Lubomir Grúň

autor

Finančné právo na Slovensku


Úlohou tejto učebnice je poskytnúť ucelený pohľad na právnu problematiku finančného práva na Slovensku. Vhodná učebnica pre študentov vysokých škôl právnického a ekonomického zamerania a tiež i iným okruhom čitateľov, pre ktorých je určená. Finačné právo je pozitívno-právnym odvetvím integrovaným do štruktúry platného slovenského právneho poriadku. Jeho základnou úlohou je finačno-právnymi normami upravovať správanie sa subjektov finančno-právnych vzťahov. Praktizované finančné právo je teda pre každého ekonomicky aktívneho človeka.
Vypredané
9,12 € 9,60 €