Doprava nákupov od 15 € je TERAZ ZADARMO

Ladislav Hagara

autor

Ottov veľký atlas Huby


Najkomplexnejší prehľad o druhovom bohatstve húb v Slovenskej a Českej republike. Rozsiahla farebná publikácia pre milovníkov prírody, praktických hubárov aj odbornú verejnosť.

- Viac ako 1 200 druhov húb na 1 450 unikátnych farebných fotografiách s podrobným opisom a údajmi o mieste a čase výskytu
- Podrobný register slovenských a latinských mien húb n Slovník odborných výrazov pre hubárov začiatočníkov
- Piktogramy upozorňujúce na jedlosť, nejedlosť a jedovatosť húb
Na sklade
19,99 € 24,99 €

Ottův velký atlas Houby 3. vydání


Nejúplnější přehled o druhovém bohatství hub v České a Slovenské republice. Obsáhlá barevná publikace pro milovníky přírody, houbaře i odbornou veřejnost.

Více než 1 200 druhů hub na 1 450 unikátních barevných fotografiích s podrobným popisem a údaji o místě a době výskytu
Podrobný rejstřík českých a latinských jmen hub
Piktogramy znázorňující jedlost, nejedlost a jedovatost jednotlivých druhů hub
U dodávateľa
44,60 € 46,95 €

Huby Atlas jedlých húb s osvedčenými recepty


Atlas jedlých húb a hubová kuchárka v jednej knihe. Zaujímavá publikácia, pri tvorbe ktorej sa spojili poprední českí a slovenskí mykológovia Ladislav Hagara, Oldřich Jindřich a Aleš Vít.

LADISLAV HAGARA: Atlas jedlých hub
- Vytypované druhy jedlých hub, ktoré v priebehu roku nájdete v našich lesoch.
- Podrobný popis každej huby s detailnou fotografiou.
- Informácie o chuťových vlastnostiach.
- Piktogramy navrhujúce využitie v kuchyni.

OLDŘICH JINDŘICH, ALEŠ VÍT: Huby v kuchyni
- Vyše 300 vyskúšaných receptov šéfkuchára Oldřicha Jindřicha.
- Recepty sú usporiadané podľa výskytu húb v jednotlivých ročných obdobiach.
- Zajímavé a chutné jedlá z pestovaných húb.
- Pôsobivé názorné fotografie Aleše Víta.
Na sklade
7,99 € 11,99 €

Velký atlas hub


Obsáhlá barevná publikace přináší nejúplnější přehled o druhovém bohatství hub v České a Slovenské republice. Nabízí více než 1200 druhů hub, řadu barevných fotografií s podrobným popisem a údaji o místě a době výskytu. Součástí knihy je také rejstřík českých i latinských názvů hub, přehledné symboly označující jedlost, nejedlost i jedovatost hub.
Vypredané
22,28 € 23,45 €

Veľký atlas húb


Najväčší jednozväzkový atlas na svete! Najkomplexnejší prehľad o druhovom bohatstve húb v Slovenskej a Českej republike. Rozsiahla farebná publikácia pre milovníkov prírody, praktických hubárov aj odbornú verejnosť.
Vypredané
22,04 € 23,20 €

Ottova encyklopédia húb


Najkomplexnejší prehľad našich húb a súčasne celosvetovo najväčší atlas húb. Encyklopédia obsahuje stručný, ale výstižný opis každého z 3 100 druhov húb so základnou charakteristikou huby, prípadne rozlišovacími znakmi, oblasťami výskytu, s označením jedovatosti, jedlosti i ochrany. Jednotlivé opisy húb dopĺňa 4 200 názorných farebných fotografií (premenlivé druhy sú zastúpené 2 - 3 fotografiami) s presným označením miesta nálezu, dátumu i mena nálezcu konkrétnej huby. Autorom i zostavovateľom encyklopédie je uznávaný slovenský mykológ Ladislav Hagara, PhD., autor niekoľkých atlasov húb, ktoré vyšli už v 35 vydaniach. Toto unikátne a najrozsiahlejšie dielo pripravil v spolupráci s poprednými českými i slovenským fotografmi.
Vypredané
85,41 € 89,90 €

Huby


Takmer 300 druhov jedlých húb, ktoré počas celého roka nájdete v našich lesoch. - Podrobný popis každej huby s detailnou fotografiou. - Informácie o chuťových vlastnostiach. - Prehľadné piktogramy odporúčajúce využitie v kuchyni.
Vypredané
18,99 € 19,99 €

Huby


Nový atlas nadväzuje na úspešný autorov Atlas húb, ktorý vyšiel v šiestich slovenských vydaniach. Prináša opisy a farebné fotografie takmer 400 druhov a odrôd húb, z toho 285 húb, ktoré neboli zahrnuté v Atlase húb. V knihe sú zobrazené predovšetkým hojne rozšírené druhy jedlých húb, približuje však aj málo známe zaujímavé huby. Primeraná pozornosť sa venuje aj chráneným, nejedlým a jedovatým hubám.
Vypredané
12,58 € 13,24 €

Ottova encyklopedie hub


Úplný přehled našich hub a současně nejrozsáhlejší atlas hub na světě. Encyklopedie obsahuje stručný, ale výstižný popis každého ze 3 100 druhů spolu se základní charakteristikou houby, doplněnou jejími rozlišovacími znaky a oblastmi výskytu, označením jedlosti nebo jedovatosti, případně ochrany. Popisy jednotlivých hub doplňuje 4 200 názorných barevných fotografií (proměnlivé druhy jsou zastoupeny 2 - 3 fotografiemi) s přesným označením místa nálezu, datem a jménem nálezce určité houby. Autorem a sestavitelem encyklopedie je uznávaný československý mykolog Ladislav Hagara, PhD., autor několika atlasů hub, které vyšly již v 35 vydáních. Toto unikátní rozsáhlé dílo připravil ve spolupráci s předními českými a slovenskými fotografy.
Vypredané
44,60 € 46,95 €

Houby - Atlas


Nový atlas pro houbaře od slovenského mykologa a spisovatele Dr. Ladislava Hagary, PhD. (1944).
Vypredané
10,76 € 11,33 €