% Zľavy na hry %

Kevin Hart

autor

To nevymyslíš


Kdo chce hýbat světem, musí nejdřív pohnout sám sebou.Kevin Hart přišel na svět jako nehoda, neplánovaně. Jeho otec byl závislý na drogách a také strávil nějakou dobu ve vězení. Jeho bratr byl dealer cracku a drobný zlodějíček. A jeho matka byla za všech okolností přísná, mlátila ho páskem, pánví nebo jeho vlastními hračkami. Jednoduše hrálo vše proti našemu mladému hrdinovi. Ale Kevin Hart, stejně jako Ernest Hemingway, J. K. Rowlingová a Chocolate Droppa před ním, dokázal všemu vzdorovat. V jeho knižní prvotině představí čtenářům celý svůj život, od dětství až do současnosti, a jak se vypořádal se všemi výzvami a překážkami, aby z něj mohl být člověk, jakým je dnes.Člověk, který má našlápnuto na to, aby se z něj stal jeden z nejslavnějších komiků světa, na turné vyprodává fotbalové stadiony, točí filmy, které už vynesly přes 3,5 miliardy dolarů. Toho všeho dosáhl nejen díky tvrdé práci, vrozeným předpokladům a talentu, ale také díky svému jedinečnému pohledu na svět a životnímu přístupu. Protože stejně jako jsou jednotlivé kapitoly v knize, vnímá Hart život jako sled různých kapitol, které píšou všemožní lidé okolo něj a také on sám.Život je příběh, sled kapitol. A jeho krása spočívá v tom, že nejenže je na vás, jak interpretujete jednotlivé kapitoly, ale váš způsob interpretace navíc určuje další kapitolu. Rozhoduje o tom, jestli to bude komedie nebo tragédie, pohádka nebo horor, příběh o tom, jak chudák k bohatství přišel, nebo naopak jak se boháč stal chudákem. Nikdo nemůže rozhodovat o věcech, které se mu stanou, ale může rozhodovat o tom, jak je bude interpretovat. Proč si tedy nevybrat příběh, který je pro váš život ten nejlepší? (K. H.)
Na sklade 2Ks
19,65 € 20,68 €

I Can't Make This Up - Life Lessons


Superstar comedian and Hollywood box office star Kevin Hart turns his immense talent to the written word by writing some words. Some of those words include: the, a, for, above, and even even. Put them together and you have the funniest, most heartfelt, and most inspirational memoir on survival, success, and the importance of believing in yourself since Old Yeller.It begins in North Philadelphia. He was born an accident, unwanted by his parents. His father was a drug addict who was in and out of jail. His brother was a crack dealer and petty thief. And his mother was overwhelmingly strict, beating him with belts, frying pans, and his own toys. The odds, in short, were stacked against our young hero, just like the odds that are stacked against the release of a new book in this era of social media (where Hart has a following of over 100 million, by the way). But Kevin Hart, like Ernest Hemingway, JK Rowling, and Chocolate Droppa before him, was able to defy the odds and turn it around. In his literary debut, he takes the reader on a journey through what his life was, what it is now, and how he's overcome each challenge to become the man he is today.And that man happens to be the biggest comedian in the world, with tours that sell out football stadiums and films that have collectively grossed over $3.5 billion. He achieved this not just through hard work, determination, and talent: It was through his unique way of looking at the world.Because just like a book has chapters, Hart sees life as a collection of chapters that each person gets to write for himself or herself. "Not only do you get to choose how you interpret each chapter, but your interpretation writes the next chapter," he says. "So why not choose the interpretation that serves your life the best?"Candid, wickedly funny, and unforgettable, I Can't Make This Up is more than a memoir. It is a training manual designed to teach you a positive, drama-free outlook on life and code of conduct that will serve you, serve others, and serve your biggest, boldest dreams.
Vypredané
10,93 € 11,50 €