Doprava nákupov od 15 € je TERAZ ZADARMO

Marty Hall

autor

Java servlety a JSP


Praktický návod pro použití platformy Java pro webově orientované aplikace a dynamické webové stránky.
Podrobný návod pro použití klíčových technologií, jako jsou JDBC, sledování sezení (sessions), HTTP 1.1 komunikace, Java beans, aplety, trvalé
spoje, generované obrázky,...
Stovky plně přenositelných, podrobně zdokumentovaných a profesionálních příkladů.
On-line přístup ke všem zdrojovým kódům volně dostupným pro neomezené použití.
Ověřené strategie pro optimalizaci výkonu servletů a JSP
.
Část 1 podává vyčerpávající informace o servletech 2.1 a 2.2. Začíná základní syntaxí, životním cyklem servletu a použitím formulářových dat. Popisuje HTTP 1.1, cookies a sledování sezení (sessions). Detailně zpracovaná témata mimo jiné dále obsah
ují komprimovaný obsah webu, trvalé spoje, dynamicky generované obrázky a nákupní vozíky pro elektronický obchod.
Část 2 poskytuje důkladný návod pro JSP 1.0 a 1.1 včetně doporučení, kdy používat servlety, JSP nebo kombinaci obou. Pojednává o standar
dních prvcích JSP včetně přístupu pro integraci JavaBeans. Pokrokové metody zahrnují sdílení beanů, generování pracovních tabulek Excel a definování uživatelských knihoven značek JSP.
Část 3 zahrnuje klíčové podpůrné technologie, formuláře HTML, JDBC
, sdílení připojení databáze a použití apletů pro komunikaci se servlety.
Vypredané
1,29 € 1,36 €