Lubomír Grúň

autor

Finanční právo a jeho instituty


Finanční vztahy a jejich právní regulace jsou od nepaměti ve středu pozornosti občanů, podnikatelů i státu. Pro značnou šíři problematiky byla pro tuto učebnici zvolena koncepce výkladu finančního práva podle jednotlivých institutů. V úvodu je podán stručný nástin finančního práva jako takového včetně několika poznámek o jeho vývoji jako vědecké a pedagogické discipliny a systému vnitřního uspořádání. V dalších kapitolách jsou představeny základní finančněprávní instituty - rozpočet, daň, poplatek, clo, měna a další, z hlediska jejich historie i současnosti. Závěr knihy je pojat jako výklad do budoucnosti. Učebnice je určena studentům právnických fakult i čtenářům z řad odborné veřejnosti
Vypredané
18,75 € 19,74 €

Finančnoprávne inštitúty


Táto publikácia nadväzuje na niektoré publikácie z obdobia posledných troch rokov orientované na čiastkové oblasti finančného práva. Jej úlohou je uskutočniť ich čiastočné premostenie, predovšetkým však predložiť do určitej miery nadčasový rámec pre základné pojmy finančného práva a jeho systému. Vyšlo: Marec 2003
Vypredané
8,84 € 9,30 €

Samospráva ako súčasť verejnej správy


Zámerom a cieľom publikácie je vymedziť a stanoviť faktory reálneho fungovania a ďalšieho rozvoja samosprávneho zriadenia v oblasti kompetencií a prispieť k formovaniu názorov na vzťah verejná správa – územná samospráva s osobitným zreteľom na finančné a organizačné aspekty komunálnej politiky.
Vypredané
4,09 € 4,30 €