Padderatz Gerhard

autor

Bůh před soudem


V životě člověka se stále znovu objevují otázky, které se týkají absolutních hodnot: Existuje spravedlnost? Proč je na světě tolik utrpení? Jak je možné, že dobrým lidem se často nedaří a naopak lidem zlým se daří dobře? Bude svět existovat věčně? Má způsob našeho života vliv na to, co s námi bude po smrti? Podle autora jsou tyto otázky velmi důležité a mají podstatný vliv na náš život, na porozumění událostem kolem nás a na naši vnitřní rovnováhu.
Vypredané
6,65 € 7,00 €

Boh pred súdom


V živote človeka sa stále znovu objavujú otázky, ktoré sa týkajú absolútnych hodnôt : Existuje spravodlivost? Prečo je na svete toľko utrpenia? Ako je možné, že dobrým ľuďom sa často nedarí a naopak, ľuďom zlým sa darí dobre? Bude svet existovať več ne? Má spôsob nášho života vplyv na to, čo s nami bude po smrti? Podľa autora sú tieto otázky veľmi dôležité. Majú podstatný vplyv na náš život , na porozumenie udalostí okolo nás a na našu vnútornú rovnováhu.
Vypredané
6,44 € 6,78 €