Juraj Glovňa

autor

Historický a sociolingvistický kontext kodifikácií slovanských jazykov


V publikácii šestnásť lingvistov slavistickej orientácie zo slovanských krajín, z Nemecka, Rakúska a USA prináša najnovšie výsledky z výskumu kodifikácii slovanských spisovných jazykov alebo pertraktuje už známe poznatky z tejto oblasti z iného uhla. V monotematickom zborníku Historický a sociologický kontext kodifiácií slovanských spisovných jazykov nájde čitateľ analýzy týchto slovanských jazykov: slovenčina, čeština, poľština, lužická srbčina, bulharčina, srbčina, macedónčina, ruština, bieloruština a ukrajinčina. Zborník je určený predovšetkým študentom slavistiky, lingvistom ale aj širšiemu okruhu záujemcov.
Na sklade 1Ks
9,50 € 10,00 €