! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Péter Gerőcs

autor

A betegség háza


"Azért adtam ezt a címet... na majd meglátják, miért. Nem hiszek istenben, de imádkozom, hogy megtartsa életemet, amíg be nem fejezem ezt az írást. Imádkozhatnék istenhez azért is, hogy a dühöm kitartson az utolsó pontig, de azt gondolom, ezt már mégsem kérhetem valakitől, aki nemlétében is hatalmasabb nálam; legyen a harag az én felelősségem. Túlzás lenne azt állítani, hogy erre vagy arra az emberre haragszom. Pedig igaz lenne. Nincs ilyen ember, aki nem adott még okot a haragra vagy a gyűlöletre. A mizantrópiámmal kapcsolatban is pontosíthatok. Szeretem az embereket. De lehet, hogy ez is túlzás" - így kezdődik Gerőcs Péter első regénye. Az Én elbeszélő kegyetlenül őszinte vallomásában az emberi (alap) viszonyok törékenysége és hamissága tárul föl. Megrázó, pontos, élveboncoló könyv. És letehetetlen olvasmány.
U dodávateľa
10,23 € 10,77 €

Zombor és a világ


Gerőcs Péter novelláit a főhős, Zombor személye tartja egybe. A szövegek, épp úgy, mint Zombor, egyetlen problémát járnak körül, ám a problémára adott válasz nem biztos, hogy elhangzik a kötetben, ehhez ugyanis szükséges egy helyes kérdésfeltevés. Ez után nyomoznak ketten, a szöveg és a hős. Újra és újra nekirugaszkodnak, hogy megtalálják a szövegből ki, vagy abba bevezető utat, s teszik mindezt intellektuális és érzelmi esendőségeiktõl bénultan, emberi kicsinyességeken és narratológiai buktatókon átvergődve, míg végül nagy kínkeservvel mégis csak megfogalmaznak valamit, vagy még inkább: megfogalmazódik valami általuk. A szöveg becsap minket. A tényleges hős ugyanis nem Zombor, hanem az elbeszélő, aki cinikus-ironikus élceivel mutatja meg egy látszólag jelentéktelen fiatalember csetléseit, botlásait, s teátrális gesztusaival olyan bűvkörbe vonja a történet egészét, s magát az előadás hallgatóját is, hogy az olvasó végül saját gyarlóságával kénytelen szembesülni.
Na stiahnutie
3,76 €

Tárgyak


"Gerőcs Péter, aki fiatal nemzedékének egyik legérdekesebb, legsokoldalúbb prózaírója, akkor is szép irodalmat művel, amikor más (létező vagy koholt) írókról, más (múltbéli vagy kortárs) írókhoz ír elemzést? hommage-t? paródiát? - s akkor is megőrzi okos relexivitását, amikor ... Folytatás ›› finom, érzékeny, de igencsak rafinált novellákat szerez. Megfigyelés követ megfigyelést, kommentár fut kommentár után, tapasztalat keresi tapasztalatait: ezekben az írásokban mindvégig a biztosság (biztonság?) és bizonytalanság (elbizonytalanítottság?) macska-egér játékát figyelhetjük, hol kecses rokokó mozdulatoknak, hol nyers s akár erőszakos gesztusoknak közvetítésében. Az olvasó e könyven mintha állandó éberségre lenne felszólítva - ám ha a felszólításnak enged, olvasatának érdekessége, különössége és tanulságossága bizonyítani fogja: érdemes volt odafigyelnie." (Margócsy István) A(z) Tárgyak (Könyv) szerzője Gerőcs Péter.
Vypredané
7,27 € 7,65 €