Magdaléna Gocniková

autor

Moja malá kniha Slovenské NAJ


Naše neveľké Slovensko má mnoho krásnych miest: vysoké hory, hlboké doliny, ka-menné hrady, jaskyne, lyžiarske svahy, prírodné plochy na kúpanie, kostoly i vzácne architektonické pamiatky. Hrdíme sa európskymi svetovými raritami. Okolo niekto-rých chodíme do školy, o iných sme počuli alebo čítali. S istotou viem, že sa do tejto knižky všetky naše NAJ nevošli. Vybrali sme tie, o ktoré sa zaujímajú deti. Knižka je dobrá pomôcka do školy, zábava do auta a iste sa bude páčiť aj rodičom. Najdôleži-tejšie je otvoriť oči, pozerať sa okolo seba a hľadať naše ďalšie NAJ. S láskou Fifík a Bobina Pre deti 8+
Na sklade 3Ks
3,52 € 3,70 €

Herbárium / Kvetinkovo


Herbárium či Kvetinkovo poteší všetky deti, ktoré chcú: •bližšie spoznať kvety aj bylinky, •založiť si herbár, •poznať reč kvetov, •riešiť osemsmerovky aj maľovanú krížovku, •zasmiať sa nad žartíkmi a prečítať si básničky, •zostaviť si vystrihovačku, •zahrať si kvetinkové pexeso, •prežiť veselý čas s kvetinkami. Tak do kvetinkovania, kamaráti.
Na sklade 2Ks
2,38 € 2,50 €