! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Waltraud Hakenberg

autor

Základy evropského práva


Druhé vydání publikace poskytuje přehled o základních rysech práva Evropských společenství, zejména se zaměřuje na pravidla týkající se hospodářství. V publikaci byly oproti minulému vydání aktualizovány vybrané kapitoly o pasáže reagující na změny s pojené s rozšířením Evropské unie, a to jak v české legislativě, tak i v režimu vztahu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy. Důraz je v tomto směru kladen především na přechodná období sjednaná ve Smlouvě o přistoupení. Doplněna byla ju dikatura Evropského soudního dvora a byly vytvořeny i nové případové příklady. Publikace je určena nejen studentům právnických fakult, ale vzhledem k jednoduchosti zvoleného výkladu i studentům ekonomických, sociálních a politologických studijních ob oru. Užitečnou pomůckou bude pro všechny, kdo mají zájem rychle a snadno získat přehled o základech evropského práva.
Vypredané
24,11 € 25,38 €