Priya Hemenwayová

autor

Secret Code


This book presents the mysterious formula that rules art, nature, and science. This book deals with the Divine Proportion, a secret code that rules art, nature, and science. It is known by many names: Golden Mean, Sacred Cut and Phi are only a few; and it is not by chance that the Divine Proportion was given its name. It has been called divine because over thousands of years it has been deemed to be so.The Divine Proportion reveals a number of simple patterns: It is seen in the seed patterns of fruits, the family tree of bees, the pyramids of Egypt, Gothic cathedrals, Renaissance paintings, the human body, shells...the list is endless.Mathematicians use the Greek symbol F to represent the Divine Proportion and equate it to a number that is defined by the ratio (1 + v5) / 2 or 1.6180339...Numbers do little, however, in describing this unique ratio that is found everywhere in nature and for 2500 years has been an aesthetic guide in art and architecture.Beginning with calculations found on clay tablets in ancient Babylon, the story of Divine Proportion can be traced alongside the history of numbers to the fractals of the digital age. As its many forms unfold we uncover the Golden Rectangle in the Parthenon, Golden Spirals in the human inner ear, a Golden Angle in the petal patterns of a rose, and the Fibonacci numbers in lilies, daisies, pineapples, and in our own DNA.With its natural balance and elegant beauty, the Divine Proportion is a perpetual reminder that our hope for regeneration and continuity lies in realizing the meaningful and harmonious relationship of all the parts to the whole.
Na sklade 1Ks
13,78 € 14,50 €

Keleti bölcsesség


Ez a sok képpel illusztrált kis kötet a kelet bölcsességébe vezet be, amely oly sokakat késztetett és késztet elmélyülésre. A válogatás a szúfi mesterek és misztikusok gondolatait csakúgy tartalmazza, mint a tao és a zen képviselőiét, akik mindig arra törekedtek, hogy feltárják a szív titkait. Az olvasót gyönyörűséggel töltheti el ihletett igazságuk. A mesék és tanítások azoknak a férfiaknak és nőknek a tapasztalatain alapulnak, akik bejárták a gondolkodás útjait. Amit elmondanak, annak tanulsága örök, a szavaikból áradó béke valamennyiünké. A szúfik a szívükből szólnak, a tao a természet törvényein alapuló gyakorlati bölcsességet tanítja, a zen a pillanat közvetlenségére utal. A Keleti bölcsesség a felfedezés örömével ajándékoz meg. Megismerése belső békét és a létezés örömét közvetíti.
Vypredané
2,84 € 2,99 €

Szentek


Jézus a szeretetet hirdette, a szeretet pedig meghatározott sajátosságokkal bír. A szeretetben nincs rosszindulat és félelem. A szeretet olyan, mint a friss levegő, és a saját útját járja. A szeretet támogatja a gyengét a rossz ellenében, olyan erő, amely önmagában hatalmasabb minden ... Folytatás ›› másnál. A kereszténység szentjei bizonyították ezt. Különböző utakon, különböző időkben, száz és száz éven át alakították a rendkívüli szeretet és odaadás történetét. Vértanúk és remeték, tanítók és híres hősök, látnokok és irgalmas szívű férfiak és nők szőtték gazdag és színes legendákból azt a végtelen szőnyeget, amely a szeretet kifejezésének határtalanságáról tanúskodik. A szentek, valaha élt férfiak és nők, ott laknak a szívünkben. Titokzatos hatalmuk által mindmáig élnek. Ha a segítségüket kérjük, érezzük jóindulatukat, cselekedeteikre emlékezve gazdagítjuk a szellemünket, ha üzenetük örök igazságán elmélkedünk, mindig hatni fog ránk végtelen odaadásuk. A kötet csak néhány szent történetét meséli el, és csak egy töredékét tudja érzékeltetni valódi jelentőségüknek. Az itt bemutatott negyvenöt szent jobb megértéséhez csoportosítottuk őket, és minden csoport elején rövid leírás található főbb jellegzetességeikről. Ezek a bevezetők azt a célt is szolgálják, hogy áttekintést adjanak a kereszténység történetének néhány fejezetéről... A(z) Szentek Könyv szerzője Priya Hemenway.
Vypredané
12,58 € 13,24 €

Světci


Tato krásně ilustrovaná knížka obsahuje výběr příběhů a uměleckých děl odhalujících podstatu většiny milovaných křesťanských svatých. Začneme pohledem na biblické postavy, které znaly Ježíše za jeho života, a potom objevíme šiřitele jeho učení – evangelisty, poustevníky, učitele, zakladatele, misionáře a hrdiny legend. Tito svatí tvoří bohatou a nádhernou tapiserii. Jejich životy naplněné láskou a zbožností jsou příklady toho, co všechno může vykonat člověk se srdcem, které naslouchalo slovům Spasitele. Příběhy svatých žijí dál století za stoletím jako důkaz, že moudrost a soucitnost Spasitelova poselství jsou věčné.
Vypredané
9,42 € 9,92 €

Moudrost východu


V této krásně ilustrované knize objevíte zasvěcené pohledy do východní moudrosti, která inspiruje nespočet hledačů, aby nahlédli do nitra. Setkáte se s mistry a mystiky súfismu, taoismu a zenu, jejichž cílem vždy bylo osvěcovat srdce, a budete se těšit z bohatého umění, které jejich pravdy inspirují. Příběhy a učení se zakládají na zkušenostech mužů a žen, kteří se vydali na cestu do svého nitra. Pravdy z jejich úst jsou věčné a mír, jejž vyvolávají, patří nám všem. Súfisté k nám hovoří ze srdce, tao káže o praktické moudrosti založené na zákonech přírody a zen nás upozorňuje na bezprostřednost současného okamžiku.
Vypredané
9,42 € 9,92 €

Tajný kód


Zlatý řez, známý také jako božský poměr neboli ?, lze pozorovat mimo jiné ve vzorech semen rostlin i v pyramidách, v gotických katedrálách a v lidském těle. To je jen několik jevů z nekonečné řady. Tato fascinující kniha představuje mnohostranné formy zlatého řezu v přírodě, umění, architektuře, hudbě a vědě, ale také obdoby, jako jsou zlaté spirály v lidském vnitřním uchu. S více než 300 ilustracemi zkoumá zajímavou otázku zákonů vesmíru a skrytý "boží plán", který je v něm odhalen.
Vypredané
16,10 € 16,95 €