Yanagihara Hanya

autor

A Little Life


A Little Life by Hanya Yanagihara is an immensely powerful and heartbreaking novel of brotherly love and the limits of human endurance. When four graduates from a small Massachusetts college move to New York to make their way, they're broke, adrift, and buoyed only by their friendship and ambition. There is kind, handsome Willem, an aspiring actor; JB, a quick-witted, sometimes cruel Brooklyn-born painter seeking entry to the art world; Malcolm, a frustrated architect at a prominent firm; and withdrawn, brilliant, enigmatic Jude, who serves as their centre of gravity. Over the decades, their relationships deepen and darken, tinged by addiction, success, and pride. Yet their greatest challenge, each comes to realize, is Jude himself, by midlife a terrifyingly talented litigator yet an increasingly broken man, his mind and body scarred by an unspeakable childhood, and haunted by what he fears is a degree of trauma that he'll not only be unable to overcome - but that will define his life forever.
Na sklade 1Ks
13,25 € 13,95 €

Malý život


Keď sa štyria spolužiaci z malej vysokej školy v Massachusetts presťahujú do New Yorku, aby tam skúsili preraziť, nemajú peniaze, sú neistí a dopredu ich ženie len ich priateľstvo a ctižiadostivosť. Patrí k nim pekný a láskavý Willem, začínajúci herec; bystrý, no občas krutý maliar Džejbí; trochu nešťastný architekt Malcolm a rezervovaný, no geniálny tajomný právnik Jude, okolo ktorého sa točia životné príbehy všetkých ostatných. V priebehu nasledujúcich rokov sa ich vzájomné vzťahy prehlbujú, no pribudnú aj temnejšie odtiene poznačené závislosťou, úspechom či pýchou. Neskôr si všetci uvedomia, že najzraniteľnejším článkom, a zároveň ich najväčšou výzvou je naoko neochvejný Jude; v strednom veku až desivo nadaný súdny advokát, no v súkromí čoraz zdrvenejší človek s mysľou napadnutou neodbytnými pochybnosťami o vlastnej hodnote a telom poznačeným hrozným detstvom a traumou, ktorá napriek všetkému určuje smerovanie jeho života. Malý život je príbeh o láske aj obetavosti, krutosti a neschopnosti bojovať s osudom. V tomto pozoruhodnom románe Hanya Yanagihara majstrovsky vykreslila nevšedné podoby priateľstva a lásky a neľútostne odkryla, ako môžu človeka zlomiť vlastné skúsenosti aj spomienky.
Na sklade 4Ks
23,66 € 24,90 €

dostupné aj ako:

To Paradise


'After the painfully affecting [A Little Life] To Paradise gives us three stories far apart in space and time but each unique in their power to summon the joy and complexity of love, the pain of loss. I'm not sure I've ever missed the world of a book as much as I miss To Paradise now I've left it . . . It's rare that you get the opportunity to review a masterpiece, but To Paradise, definitively, is one.' - Observer 'Awe-inspiring . . . The characters are so well drawn and the plot so well paced, I couldn't put it down.' - Daily Telegraph From Hanya Yanagihara, author of the modern classic A Little Life, To Paradise is a bold, brilliant novel spanning three centuries and three different versions of the American experiment, about lovers, family, loss and the elusive promise of utopia. In an alternate version of 1893 America, New York is part of the Free States, where people may live and love whomever they please (or so it seems). The fragile young scion of a distinguished family resists betrothal to a worthy suitor, drawn to a charming music teacher of no means. In a 1993 Manhattan besieged by the AIDS epidemic, a young Hawaiian man lives with his much older, wealthier partner, hiding his troubled childhood and the fate of his father. And in 2093, in a world riven by plagues and governed by totalitarian rule, a powerful scientist's damaged granddaughter tries to navigate life without him - and solve the mystery of her husband's disappearances. These three sections are joined in an enthralling and ingenious symphony, as recurring notes and themes deepen and enrich one another: A townhouse in Washington Square Park in Greenwich Village; illness, and treatments that come at a terrible cost; wealth and squalor; the weak and the strong; race; the definition of family, and of nationhood; the dangerous righteousness of the powerful, and of revolutionaries; the longing to find a place in an earthly paradise, and the gradual realization that it can't exist. What unites not just the characters, but these Americas, are their reckonings with the qualities that make us human: Fear. Love. Shame. Need. Loneliness. To Paradise is a fin-de-siecle novel of marvellous literary effect, but above all it is a work of emotional genius. The great power of this remarkable novel is driven by Yanagihara's understanding of the aching desire to protect those we love - partners, lovers, children, friends, family and even our fellow citizens - and the pain that ensues when we cannot.
Na sklade 1Ks
17,58 € 18,50 €

A Little Life


The million-copy bestseller, A Little Life by Hanya Yanagihara is an immensely powerful and heartbreaking novel of brotherly love and the limits of human endurance. When four graduates from a small Massachusetts college move to New York to make their way, they're broke, adrift, and buoyed only by their friendship and ambition. There is kind, handsome Willem, an aspiring actor; JB, a quick-witted, sometimes cruel Brooklyn-born painter seeking entry to the art world; Malcolm, a frustrated architect at a prominent firm; and withdrawn, brilliant, enigmatic Jude, who serves as their centre of gravity. Over the decades, their relationships deepen and darken, tinged by addiction, success, and pride. Yet their greatest challenge, each comes to realize, is Jude himself, by midlife a terrifyingly talented litigator yet an increasingly broken man, his mind and body scarred by an unspeakable childhood, and haunted by what he fears is a degree of trauma that he'll not only be unable to overcome - but that will define his life for ever.
U dodávateľa
13,25 € 13,95 €

Malý život, 2. vydání


Když se čtyři spolužáci z vysoké školy v Massachusetts přestěhují do New Yorku, aby se pokusili prorazit, jsou bez peněz, ztracení a kupředu je pohání jen jejich přátelství a ctižádost. Je tu laskavý Willem, začínající herec; bystrý, občas krutý malíř DžejBí, který se chce prosadit ve světě umění; utrápený architekt Malcolm, nešťastný ve špičkové firmě; a rezervovaný, geniální, tajemný právník Jude, kolem něhož se jejich životy otáčejí… Malý život je příběh o sexuální orientaci, zneužívání a sebepoškozování, o lásce a obětavosti, krutosti a neschopnosti bojovat s osudem.
Na sklade 1Ks
36,52 € 38,44 €

dostupné aj ako:

Malý život


Keď sa štyria spolužiaci z malej vysokej školy v Massachusetts presťahujú do New Yorku, aby tam skúsili preraziť, nemajú peniaze, sú neistí a dopredu ich ženie len ich priateľstvo a ctižiadostivosť. Patrí k nim pekný a láskavý Willem, začínajúci herec; bystrý, no občas krutý maliar Džejbí; trochu nešťastný architekt Malcolm a rezervovaný, no geniálny tajomný právnik Jude, okolo ktorého sa točia životné príbehy všetkých ostatných. V priebehu nasledujúcich rokov sa ich vzájomné vzťahy prehlbujú, no pribudnú aj temnejšie odtiene poznačené závislosťou, úspechom či pýchou. Neskôr si všetci uvedomia, že najzraniteľnejším článkom, a zároveň ich najväčšou výzvou je naoko neochvejný Jude; v strednom veku až desivo nadaný súdny advokát, no v súkromí čoraz zdrvenejší človek s mysľou napadnutou neodbytnými pochybnosťami o vlastnej hodnote a telom poznačeným hrozným detstvom a traumou, ktorá napriek všetkému určuje smerovanie jeho života. Malý život je príbeh o láske aj obetavosti, krutosti a neschopnosti bojovať s osudom. V tomto pozoruhodnom románe Hanya Yanagihara majstrovsky vykreslila nevšedné podoby priateľstva a lásky a neľútostne odkryla, ako môžu človeka zlomiť vlastné skúsenosti aj spomienky.
Na stiahnutie
14,90 €

dostupné aj ako:

A paradicsomba


Hanya Yanagihara merész és briliáns regénye három évszázadot ölel fel, három alternatív Amerikában mesél szeretőkről, családról, veszteségről és az utópia mindig elillanó ígéretéről. 1893, New York, Szabad Államok. Az Egyesült Államokon belül létrejött, önálló Szabad Államokban a polgárok úgy és azzal élnek, akivel akarnak. Kívülről legalább is így tűnik. A város legelőkelőbb családjának sarja nem találja helyét a világban, ráadásul titokzatos betegség is gyötri. Nagyapja vagyonos kérőt szemel ki neki, ám ő leküzdhetetlen vonzalmat táplál egy zenetanár iránt. 1993, Manhattan. Az AIDS-járvány sújtotta városban egy fiatal hawaii férfi viszonyt kezd jóval idősebb és tehetősebb főnökével. De nem csak a külvilág előtt kell titkolózniuk; a királyi vérből származó David igyekszik társa előtt leplezni zaklatott gyerekkorát és apja szerencsétlen sorsát is. 2093, New York. Egy totalitárius rendszer mindennapjainak részévé válnak a természeti katasztrófák és a járványok. Az egyik nagyhatalmú tudós sérült unokája nagyapja nélkül próbál boldogulni az életben - és rájönni férje eltűnéseinek rejtélyére. Hanya Yanagihara sokarcú triptichonjának részletei lebilincselően fonódnak össze és íródnak egymásra, visszatérő szereplői, témái és motívumai szakadatlanul újraértelmezik és gazdagítják egymást. A korábban szilárdnak hitt fogalmak - betegség, gyógyulás, rassz, család, nemzet, hatalom - viszonylagossá és cseppfolyóssá válnak, s olyan örvénybe rántják az olvasót, amelyben kénytelen lesz ő maga is újragondolni világképe sarokköveit. A paradicsomba csodálatosan megírt századvégi regény, de mindenekfelett egy érzelmi géniusz munkája. Yanagihara ismeri a kényszerítő vágyat, hogy megvédjük szeretteinket - partnerünket, szeretőnket, gyermekeinket, barátainkat, családunkat, sőt polgártársainkat is -, és azt a fájdalmat is, ha mindez nem lehetséges. A paradicsomba grandiózus gondolatkísérlet, az ember lehetőségeinek és határainak szabad szellemű, ugyanakkor könyörtelen feltérképezése. "Csak azok akarnak ilyen megszállottan halhatatlanok lenni, akik eséllyel reménykednek abban, hogy halhatatlanná váljanak a történelemben. Mi, többiek túlságosan el vagyunk foglalva azzal, hogy túléljük a következő napot."
U dodávateľa
21,40 € 22,53 €

Malý život


Když se čtyři spolužáci z vysoké školy v Massachusetts přestěhují do New Yorku, aby se pokusili prorazit, jsou bez peněz, ztracení a kupředu je pohání jen jejich přátelství a ctižádost. Je tu laskavý Willem, začínající herec; bystrý, občas krutý malíř DžejBí, který se chce prosadit ve světě umění; utrápený architekt Malcolm, nešťastný ve špičkové firmě; a rezervovaný, geniální, tajemný právník Jude, kolem něhož se jejich životy otáčejí… Malý život je příběh o sexuální orientaci, zneužívání a sebepoškozování, o lásce a obětavosti, krutosti a neschopnosti bojovat s osudem.
Na stiahnutie
27,40 €

dostupné aj ako:

Do ráje


Spisovatelka ve svém novém románu předkládá tři alternativní verze Ameriky. Děj roku 1893 nás zavádí do Svobodných států, části Ameriky, která se po občanské válce osamostatnila. Zde jsou uznávané a běžné stejnopohlavní svazky, a tak v tom Davidovi nikdo nebrání. Dědeček by mu ale rád dohodil ovdovělého Charlese, zatímco Davida okouzlil chudý učitel hudby. V příběhu z roku 1993 vystupuje další hrdina David, mladý koncipient havajského původu, jenž udržuje tajný poměr se svým o dost starším a výše postaveným kolegou v právnické firmě. A konečně v roce 2093 se odehrává třetí, pandemická část románu. Jejím protagonistou je vědec Charles, který se svým manželem Nathanielem a synem Davidem odejdou z rodné Havaje do USA za lepší pracovní nabídkou. Tři příběhy propojují stejná místa, stejnojmenné postavy a především témata: touha po svobodě, zřeknutí se tradice, schopnost i neschopnost orientovat se ve složitém světě.
Na sklade 3Ks
36,52 € 38,44 €

dostupné aj ako:

Do ráje


Spisovatelka ve svém novém románu předkládá tři alternativní verze Ameriky. Děj roku 1893 nás zavádí do Svobodných států, části Ameriky, která se po občanské válce osamostatnila. Zde jsou uznávané a běžné stejnopohlavní svazky, a tak v tom Davidovi nikdo nebrání. Dědeček by mu ale rád dohodil ovdovělého Charlese, zatímco Davida okouzlil chudý učitel hudby. V příběhu z roku 1993 vystupuje další hrdina David, mladý koncipient havajského původu, jenž udržuje tajný poměr se svým o dost starším a výše postaveným kolegou v právnické firmě. A konečně v roce 2093 se odehrává třetí, pandemická část románu. Jejím protagonistou je vědec Charles, který se svým manželem Nathanielem a synem Davidem odejdou z rodné Havaje do USA za lepší pracovní nabídkou. Tři příběhy propojují stejná místa, stejnojmenné postavy a především témata: touha po svobodě, zřeknutí se tradice, schopnost i neschopnost orientovat se ve složitém světě.
Na stiahnutie
27,40 €

dostupné aj ako:

To Paradise


From Hanya Yanagihara, author of the modern classic A Little Life, To Paradise is a bold, brilliant novel spanning three centuries and three different versions of the American experiment, about lovers, family, loss, and the elusive promise of utopia. In an alternate version of 1893 America, New York is part of the Free States, where people may live and love whomever they please (or so it seems). The fragile young scion of a distinguished family resists betrothal to a worthy suitor, drawn to a charming music teacher of no means. In a 1993 Manhattan besieged by the AIDS epidemic, a young Hawaiian man lives with his much older, wealthier partner, hiding his troubled childhood and the fate of his father. And in 2093, in a world riven by plagues and governed by totalitarian rule, a powerful scientist's damaged granddaughter tries to navigate life without him - and solve the mystery of her husband's disappearances. These three sections are joined in an enthralling and ingenious symphony, as recurring notes and themes deepen and enrich one another: A townhouse in Washington Square Park in Greenwich Village; illness, and treatments that come at a terrible cost; wealth and squalor; the weak and the strong; race; the definition of family, and of nationhood; the dangerous righteousness of the powerful, and of revolutionaries; the longing to find a place in an earthly paradise, and the gradual realization that it can't exist. What unites not just the characters, but these Americas, are their reckonings with the qualities that make us human: Fear. Love. Shame. Need. Loneliness. To Paradise is a fin-de-siecle novel of marvellous literary effect, but above all it is a work of emotional genius. The great power of this remarkable novel is driven by Yanagihara's understanding of the aching desire to protect those we love - partners, lovers, children, friends, family, and even our fellow citizens - and the pain that ensues when we cannot.
U dodávateľa
14,20 € 14,95 €

Little Life


Longlisted for the Man Booker Prize 2015 A Little Life by Hanya Yanagihara is an immensely powerful and heartbreaking novel of brotherly love and the limits of human endurance. When four graduates from a small Massachusetts college move to New York to make their way, they're broke, adrift, and buoyed only by their friendship and ambition. There is kind, handsome Willem, an aspiring actor; JB, a quick-witted, sometimes cruel Brooklyn-born painter seeking entry to the art world; Malcolm, a frustrated architect at a prominent firm; and withdrawn, brilliant, enigmatic Jude, who serves as their centre of gravity. Over the decades, their relationships deepen and darken, tinged by addiction, success, and pride. Yet their greatest challenge, each comes to realize, is Jude himself, by midlife a terrifyingly talented litigator yet an increasingly broken man, his mind and body scarred by an unspeakable childhood, and haunted by what he fears is a degree of trauma that he'll not only be unable to overcome - but that will define his life forever.
Vypredané
18,95 € 19,95 €

A Little Life


Brace yourself for the most astonishing, challenging, upsetting and profoundly moving book in many a season. An epic about love and friendship in the twenty-first century that goes into some of the darkest places fiction has ever travelled and yet somehow improbably breaks through into the light. When four graduates from a small Massachusetts college move to New York to make their way, they're broke, adrift, and buoyed only by their friendship and ambition. There is kind, handsome Willem, an aspiring actor; JB, a quick-witted, sometimes cruel Brooklyn-born painter seeking entry to the art world; Malcolm, a frustrated architect at a prominent firm; and withdrawn, brilliant, enigmatic Jude, who serves as their centre of gravity. Over the decades, their relationships deepen and darken, tinged by addiction, success, and pride. Yet their greatest challenge, each comes to realize, is Jude himself, by midlife a terrifyingly talented litigator yet an increasingly broken man, his mind and body scarred by an unspeakable childhood, and haunted by what he fears is a degree of trauma that he'll not only be unable to overcome - but that will define his life forever. In a remarkable and precise prose, Yanagihara has fashioned a tragic and transcendent hymn to brotherly love, a masterful depiction of heartbreak, and a dark examination of the tyranny
Vypredané
11,88 € 12,50 €

Little Life


ONE OF THE BEST BOOKS OF THE YEAR "The New York Times" "The Washington Post" "The Wall Street Journal" NPR "Vanity Fair" "Vogue" "Minneapolis Star Tribune" "St. Louis Post-Dispatch" "The Guardian " "O, The Oprah Magazine" Slate "Newsday" Buzzfeed "The Economist" " Newsweek" "People" " Kansas City Star" Shelf Awareness "Time Out New York " " Huffington Post" Book Riot Refinery29 "Bookpage" "Publishers Weekly Kirkus" WINNER OF THE KIRKUS PRIZE A MAN BOOKER PRIZE FINALIST A NATIONAL BOOK AWARD FINALIST "A Little Life" follows four college classmates broke, adrift, and buoyed only by their friendship and ambition as they move to New York in search of fame and fortune. While their relationships, which are tinged by addiction, success, and pride, deepen over the decades, the men are held together by their devotion to the brilliant, enigmatic Jude, a man scarred by an unspeakable childhood trauma. A hymn to brotherly bonds and a masterful depiction of love in the twenty-first century, Hanya Yanagihara s stunning novel is about the families we are born into, and those that we make for ourselves."
Vypredané
18,53 € 19,50 €

Lesní ľudia


Hanya Yanagihara je americká spisovateľka pôvodom z Havajských ostrovov, pracuje ako novinárka pre T Magazine a The New York Times a v súčasnosti sa radí medzi popredné mladé americké autorky. Debutovala románom Lesní ľudia, ktorý literárna kritika označila za jednu z najpozoruhodnejších kníh roka 2013. Mladý lekár Norton Perina sa v roku 1950 pripojí k expedícii na neznámy ostrov v Tichom oceáne. Malá skupina antropológov chce nájsť domorodý kmeň, o ktorom neexistujú nijaké priame dôkazy. Hlboko v džungli však vedci nájdu oveľa dôležitejší objav - ľudí, ktorí podľa všetkého poznajú tajomstvo nesmrteľnosti. Čo sa stane, keď ľudstvo zistí, že večný život má na dosah ruky?
Vypredané
14,20 € 14,95 €

Malý život


Když se čtyři spolužáci z vysoké školy v Massachusetts přestěhují do New Yorku, aby se pokusili prorazit, jsou bez peněz, ztracení a kupředu je pohání jen jejich přátelství a ctižádost. Je tu laskavý Willem, začínající herec; bystrý, občas krutý malíř DžejBí, který se chce prosadit ve světě umění; utrápený architekt Malcolm, nešťastný ve špičkové firmě; a rezervovaný, geniální, tajemný právník Jude, kolem něhož se jejich životy otáčejí… Malý život je příběh o sexuální orientaci, zneužívání a sebepoškozování, o lásce a obětavosti, krutosti a neschopnosti bojovat s osudem.
Vypredané
20,05 € 21,10 €