Jana Géciová

autor

Nedospelé deti


Každý deň sa v škole, vonku s kamarátmi, či na krúžkoch stretávate s osobnými údajmi a ani o tom nemusíte vedieť. V posledných rokoch množstvo takýchto informácií čerpáte z internetu a sociálnych sietí. Keďže ste tie najzraniteľnejšie bytosti, nedostatok informácií v oblasti informačných technológií, ale aj prílišná dôvera v poskytovaní údajov pri bežnom rozhovore vám môže veľmi ublížiť. Kniha je venovaná predovšetkým mladým ľuďom vo veku od 10 do 16 rokov, ale aj: - rodičom, - učiteľom na základných a stredných školách, - pedagogicko-psychologickým poradniam, - kultúrno-osvetovým zariadeniam, - každému, kto sa zaujíma o problematiku ochrany osobných údajov a súkromia.
Na sklade 1Ks
11,31 € 11,90 €