Knižné kamarátstva

Sebastian Haffner

autor

Egy német története


2000 őszétől hónapokig vezette a német bestsellerlistákat Sebastian Haffnernek ez a posztumusz könyve. A könyv 1939-es kézirata a - többek között az Európa Mérleg sorozatában magyarul is kiadott Megjegyzések Hitlerhez, a Churchill és más, alapvető művek szerzőjeként ismert - nagy német történész hagyatékából került elő. A dátumból is látszik, hogy Haffner nem utólag okos, mint annyian mások, hanem angliai emigrációjában az volt már akkor is, amikor a németek többsége megbűvölten vagy tehetetlenül nézte a weimari köztársaság bukását és a nácik előretörését. Ezúttal magántörténelmet, önéletrajzot ír, személyes emlékei az eszméléssel, 1914-gyel kezdődnek, és 1933 nyarával zárulnak. Haffner nem bűvészkedik politológiai, szociológiai és egyéb társadalomtudományi fogalmakkal: egy nagyon érzékeny, élesen látó, megvesztegethetetlenül erkölcsös fiatalember szemével látja a cseppet sem rokonszenves világot. Erkölcse a porosz hivatalnokhagyományokon felnőtt konzervatív ember erkölcse, akinek belső iránytűje akkor is biztosan jelez, ha érdekei több rugalmasságot diktálnának. És akit - mint kifejti - nem az esze, hanem az orra vezet. Haffner leírja, hogyan szánta rá magát az emigrációra, és azt is, hogy mi várt azokra, akik Németországban maradtak. A részletekben a folyamatot felismerő szemtanúként, az érzékelés zsenijeként írja le azt a mocskos és irracionális történetet, amely előtt az emberiség azóta is értetlenül áll. Ma, hetvenöt évvel később sincs egyetlen olyan sora, amelyet a később születettek nagyképűségével tévesnek minősíthetnénk.
U dodávateľa
12,02 € 12,65 €

Príbeh jedného Nemca. Spomienky na roky 1914-1939


Sebastian Haffner zažil ako dieťa prvú svetovú vojnu, v mladosti bol svedkom turbulentnej inflácie z roku 1923, radikalizácie politických strán i nezadržateľného nástupu národného socializmu.
Hoci nebol politicky ani rasovo prenasledovaný, z Nemecka emigroval. Spomienky na roky 1914 až 1933, ktoré spísal roku 1939 už v Anglicku, sa našli v jeho pozostalosti. Exil mu umožnil vnímať autentické zážitky s odstupom. Pohľad mladého Haffnera na blížiacu sa katastrofu je nesmierne jasnozrivý a zároveň veľmi triezvy. Dosah politiky na život jednotlivca, vlastný vývoj i vývoj nemeckého národa opisuje bez samoľúbeho pátosu, zato však s jemnou iróniou a kde tu aj so zábleskami hnevu a vzdoru. Jeho dielo svedčí o tom, že tí, čo náročky nezatvárali oči, videli skazu už pred rokom 1933!
Na sklade
10,29 € 12,90 €

Hitlerův vzestup a pád


Haffnerova kniha není podrobnou Hitlerovou biografií, ale esejem popisujícím nejvýznamnější úseky jeho politického života. I přes svou čtivost a všeobecnou srozumitelnost nenechává bez povšimnutí žádný z významných aspektů Hitlerovy životní dráhy a popisuje jeho konání v sedmi charakterizujících oddílech nazvaných život, činy, úspěchy, omyly, chyby, zločiny a zrada. Díky této knize obdržel Sebastian Haffner Cenu H. Heina, neboť podle poroty `originalitou a jasným podáním podstatným způsobem přispěl k pochopení nedávné německé minulosti i přítomnosti`.
Na sklade
11,88 € 12,51 €

Germany Jekyll And Hyde


After he moved to Britain from Germany in the 1930s Sebastian Haffner became so shocked about the situation in his native country that he wrote this book in an effort to help people understand the danger Hitler presented to the world. Incredibly accessible, it is packed with acute analysis of both Hitler and the German people—from the Nazi leaders all the way down to those who opposed them—and is a must-read for anyone interested in the literature of World War II.
Vypredané
11,00 € 11,58 €