Knižné kamarátstva

Mary Hollingsworth

autor

Umenie v dejinách sveta


Reprezentatívna a rozsiahla publikácia s viac ako 1100 reprodukciami najvýznamnejších umeleckých diel prináša 30 000 rokov dejín umenia od staroveku až po súčasné svetové umenie. Ponúka prehľad umeleckej kultúry všetkých krajín, národov a kultúr: Európa, Orient, India, Čína, Japonsko, predkolumbovská Amerika, čierna Afrika, súčasné svetové umelecké trendy. Publikácia je doplnená chronologickými prehľadmi, farebnými mapami, slovníkom základných pojmov, registrom mien, umeleckých diel, múzeí a lokalít.
Na sklade
39,42 € 41,49 €

Borgiovci


Legenda o Borgiovcoch sa šíri, fascinuje a pohoršuje už celé stáročia. Už v čase, keď bola rodina na vrchole svojej moci, sa meno Borgia stalo synonymom krutosti a zvrhlosti. Machiavelli ich obdivoval pre ich bezohľadnosť a odvahu, no väčšina renesančných Talianov bola zvesťami o ich nemorálnom správaní pobúrená. Na rozdiel od domácich pápežských dynastií (Medici či Farnese) Borgiovci (1414 – 1572) nemali v Taliansku ani potomkov, ani krajanov, ktorí by zveľaďovali, prikrášľovali a pretvárali ich historický obraz, pričom by prehliadali ich nespochybniteľné omyly. A práve autentickosť robí príbeh Borgiovcov fascinujúcim. Pohľad na renesanciu cez prizmu tejto rodiny a množstvo farebných ilustrácií či reprodukcií diel dáva dokonalý obraz pápežstva, ako aj života renesančného Talianska so všetkou jeho hanbou aj slávou.
Vypredané
26,51 € 27,90 €

Egyetemes művészettörténet


Mindenkor és minden kultúrában jellemző volt az emberre a művészi tevékenység. Az idők folyamán a legkülönbözőbb művésztípusok alakultak ki a maguk saját szabályaival és statútumaival: közintézmények karolták föl a művészi tevékenységet, s mindenki által látogatható múzeumokban kezdték gyűjteni és őrizni a műtárgyakat. Valamely korszak vagy kultúra történetéhez lényeges alkotóelemként tartozik hozzá művészetének története is, nem kisebb súllyal, mint tudományos földfedezéseinek története. A városok, régiók, államok és kontinensek közötti kölcsönhatás a művészet -a közöttük zajló kommunikáció és kulturális csere e fontos tényezője- nélkül kevésbé intenzív, sokoldalú és termékeny lett volna.
Vypredané
36,50 € 38,42 €