! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Soňa Holéczyová

autor

Matematika pre stredoškolákov


Prvý diel novej, zostavením jedinečnej zbierky úloh, príkladov a cvičení zo stredoškolskej matematiky pre študentov i učiteľov obsahuje: Vzorové riešenia príkladov Cvičenia na riešenie rozmanitej úrovne i náročnosti od jednoduchých až po neštandardné úlohy Výsledky všetkých cvičení a úloh Vhodná pre študentov na precvičovanie preberaného učiva a jeho záverečné opakovanie, ako príprava na maturitu i prijímacie skúšky na vysoké školy. Učiteľom uľahčí výber vhodných príkladov pri výklade a precvičovaní nového učiva. Matematika pre stredoškolákov je učebná pomôcka pre študentov a pracovná pomôcka pre učiteľov.
Na sklade 3Ks
9,23 € 9,92 €

Matematika pre stredoškolákov, zbierka úloh 2


Druhý diel zbierky úloh Matematika pre stredoškolákov je zostavený podľa aktuálnych cieľových požiadaviek na maturantov. Obsahuje:  stručné teoretické uvedenie témy  riešené vzorové príklady  úlohy na riešenie rôznej náročnosti od jednoduchých až po neštandardné  výsledky všetkých príkladov na kontrolu správneho riešenia Zbierka úloh 2 Matematika pre stredoškolákov je: učebná pomôcka pre študentov  na priebežné precvičovanie učiva  pri príprave na maturitnú skúšku  pri ďalšom štúdiu na vysokej škole pracovná pomôcka pre učiteľov  pri výklade a opakovaní nového učiva  na výber príkladov na precvičovanie
Na sklade > 5Ks
12,00 € 12,90 €

Matematika pre stredoškolákov, zbierka úloh 3


Tretí diel zbierky úloh obsahuje učivo stredoškolskej geometrie v rozsahu, ktorý presahuje súčasné cieľové požiadavky na maturanta. Zbierka obsahuje riešené vzorové príklady, takmer tritisíc úloh rôznej náročnosti, ktoré sú usporiadané od najjednoduchších až po neštandardné, výsledky všetkých úloh na kontrolu správnosti riešenia a postupy konštrukčných úloh Matematika pre stredoškolákov 3 je vhodná učebná pomôcka pre študentov na priebežné precvičovanie učiva, študovanie bežných postupov v riešených úlohách, pri príprave na maturitnú skúšku, pri ďalšom štúdiu na vysokej škole, ale aj ako pracovná pomôcka pre učiteľov pri výklade a opakovaní učiva a tiež na výber príkladov na precvičovanie ako inšpirácia pre matematické krúžky.
Na sklade 3Ks
14,79 € 15,90 €