Matthew Healey

autor

What Is Branding


It is an exciting time for branding. As everything becomes global, good branding becomes more crucial. "What is Branding?" Is an accessible guide that makes sense of this complex subject. It explores the process of branding, and shares insights that can be applied to practical challenges. Outlining the components of branding (positioning, storytelling, design, price, and relationships), what it can be applied to, and what it can achieve, "What is Branding?" Will help ensure the success of brandi ng for any product, service, person, or place. Case studies included in the international portfolio of campaigns explain what makes them work, why they matter, and what can be learnt from them. Analysis focuses both on design know-how and on theory, looking at how professionals wrestle with abstract notions of perception, culture, and love while at the same time solving the nuts-and-bolts problems of package design, sign making, and web technology.
Vypredané
29,93 € 31,50 €

Co je branding?


Kniha Co je branding? slouží jako přístupný průvodce, jehož cílem je vnést do tohoto složitého tématu světlo a řád. Dívá se na principy fungování značky (brand), zkoumá proces brandingu a předkládá názory, které může každý aplikovat při své vlastní práci s brandingem. Kniha Co je branding? zkoumá řadu různých oblastí, které složitá disciplína brandingu zahrnuje. Poskytuje seriózní popis jeho jednotlivých prvků (positioning, vyprávění příběhu, design, stanovení ceny a vztahy s veřejností), kde jej lze aplikovat (produkty, služby, organizace, lidé a místa) a čeho jím lze dosáhnout. Případové studie obsažené v mezinárodním portfoliu kampaní podrobně rozebírají, na čem stojí jejich úspěch, čím jsou významné a co se z nich lze dozvědět. Analýza se soustřeďuje jak na know-how designu, tak na teorii, sleduje, jak profesionálové zápasí s abstraktními pojmy vnímání, kultury a sounáležitosti, a současně řeší základní problémy designu produktových obalů, tvorby znaků a webové technologie. Zároveň poskytuje inspirativní bázi designérům a dalším profesionálům.
Vypredané
17,02 € 17,92 €

Deconstructing Logo Design


Design DNA: Logos is a practical and inspirational guide to logo design. The book works on two levels - on one hand it is a showcase of over 500 great logos from around the world, but it also goes one step further by analyzing how and why logos are constructed to successfully communicate and convey brand value. The logos included in this book are organized by industry sector, including Food and Drink, Fashion, Corporate, Travel and Tourism, Manufacturing and Marketing, Real Estate and Development, Retail, Health and Beauty, Media and Entertainment, Sports, Nonprofit, Public Sector, Environment, Web and Telecom, and Architecture and Design. Each chapter deconstructs a range of recent logo solutions by examining and discussing their choice of font, color, characteristics, and imagery. A short design brief and company history is also included in order to illustrate how and why the logo design successfully portrays its message. A selection of case studies provide further in-depth analysis, and walk readers through the reasoning behind the design decisions that made the logo work. Focus On sections provide useful information on specific elements such as typography, icons, and colors, and how to apply them to the logo design. Design DNA: Logos allows readers to learn from successful international logo solutions, which they can then take away and apply to their own designs. It is a must-have book for any logo designer.
Vypredané
32,25 € 33,95 €

Design Loga


Proč jsou některá loga o poznání úspěšnější než jiná? Co tvoří jejich nezaměnitelný punc? Které aspekty by měl grafik ve svém díle zohlednit, aby vystihl podstatu zadavatele a podtrhl jeho jedinečnost? Analýza klíčových prvků pečlivě vybraných log z celého světa doplněná odborným výkladem vám poskytne uspokojivé odpovědi na všechny tyto a podobné otázky. Získáte jak inspiraci, tak teoretické základy pro práci v oboru.
Vypredané
23,27 € 24,49 €