Jozef Gnap

autor

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe


Učebné texty sú určené pre prípravu na skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti v taxislužbe, tiež sú určené ako učebné texty pre študentov študijného programu Cestná doprava na Žilinskej univerzite v Žiline na doplnenie učebných textov a vysokoškolských učebníc vydávaných v rámci vysokoškolského štúdia.
Na sklade 1Ks
22,04 € 23,20 €

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe


Učebné texty sú určené pre prípravu na skúšku na preukázanie odbornej spôsobilsoti v taxislužbe, tiež sú určené ako učebné texty pre študentov študijného programu cestná doprava na Žilinskej univerzite v Žiline na doplnenie učebných textov a vysokoškolských učebníc vydávaných v rámci vysokoškolského štúdia. Učebné texty po obsahovej stránke plnia požiaddavky Prílohy 1, vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 124/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z.z o cestnej doprave na obsah skúšky na získanie odbornej spôsobilosti v taxislužbe. Doplnené a aktualizované vydanie k 1.4.2013.
Vypredané
20,90 € 22,00 €

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy 1+2+3 kolekcia 3.vydanie


Predkladané učebné texty sú vypracované na základe požiadaviek na odbornú spôsobilosť potrebnú pre vykonávanie cestnej dopravy podľa zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR č. 311/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 109/2003 Z. z..Jozef GnapZ obsahu:A. Občianske právo B. Obchodné právo C. Sociálne právo D. Daňové právo----------------------------Z obsahu:E. Odborné a finančné riadenie podniku - Stratégia a riadenie dopravnej firmy - Marketing - Finančné riadenie - Účtovníctvo - Cenotvorba, náklady a kalkulácie - Ekonomická analýza - Platobný styk podnikov - Poistenie podnikateľských rizík - Informačný systém v doprave - Ďalšie služby - Organizácia a riadenie dopravnej firmyF. Prístup na trh - Predpisy týkajúce sa založenia dopravného podniku - Základná terminológia a delenie osobnej dopravy - Podmienky a formality spojené s výkonom profesie - Prvotná evidencia - Logistika - Medzinárodná cestná nákladná doprava a colná problematika - Režim práce osádok vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave - Regulácia medzinárodnej cestnej dopravy----------------------------Z obsahu:G TECHNICKÉ NORMY A ASPEKTY PREVÁDZKY 1. Cestné vozidlá 2. Typové schvaľovanie vozidla, systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky 3. Údržba cestných vozidiel 4. Opravy vozidiel 5. Preprava nadmerných a nadrozmerných nákladov cestnou dopravou 6. Kombinovaná doprava 7. Nakládka a upevnenie tovaru na vozidle 8. Preprava nebezpečných vecí cestnou dopravou 9. Preprava skaziteľných potravín cestnou nákladnou dopravou 10. Preprava živých zvierat cestnou nákladnou dopravouH. BEZPEČNOSŤ CESTNEJ DOPRAVY 1. Požiadavky na vodičov 2. Pracovné úrazy 3. Požiarna ochrana v podnikoch cestnej dopravy 4. Dopravné predpisy v európskych štátoch 5. Dopravná geografia
Vypredané
56,81 € 59,80 €

Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov


Predkladané aktualizované a doplnené vydanie tejto publikácie obsahuje skúsenosti autorov z praktických školení vodičov a dispečerov, z absolvovaných konzultácií a seminárov a aktualizácie vzhľadom na nové predpisy. Publikácia obsahuje podmienky stanovené Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.561/2006, ktoré platí pre všetkých dopravcov, ktorí vykonávajú prepravy v rámci EÚ. V publikácií sú taktiež uvedené zmeny v požiadavkách sociálnych predpisov ustanovené nariadením Európskeho parlamentu a rady (ES) č.165/2014 z ktorých začnú niektoré platiť od 2.3. 2016. K 1.3. 2016 bude vydaná nová aktualizácia tejto príručky popisujúca už iba požiadavky nariadenia (ES) č.165/2014.Z obsahu OBSAH 1. Úvod 2. Platné predpisy 3. Nákladná autobusová doprava v rámci Európskej Únie, Švajčiarska, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu 4. Nákladná a autobusová doprava v nečlenských krajinách EÚ 5. Práca vodičov v prímestskej autobusovej doprave s dĺžkou linky do 50 km a v mestskej autobusovej doprave 6. Pracovný režim ostatných vodičov 7. Analógový tachograf 8. Digitálny tachograf 9. Inteligentný tachograf 10. Povinnosť vybaviť vozidlo záznamovým zariadením 11.Kontrola dodržiavania sociálnych predpisov na pozemných komunikáciách12. Dovolenka a práceneschopnosť vodiča a práce nepodliehajúce požiadavkám sociálnej legislatívy 13. Zmeny v kontrolách sociálnych predpisov 14. Evidencia neprimeraných pokút a sťažností 15. Literatúra 16. Prílohy
Vypredané
20,71 € 21,80 €

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe


Učebné texty sú určené pre prípravu na skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti v taxislužbe, tiež sú určené ako učebné texty pre študentov študijného programu Cestná doprava na Žilinskej univezite v Žiline na doplnenie učebných textov a vysokoškolských učebníc vydávaných v rámci vysokoškolského štúdia.Učebné texty po obsahovej stránke plnia požiadavky Prílohy 1, vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 124/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave na obsah skúšky na získanie odbornej spôsobilosti v taxislužbe.5. aktualizované vydanie
Vypredané
26,12 € 27,49 €

Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov


Predkladané aktualizované a doplnené vydanie tejto publikácie obsahuje skúsenosti autorov z praktických školení vodičov a dispečerov, z absolvovaných konzultácií a seminárov a aktualizácie vzhľadom na nové predpisy.Publikácia obsahuje podmienky stanovené Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.561/2006, ktoré platí pre všetkých dopravcov, ktorí vykonávajú prepravy v rámci EÚ.V publikácií sú taktiež uvedené zmeny v požiadavkách sociálnych predpisov ustanovené nariadením Európskeho parlamentu a rady (ES) č.165/2014 z ktorých začnú niektoré platiť od 2.3. 2016. K 1.3. 2016 bude vydaná nová aktualizácia tejto príručky popisujúca už iba požiadavky nariadenia (ES) č.165/2014.Doplnené a aktualizovvané vydanie k 1.6.2018Z obsahu OBSAH 1. Úvod 2. Platné predpisy 3. Nákladná autobusová doprava v rámci Európskej Únie, Švajčiarska, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu 4. Nákladná a autobusová doprava v nečlenských krajinách EÚ 5. Práca vodičov v prímestskej autobusovej doprave s dĺžkou linky do 50 km a v mestskej autobusovej doprave 6. Pracovný režim ostatných vodičov 7. Analógový tachograf 8. Digitálny tachograf 9. Inteligentný tachograf 10. Povinnosť vybaviť vozidlo záznamovým zariadením 11.Kontrola dodržiavania sociálnych predpisov na pozemných komunikáciách 12. Dovolenka a práceneschopnosť vodiča a práce nepodliehajúce požiadavkám sociálnej legislatívy 13. Zmeny v kontrolách sociálnych predpisov 14. Evidencia neprimeraných pokút a sťažností 15. Literatúra 16. Prílohy
Vypredané
27,64 € 29,09 €