Otto Hans-Dieter

autor

Neodpykané zločiny


Samozřejmě existují dokonalé vraždy. Jinak bychom o nich přece věděli. Nejen dokonalé vraždy, ale i případy, které ani nemohou být nikdy odhaleny, protože lékaři vystavují chybné úmrtní listy nebo ohledávají mrtvoly ledabyle a jen málokdy se provádí pitva. Zhruba na polovinu deliktů usmrcení se vůbec nepřijde! Nepotrestány zůstávají rovněž zločiny, kdy je domnělý pachatel osvobozen. A právě po těchto neobjasněných případech autor již řadu let, po celém světě a napříč časem neúnavně pátrá. V napí navých reportážích líčí spektakulární případy vražd a mylných soudních rozsudků, a čtenář se tak stává očitým svědkem děsivé reality, jež předčí všechny fiktivní románové příběhy a filmové scénáře.
Vypredané
11,12 € 11,70 €

Šokující vítězství


Válečná střetnutí se zcela nečekaným koncem, kdy proti všemu očekávání vyhrál outsider. Docházelo k nim před naším letopočtem, známe takové případy i z doby moderní. I když mělo vojsko výraznou početní převahu, bylo vyzbrojeno lepší technikou a počítalo s jistým vítězstvím, přesto neobstálo. Německý historik v této knize předsta-vuje plejádu takových zvratů, mimo jiné perskou prohru proti Řekům u Salaminy, vítězství Alexandra Velikého v Malé Asii, drtivou porážku Maďarů na Lešském poli roku 955 a stejně jednoznačné vítězství Prusů proti Rakušanům v 18. století, bitvu na Marně roku 1914 i totální debakl Američanů na řece Jalu v Koreji. Důvody, proč vyhrál v těchto bitvách David proti Goliášovi, jsou podle fundovaného rozboru překvapující, a přesto často jasné. Jasné však vůbec nebyly těm, kdo se těchto bitev zúčastnili a očekávali opačný výsledek.
Vypredané
3,56 € 3,75 €

Osudové omyly 2. světové války


Jak název napovídá, jsou tématem knihy německého historika vojenské omyly, ke kterým došlo za druhé světové války na obou stranách fronty. Byly většinou tak závažné, že buď rozhodly bitvu, nebo dokonce ovlivnily celý průběh války.I když mnohé případy jsou známé (např. přepadení Polska, bitva u Stalingradu, u Kursku, u Midwayských ostrovů či bitva v Ardenách), jsou nicméně zajímavé, protože obsahují množství napínavých faktů a neznámých detailů.Kromě toho autor uvádí mnoho případů, které už tak obecně známé nejsou. Ústřední postavou knihy je pak Adolf Hitler, jehož ničivé omyly byly základem nesmírné tragiky 2. světové války.Z obsahu:Překročení hranic (1939 - 1940) Totální válka (1941 - 1943) Až do hořkého konce (1944 - 1945)
Vypredané
9,78 € 10,29 €

Vojenské omyly v dějinách


Autor úspěšné knihy Osudové omyly 2. světové války se tentokrát zaměřil na téměř celé, zejména evropské dějiny. Poznáme osudové okamžiky nejvýznamnějších bitev a tažení ve starověku a raném středověku, středověku až vrcholícím novověku, v období 1700 – 1914, za 1. světové války a v meziválečném období, za 2. světové války a po ní až do současnosti. Jako dobrodružný kaleidoskop vojenských omylů nás kniha provází 2500 lety lidské historie a je vzrušujícím ohlédnutím za minulými epochami i jejich vůdčími osobnostmi.
Vypredané
8,76 € 9,22 €

Náš král je šílený!


Všude na světě žili v různých dobách duševně nemocní lidé, v antice stejně jako v novověku. Někteří z nich byli známí a mocní vládci – a jejich šílenství mělo často pro národ fatální důsledky. Autor se zabývá devíti případy slavných panovníků a panovnic považovaných jejich současníky za šílence.
Vypredané
11,12 € 11,70 €