Vašu objednávku vám stihneme (podľa vybranej dopravy) doručiť do Vianoc, ak si objednáte do tohto dátumu:

Packeta - Doručenie na adresu

19. 12.

Balík na poštu

19. 12.

Balikobox

19. 12.

Slovenská pošta - na adresu

19. 12.

Kuriér SPS

18. 12.

balíkovo (Alzaboxy)

18. 12.

Doručenie na predajňu

18. 12.

Osobný odber v sklade

22. 12.

Packeta - Výdajné miesto a Z-BOX

19. 12.

Gundel Gábor

autor

Kommentár a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez


A kötet a Kjt. és az alkalmazandó Mt. szabályokat együtt, komplexen tárgyalja. A kötet ismerteti a kapcsolódó bírói gyakorlatot, és kitekintést nyújt az egyes szabályok uniós jogi hátterére is. A könnyebb kezelhetőség érdekében három nagy ágazat - a közoktatás, a felsőoktatás és az egészségügy - speciális szabályait külön függelékben, a kötet végén tárgyaljuk. A kötet szerzői elismert munkajogászok: gyakorlati szakemberek, egyetemi oktatók, a jogalkotásban közreműködő szakértők.
Na stiahnutie darček
28,23 €

Bérszámfejtés a gyakorlatban


Kiadványunk célja, hogy tematikusan mutassa be azokat az akár tucatnyi jogszabályokban megtalálható, egymással összhangban alkalmazandó szabályokat, amelyet ismeretében a munkáltató a munkaviszony létesítése és tartama alatt a jogszerű foglalkoztatás és munkabérfizetés feltételeinek eleget tehet. A kiadvány jelen bővített kiadása ezek mellett a mindennapokban egyre gyakrabban előforduló kérdésekre, a külföldön történő foglalkoztatással, illetve külföldi munkavállaló hazai foglalkoztatására is kitér, bemutatva a harmadik országok állampolgárainak foglalkoztatására vonatkozó, valamint az európai unión belüli, határon átnyúló foglalkoztatás során alkalmazandó munkajogi, társadalombiztosítási és adózási szabályokat. A kötet gyakorlati szempontból közelíti meg a bérszámfejtést érintő munkáltatói kötelezettségeket, a munkaviszony bejelentésétől kezdődően, a munkaidő minősítésén és a munkabér elszámolásán túl egészen a munkáltatói és a munkavállalói adó- és járulékkedvezményekig. Ismerteti azokat az alapvető szabályokat, amelyek mentén az adminisztratív (bejelentési, bevallási) kötelezettségek, valamint a munkavállalók számára kiemelten fontos munkabérfizetési, a határon átnyúló foglalkoztatás esetén az alkalmazandó külföldi szabályok megismerhetők. A jogszabályi rendelkezések ismertetése mellett kiemelt szerepet kapnak a mindennapi élethelyzetekből származó esetek, amelyek konkrét, számszerű példán keresztül mutatják be az egyes jogintézményeket.
Na stiahnutie darček
10,62 €

Magyarázat az Fftv.-ről


A jogalkotó 2021. március 1-jétől egy egységes törvényben fektette le a foglalkoztatáshoz kapcsolódó állami támogatások és hatósági ellenőrzés szabályait. Az elektronikus kiadvány e két jogterület megújult szabályozását mutatja be, kitérve az Fftv. és végrehajtási rendelete magyarázata mellett - a szabályozás megértéséhez elengedhetetlenül szükséges - kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseire is. Így nem volt mellőzhető a közigazgatási eljárás általános szabályainak és a munkajog anyagi jogi szabályainak érintőleges bemutatása. Bár az új jogszabályok több tekintetben gyökeresen új megoldásokat vezetnek be, a szerzők beépítették a magyarázatba a korábbi jogi környezetben felgyűlt tapasztalatokat, a gyakorlat szempontjából fontos tanácsokat is. Részlet a törvényjavaslat indokolásából: A munkaerő-piaci szereplők számára elengedhetetlen a jogszerű foglalkoztatást biztosító munkahelyek megtartása, támogatása, illetve az ilyen munkahelyek minél szélesebb körű létrehozása. A COVID-19-járvány nyomán kialakult gazdasági helyzet rávilágított arra, hogy a munkahelyek védelme kiemelt fontosságú, ezért olyan szabályozás szükséges, amely hatékonyan tud reagálni a gazdasági környezet és a munkaerőpiac kihívásaira. A javaslat célja a korszerű, valós munkaerő-piaci igényekre reagáló szabályozás megteremtése. A foglalkoztatást elősegítő támogatások és munkaerő-piaci szolgáltatások több évtizedes szabályozása elavulttá, korszerűtlenné vált, nem követte a munkaerő-piaci folyamatokat. A javaslat célja a munkáltatók, a munkavállalók, valamint az álláskeresők intenzívebb támogatása, a munkaerőpiac igényeire való gyorsabb reagálás, a költségvetési és európai uniós források hatékonyabb felhasználása az új törvényi szintű szabályozási környezet megteremtésével. A törvényjavaslat támogatja az új munkahelyek teremtését, valamint elősegíti az álláskeresők munkaviszony- létesítését és a munkaviszonyban történő képzését. A javaslat célja a foglalkoztatás felügyelete tekintetében, hogy az Alaptörvényben megfogalmazott elvek alapján a foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályokban megállapított alapvető kötelezettségek megtartása állami felügyeletének tárgyát, az eljárás rendjét, valamit e kötelességek megszegésének jogkövetkezményeit meghatározza. A foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés során kiemelt jelentőségű annak garantálása, hogy a munkaerő-piaci támogatásban részesülők támogassák a gazdaságfehérítés célját és biztosítsák a foglalkoztatásuk során az alapvető munkajogi szabályok érvényesülését. A foglalkoztatás-felügyeleti eljárás a munkavállaló számára is előnyös és kiszámítható jogkövetkezményeket teremt, mivel a bejelentés rendezi a munkavállaló jogviszonyát, és így jogosulttá válik a szolgálati időre és a társadalombiztosítási ellátásra is. A törvényi keretszabályozás mellett a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások és támogatások, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóság ellenőrzésére, végrehajtására vonatkozó részletes szabályozást kormányrendelet tartalmazza.
Na stiahnutie darček
22,50 €