Agneša Gundová-Jergová

autor

Putovanie za dotykom


Agneša Gundová-Jergová, žena s veľkou charizmou, sa nezmazateľne zapísala do dejín slovenských demokratických tradícií. Jej pseudonym Marína Havranová, ktorý používala v Hlase Ameriky, sa stal v 70. a 80. rokoch dvadsiateho storočia pre tisíce Slovák ov symbolom slobody a nádeje. Ako redaktorka rozhlasovej staniceč sprístupňovala okrem iného aj tvorbu významných protagonistov nášho literárneho exilu (J. C. Hronský, R. Dilong, M. Šprinc, K. Strmeň a iní); bola tiež dlhoročnou spolupracovníčkou ča sopisov Most, Horizont i ďalších kultúrnych periodík v slobodnom svete. Vydanie jej prác v zahraničnej tlači je kus rodáckej úcty k autorke, ktorá popri neľahkých začiatkoch "vonku" a tvrdej disciplíne v zamestnaní dokázala vydať ešte štyri knihy. V šetky boli putovaním za človekom, ktorého si pani Agnesa vždy váži najviac. Do rúk sa Vám dostáva knižka čŕt a reportáží o zaujímavých ľuďoch, ktorí žili alebo žijú v cudzine, a nezištne sa venujú práci pre svoj domov. Publikácia obsahuje rozhovory s matkou astronauta Černana, básnikom Karolom Strmeňom a ďalšími.
Vypredané
5,61 € 5,91 €