Martyn Hobbs

autor

Real Life Elementary Students Book


*Interesting and relevant topics teenagers relate to *Real Time photo story with related exercises using functional language, real contexts and situations *Words2know provide clear focus on vocabulary and make revision easier. Also recorded on class CD and Skills Multi-ROM *Grammar2know with rules of meaning and give focus * Grammar input lessons with Grammar Focus * Functional and situational language in Phrases2know * Wide range of listening including exam task types *Reading strategies with skills such as skimming, scanning, predicting meaning from context * Emphasis on exam task types *Quizzes that encourage students to give opinions and personal views * Students encouraged to give opinions on issues that relate to them *Active Study sections develop awareness of lexical features *Mini Workbook at the back of the Students' Book *The back cover flap of the Students' Book provides study tips for exam tasks
Na sklade 1Ks
20,12 € 21,18 €

Oxford English for Careers Commerce 1 Student´s Book


This is a new, up-to-date course where students learn what they need to know for a career in commerce, tourism, nursing, or technology.
Vypredané
27,54 € 28,99 €

Oxford English for Careers Commerce 1 Teacher´s Resource Book


This is a new, up-to-date course where students learn what they need to know for a career in commerce, tourism, nursing, or technology.
Vypredané
18,04 € 18,99 €

Oxford English for Careers Commerce 1 CD


This is a new, up-to-date course where students learn what they need to know for a career in commerce, tourism, nursing, or technology.
Vypredané
11,39 € 11,99 €

Oxford English for Careers Commerce 2 Teacher´s Resource Book


This is a new, up-to-date course where students learn what they need to know for a career in commerce, tourism, nursing, or technology.
Vypredané
18,04 € 18,99 €

Oxford English for Careers Commerce 2 CD


This is a new, up-to-date course where students learn what they need to know for a career in commerce, tourism, nursing, or technology.
Vypredané
11,39 € 11,99 €

Your Space 1 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia


Your Space je čtyřdílný soubor učebnic určený pro výuku angličtiny na druhém stupni základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Učebnice vychází z britského prostředí a vybízí ke srovnávání s naší českou kulturou. Pokrytá témata odpovídají RVP ZV (včetně průřezových témat a mezipředmětových vztahů) a jsou zpracována způsobem atraktivním pro dnešní digitální generaci (zařazení textů v podobě blogů, chatů, SMS). Umožňují také využití metody CLIL. Slovní zásoba vždy obsahuje několik autentických frází pro reálnou komunikaci s vrstevníky. Pozornost se věnuje také fonetice. Gramatika je prezentována induktivně, ale využívá i srovnání s češtinou. Každý díl začíná opakováním látky z předchozích dílů. Učebnice se věnuje utváření a rozvoji klíčových kompetencí; kromě základní komunikační kompetence jsou to především kompetence k řešení problémů a kompetence k učení. Do témat jsou zařazeny fotopříběhy, čtecí a poslechové texty, jejichž prostřednictvím se žáci seznamují se životem svých vrstevníků v jiných zemích. Témata jsou laděna zábavně a zároveň využívají zájmu teenagerů o vážnější společenské otázky.
Vypredané
11,12 € 11,70 €

Your Space 1 pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia


Pracovní sešit obsahuje: •další procvičení jazyka uvedeného v učebnici ve formě úkolů i hravých aktivit jako jsou křížovky, přiřazovačky apod. •další rozvoj komunikačních dovedností •procvičuje se i poslech - audionahrávky jsou k dispozici v on-line podpoře na www.yourspace.fraus.cz •část Your progress v každé lekci umožňuje žákům sebehodnocení a případnou další práci na základě této zpětné vazby •část Your project v každé lekci dává žákům příležitost uplatnit své jazykové i mimojazykové dovednosti a vytvořit vlastní dílo •v závěru je uveden přehled gramatiky v češtině a slovníček po lekcích
Vypredané
7,10 € 7,47 €

Your Space 1 přiručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia


Příručka učitele obsahuje: •rámcový roční plán •přehled naplňování výstupů RVP a klíčových kompetencí •plány hodin k jednotlivým lekcím s pokyny k využití materiálu z učebnice a pracovního sešitu v angličtině •přepis audionahrávek a klíč s řešeními cvičení •podněty pro práci v heterogeních třídách (se smíšenými schopnostmi)
Vypredané
24,51 € 25,80 €

Your Space 1 CD (2 ks) pro základní školy a víceletá gymnázia


Sada 2 CD Your Space 1 obsahuje audionahrávky k těmto částem učebnice: - texty z fotoseriálu - výslovnostní cvičení Soundbite - poslechová cvičení (Listening) - úvodní představení slovíček v lekcích - řešení části cvičení na gramatiku a slovíčka
Vypredané
20,49 € 21,57 €