ktorého slovnú zásou by mali žiaci dokázať aktívne používať. Na konci pracovného zošita nájdu žiaci i komplexný rusko-slovenský slovník, ktorý zahŕňa celú slovnú zásobu, s ktorou sa žiaci stretli v učebnici. Zadania cvičení sú v ruskom a slovenskom jazyku.
Na sklade 1Ks
4,94 € 5,20 €

Echo 2 pracovný zošit - kurz ruského jazyka pre 2. stupeň ZŠ a nižšie gymnáziá


Výukový komplet ECHO 2 je určený žiakom 2. stupňa ZŠ a nižších gymnázií. Učebnica prezentuje moderné spôsoby štúdia cudzieho jazyka, napr. úlohy realizované metódou projektu, indukčnú výučbu gramatiky alebo cvičenia, pri ktorých sa informácie vyhl'adávajú na internete. Je rozdelená do 7 lekcií. Každá lekcia obsahuje rôznorodé typy cvičení, ktoré rozvíjajú základné jazykové schopnosti. Prostredníctvom našich publikacií získajú žiaci schopnosti, ktoré budú môct uplatniť pri komunikácii v bežných každodenných situáciách, napr. u lekára, v obchode, pri kúpe cestovných lístkov, v reštaurácii. Ďalej sa naučia získavať a podávať informácie týkajúce sa napr. opisu cesty, času, turistických atrakcií Moskvy alebo tradičnej ruskej kuchyne. Budú si rozprávať o prázdninách, o štúdiu cudzích jazykov na zahraničných kurzoch, móde teenagerov, o zdravom životnom štýle, o nebezpečenstve vyplývajúcom z dlhého vysedávania pri počítače, o zdraví a o športe. Na konci každej lekcie je opakovacia čásť, ktorá pomôže žiakom zhodnotiť úroveň dosiahnutých vedomostí a ktorá ich zároveň pripravuje na kontrolné testy.
Na sklade 1Ks
4,94 € 5,20 €

Echo 1 kurz ruského jazyka pre 2. stupeň ZŠ a nižšie gymnáziá-učebnica


Výučbový komplet Echo 1 je určený žiakom 2. stupňa ZŠ a nižších gymnázií, ktorí s ruštinou začínajů. Učebnica je rozdelená do 7 lekcií. V úvode učebnice sa žiaci zoznámia so základnými reáliami ruska, ktoré sú podrobnejšie popísané v poslednej kapitole učebnice, v prvej a druhej lekcii s ruskou abecedou - azbukou. Ďalšie lekcie prezentujú témy, ktoré zodpovedajú záujmom a komunikačným potrebám žiakov. Na konci každej lekcie sú opakovacie cvičenia, ktoré pomôžu žiakom zhodnotiť úroveň dosiahnutých vedomostí. Zadania cvičení sú v ruskom a slovenskom jazyku.
Na sklade 1Ks
9,41 € 9,90 €

Echo 2 učebnica - kurz ruského jazyka pre 2. stupeň ZŠ a nižšie gymnáziá


Výukový komplet ECHO 2 je určený žiakom 2. stupňa ZŠ a nižších gymnázií. Učebnica prezentuje moderné spôsoby štúdia cudzieho jazyka, napr. úlohy realizované metódou projektu, indukčnú výučbu gramatiky alebo cvičenia, pri ktorých sa informácie vyhl'adávajú na internete. Je rozdelená do 7 lekcií. Každá lekcia obsahuje rôznorodé typy cvičení, ktoré rozvíjajú základné jazykové schopnosti. Prostredníctvom našich publikacií získajú žiaci schopnosti, ktoré budú môct uplatniť pri komunikácii v bežných každodenných situáciách, napr. u lekára, v obchode, pri kúpe cestovných lístkov, v reštaurácii. Ďalej sa naučia získavať a podávať informácie týkajúce sa napr. opisu cesty, času, turistických atrakcií Moskvy alebo tradičnej ruskej kuchyne. Budú si rozprávať o prázdninách, o štúdiu cudzích jazykov na zahraničných kurzoch, móde teenagerov, o zdravom životnom štýle, o nebezpečenstve vyplývajúcom z dlhého vysedávania pri počítače, o zdraví a o športe. Na konci každej lekcie je opakovacia čásť, ktorá pomôže žiakom zhodnotiť úroveň dosiahnutých vedomostí a ktorá ich zároveň pripravuje na kontrolné testy.
Na sklade 4Ks
9,41 € 9,90 €