Thomas Hobbes

autor

Leviathan


Spis patří k základním dílům moderního politického myšlení. Hobbes v něm analyzuje lidskou přirozenost, aby ukázal, na jakých základech spočívá politická moc. Dílo vrcholí polemikou s kardinálem Bellarminem o vztahu světské a duchovní moci.
Na sklade 4Ks
26,70 € 28,11 €

Leviatan


Hobbesov Leviatan (alebo o podstate, forme a moci cirkevného a občianskeho štátu) patrí do zlatého fondu svetovej sociálnej a politickej filozofie (prvýkrát vyšiel v roku 1651). Jeho myšlienky položili základy viacerým moderným politickým prúdom (najmä konzervativizmu a liberalizmu) a okrem filozofie ovplyvnili celý rad spoločenských vied (politológiu, sociológiu, právo ai.). Súčasné teórie štátu, sociálneho poriadku, vlády, suverenity, autority, spoločenskej zmluvy, prirodzených práv, ale aj občianstva, demokracie, trestu, tolerancie atď. by boli nemysliteľné bez fundamentov, ktoré položil T. Hobbes v Leviatanovi
Vypredané
14,25 € 15,00 €

OWC Leviathan


He that is to govern a whole nation, must read in himself, not this, or that particular man; but mankind. Leviathan is both a magnificent literary achievement and the greatest work of political philosophy in the English language. Permanently challenging, it has found new applications and new refutations in every generation. Hobbes argues that human beings are first and foremost concerned with their own individual desires and fears. He shows that a conflict of each against every man can only be avoided by the adoption of a compact to enforce peace. The compact involves giving up some of our natural freedom to a sovereign power which will enforce the laws of peace on all citizens. Hobbes also analyses the subversive forces - religion, ambition, private conscience - that threaten to destroy the body politic, Leviathan itself, and return us to the state of war. This new edition reproduces the first printed text, retaining the original punctuation but modernizing the spelling. It offers exceptionally thorough and useful annotation, an introduction that guides the reader through the complexities of Hobbes's arguments, and a substantial index.
Vypredané
6,91 € 7,27 €

O človeku


Thomas Hobbes (1588-1679) je jedným z uznávaných otcov-zakladateľov modernej filozofie. Zvlášť moderná politická teória je nepredstaviteľná bez jeho myšlienok, voči ktorým sa museli vymedzovať - súhlasne či nesúhlasne - všetci, čo prišli po ňom. Niek toré z týchto myšlienok nadobudli dokonca status istého klišé, automaticky sa spájajúceho s jeho menom, aj mimo filozofie: človek človeku vlkom (homo homini lupus) či vojna všetkých proti všetkým (bellum omnium contra omnes), ktorými charakterizo val tzv. prirodzený stav ako situáciu života ľudí bez spoločenského poriadku, štátu a politickej organizácie. Svojimi názormi dokázal pobúriť už svojich súčasníkov natoľko, že u mnohých mu prischla prezývka netvor z Malmesbury (mesto neďaleko dedin y Westport, kde sa narodil) ako zosobnenie ateizmu, materializmu, egoizmu i ďalších vtedy všeobecne neprijateľných, ba až nebezpečných ideí. Došlo dokonca k tomu, že Oxfordská univerz ita, kde vyštudoval (1608), prikázala v r. 1683 spáliť kópie jeho kníh O občanovi (vyšla v r. 1642 latinsky a 1651 anglicky) a Leviatan. Táto kniha zahrňuje 1. časť jeho hlavného diela Leviatan, ktoré vyšlo v Londýne (1651).
Vypredané
6,65 € 7,00 €

Leviathan


'The life of man, solitary, poore, nasty, brutish, and short'Written during the chaos of the English Civil War, Thomas Hobbes' Leviathan asks how, in a world of violence and horror, can we stop ourselves from descending into anarchy? Hobbes' case for a 'common-wealth' under a powerful sovereign - or 'Leviathan' - to enforce security and the rule of law, shocked his contemporaries, and his book was publicly burnt for sedition the moment it was published. But his penetrating work of political philosophy - now fully revised and with a new introduction for this edition - opened up questions about the nature of statecraft and society that influenced governments across the world. Edited with a new introduction by Christopher Brooke
Vypredané
15,68 € 16,50 €