Kurt Hahlweg

autor

Schizofrénia


Táto kniha poskytuje aktuálne informácie o diagnostike a liečbe pacientov chorých na schizofréniu. Je terapeutickou pomôckou a dáva nové podnety pre prax. Zvlášť cenný je popis metodiky znižovani a stresu z vyjadrených emócií (EE) pomocou komunikač ného tréningu a učenia, ako riešiť medziľudské problémy.
Vypredané
11,24 € 11,83 €