Danica Gondová

autor

Test your English 1


Kniha obsahuje testy a cvičenia rozdelené na cvičenia zamerané na čítanie (Reading), gramatiku a slovnú zásobu (English in use). Určená je študentom stredných škôl...
Vypredané
3,23 € 3,40 €

New Headway Elementary, 4th Edition - Student's Book SK Edition (2019 Edition)


New Headway, Fourth edition Elementary, táto učebnica New Headway štvrtá edícia. Učebnica je určená pre študentov anglického jazyka na stredných školách a jazykových kurzoch. Obsahuje nové texty, témy, design a intergrované zručnosti z anglického jazyka so zameraním na gramatiku. Slovenská edícia učebnice obsahuje navyše 16 strán extra practice skills od p. Gondovej (extra cvičenia na maturitu). Svetovo najpredávanejší kurz angličtiny New Headway 4th Edition pre študentov a dospelých je yýrazne zameraný na gramatiku a jej precvičovanie. New Headway má úž štvrtú edíciu, čo znamená, že materiál je aktuálny, obsahuje obrovské množstvo dostupných komponentov, vrátane nových digitálnych zdrojov pre interaktívne tabule. Štvrtá edícia najpopulárnejšieho kurzu na svete New Headway. Už je k dispozícii a je úplne prepísaný s novým obsahom. • 100% nové prezentovanie gramatiky. • 100% nový materiál na počúvanie. • 100% nové texty. • Nové sekcie ako Spoken English a Music of English. • Viac podpory pre vyučovanie v skupinách s mixed-ability. Slovenská verzia učebnice (Student´s book) Úplne nové aktualizované vydanie úspešnej učebnice pre začiatočníkov alebo neúplných začiatočníkov (false beginner / elementary) • 100% nový obsah učebnice. • Digitálny sprievodca, ktorý je súčasťou učebnice pre študentov, obsahuje videá s úplne novým obsahom • Nová metodická príručka pre učiteľov má priložené CD pre učiteľov (Teacher’s Resource Disc) s upravovateľnými testami, prepismi nahrávok, zoznamom slov a komunikatívnymi aktivitami. • iTools
Vypredané
24,69 € 25,99 €