Timothy Gowers

autor

Matematika


Matematiku v té či oné podobě každý z nás denně používá, přesto však paradoxně v řadě lidí budí strach či odpor. Timothy Gowers, profesor matematiky na univerzitě v Cambridge a nositel Fieldovy medaile (matematická obdoba Nobelovy ceny), ve své knize ukazuje hlavní rozdíly mezi matematikou, jak ji dělají profesionálové, a tím, co se vyučuje ve školách. Autor postupně čtenáři představí tvorbu matematických modelů, pojetí čísel, principy matematické abstrakce, podstatu matematického důkazu, limity, pojetí nekonečna a základy geometrie. V této knize se mj. dozvíte: Jak dokázat iracionalitu zlatého řezu Proč je v matematice tak málo žen Jak se naučit manipulovat s mnohorozměrnými objekty Zda slavné matematické problémy mohou vyřešit amatéři.
Vypredané
8,00 € 8,42 €

Mathematics: A Very Short Introduction (Very Short Introductions)


The aim of this book is to explain, carefully but not technically, the differences between advanced, research-level mathematics, and the sort of mathematics we learn at school. The most fundamental differences are philosophical, and readers of this book will emerge with a clearer understanding of paradoxical-sounding concepts such as infinity, curved space, and imaginary numbers. The first few chapters are about general aspects of mathematical thought. These are followed by discussions of more specific topics, and the book closes with a chapter answering common sociological questions about the mathematical community (such as Is it true that mathematicians burn out at the age of 25?")"
Vypredané
8,84 € 9,30 €