Iva Horová

autor

3D modelování a vizualizace v AutoCADu


Chcete konečně postoupit od 2D kreslení k 3D modelování a fotorealistickým vizualizacím? Objevte vizuálně přitažlivý svět, který znáte z reklam a veletrhů. Zkušená lektorka vás ve 2. vydání výukového průvodce na názorných ukázkách seznámí s možnostmi navrhování ve 3D. V praktických příkladech ze strojírenství, stavebnictví i architektury se krok za krokem naučíte vytvářet a upravovat prostorové modely či fotorealistické vizualizace. Autorka nevynechává žádný důležitý krok a postupy doplňuje obrazovými ilustracemi, díky nimž se v látce nikdy neztratíte. S knihou se mimo jiné naučíte: Ovládat prostředí AutoCADu pro 3D Správně nastavit souřadnicový systém – otočný i dynamický Modelovat kvádr, válec, klín, šroubovici či anuloid Upravovat, ořezávat a oddělovat tělesa a pracovat s plochou Skládat složitější tělesa a modelovat pomocí sítí Provádět 3D operace – posun, otočení, zrcadlení a další Natáčet souřadný systém v 3D Nastavovat perspektivu, kamery či měnit stanoviště a cíl pohledu Vytvářet vizualizace pomocí renderování – použití materiálů, osvětlení a stínů, pozadí, popřípadě stafáží (postavy, stromy, auta a další) Připravit výkres a vizualizaci pro tisk a tvořit čárové kresby K nihu doplňuje celobarevná příloha s ukázkami vizualizací a vymodelovaných projektů v AutoCADu. O autorce: Iva Horová vystudovala obor Pozemní stavby a architektura na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Jako odborná lektorka se věnuje výuce práce v různých CAD softwarech. Je autorkou prvního vydání této knihy a publikace ArchiCAD Názorný průvodce.
Vypredané
12,83 € 13,51 €

Nová encyklopedie českého výtvarného umění - Dodatky


Obsáhlá publikace zásadním způsobem doplňuje Novou encyklopedii českého výtvarného umění, vydanou nakladatelstvím Academia v roce 1995 a stále velmi využívanou širokou kulturní veřejností. „Dodatky“ přinášejí množství nových hesel, jednak věnovaných dalším umělcům, institucím, galeriím, výtvarným časopisům a školám, a jednak shrnujících údaje o oblastech, které dosud nebyly slovníkově zpracovány (restaurátoři, grafický a průmyslový design, scénografie).
Vypredané
83,28 € 87,66 €

ArchiCAD


ArchiCAD, vyspělý nástroj pro architekty a projektanty, je na trhu již přes 20 let. Svými přednostmi si získal uživatelskou základnu přes sto tisíc instalací a úspěšně se etabloval od r. 1994 i v české verzi. Ačkoli se jedná o inteligentní aplikaci, zůstává názorná a snadno přístupná příručka při zdolávání začátků i chápání pokročilejších funkcí projekčního softwaru stěží nahraditelná. Vstříc volání uživatelů proto vychází mimořádně zdařilá a propracovaná publikace, ojedinělá i ve světovém měřítku. Je vhodná pro všechny, kdo chtějí zvládnout tvorbu architektonické a stavební dokumentace včetně 3D-vizualizace a animace. Využijí ji tedy především architekti, projektanti a designéři, kteří mají chuť proniknout do tajů ArchiCADu i prohloubit v něm své znalosti. Autorkami jsou dvě zkušené lektorky, které se kromě práce v CAD aplikacích zabývají již několik let výukou ArchiCADu a produkt proto nejen dobře ovládají, ale mají také schopnost ho srozumitelně vysvětlit. Kniha je – jak budete mít možnost se přesvědčit – napsána velmi přívětivým způsobem, a co je nejdůležitější, grafický software je v ní předveden také grafickým způsobem: četné obrazovky a nákresy propojené s textem, aby čtenář mohl kromě vysvětlení látky a instrukcí také sledovat, co má konkrétně provádět. Tento přístup je neocenitelný, jste-li při samostudiu odkázáni jen na sebe. S tímto Názorným průvodcem zvládnete především: Úvod do ArchiCADu, seznámení s prostředím Kurzor a pomůcky kreslení Kreslící síť a základní příkazy Kreslení geometrických entit Základní objekty – zeď, sloup, deska, trám, střecha Knihovní prvky – správce knihoven, okna, dveře, nábytek Schodiště a zábradlí – použití z knihovny i vytvoření vlastního Terén – bodovou síť, tvorbu pomocí vrstevnic (křivek) Text – jednořádkový i odstavcový text, kontrola pravopisu Kótování – typy kót, automatické kótování Řezy – nastavení řezu, pohledu, 3D zobrazení – ohraničení, axonometrie, editace ve 3D Tisk – práce s plotmakerem O autorech: Obě autorky vystudovaly Fakultu stavební Českého vysokého učení technického v Praze, obor Pozemní stavby a architektura. Nyní zde pokračují postgraduálním studiem. Produkt ArchiCAD používaly již během studia a vyučují ho ve školicím středisku AbecedaPC. Iva Horová se výukou CAD software zabývá od roku 2001. Zdeňka Chvátalová používá ArchiCAD rovněž ve své projekční praxi.
Vypredané
18,89 € 19,88 €

3D modelování a vizualizace v AutoCADu


3D modelování způsobilo revoluci v přípravě technické dokumentace a možnostech prezentace navrhovaných výrobků a staveb. Pomocí těchto technik lze také simulovat montáž a odhalovat tak chyby v projekci, které při objevení ve fázi realizace navyšují náklady a způsobují zpoždění. Prostorová vizualizace je již dnes součástí takřka každé architektonické studie a je jen otázkou času, kdy bude povinnou součástí schvalovací stavební dokumentace. Na rostoucí zájem o porozumění principům a technikám 3D modelování a vizualizace reaguje tato publikace ve formě výukového průvodce, určená čtenářům, kteří již ovládají základy 2D kreslení a chtějí postoupit v možnostech AutoCADu, nejrozšířenějšího programu pro počítačové navrhování, k další, realističtější dimenzi. 3D modelování není obtížnější než 2D kreslení, znalost kreslení v rovině je jediným předpokladem pro pochopení problematiky v celém rozsahu. Ať už se pro vaši profesi stávají 3D techniky nutností, nebo jste „jen“ ambiciózním zájemcem a chcete se vlastnoručně přiblížit ukázkám, jež vás uchvacují v reklamách a na veletrzích, dovolí vám je pochopit a ovládnout velmi srozumitelný a názorný výklad zkušené lektorky, za použití jednoznačných postupů vysvětlovaných krok za krokem a doplněných konkrétními vyobrazeními v přímé návaznosti na probíraný text. Příklady jsou z oblastí strojírenství, stavebnictví i architektury. Knihu navíc doprovází příloha ilustrující zrod výrobku či stavby v celobarevném provedení. Pro méně zkušené uživatele AutoCADu je zařazena i kapitola s přehledem jeho ovládání. Hlavní přínos knihy pro čtenáře spočívá v tom, že se plně soustřeďuje na téma, které tenčí příručky k AutoCADu dosud nezachytily a v rozsáhlejších publikacích bývá probíráno jen jako jedna z kapitol. Z obsahu vybíráme: Základy modelování v AutoCADu a orientace v prostoru Vytváření prostorových modelů pomocí těles Modelování tvarovaných objektů pomocí ploch Ovlivňování celkového vzhledu nastavováním 3D-pohledů na objekt Vizualizace pomocí renderování modelu, použití materiálů, světel a stínů, pozadí, popř. stafáží (postavy, stromy, auta…) Příprava výkresů a vizualizací pro tisk Podle knihy lze rámcově postupovat i v jiných CAD programech umožňujících 3D modelování, zejména v Architectural Desktopu (verze 2004 až 2006). O autorce: Iva Horová vystudovala obor Pozemní stavby a architektura na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Nyní pokračuje na ČVUT postgraduálním studiem. Od roku 2001 se zabývá výukou CAD softwaru. Je autorkou knihy ArchiCAD Názorný průvodce.
Vypredané
12,58 € 13,24 €

AutoCAD a AutoCAD LT pro architekty a stavební projektanty


Bude mi AutoCAD užitečný jako architektovi? Usnadní mi práci, jsem-li projektantem pozemních a inženýrských staveb? Jaké mám využívat funkce, navrhuji-li technické zařízení budov? Tyto otázky si klade snad každý projektant dané profese, který se s programem AutoCAD setkává. Systém AutoCAD je velmi oblíbeným prostředkem pro všechny, kteří potřebují vytvářet výkresy a dokumentaci a omrzela je nepraktická práce s rýsovacím prknem. Každý projektant má ovšem na AutoCAD jiné požadavky, každý využívá program trochu jinak a každý nejvíce potřebuje funkce a příkazy týkající se jeho oboru. V této knize si přijdou na své všichni začínající a mírně pokročilí uživatelé AutoCADu z oblasti stavebnictví a architektury – právě na jejich obory je celý text knihy výrazně zaměřen. Zaměření na uvedené profese se projevuje například v následujících částech knihy: nejčastěji používané příkazy při vytváření stavebních a architektonických výkresů nastavení jednotek a měřítka výkresů kótování a šrafování stavebních výkresů používání hladin tisk výkresů ukázky, příklady a vzorová řešení v knize jsou z oblasti architektury a stavebnictví Kniha obsahuje přes padesát podrobně popsaných příkladů: její součástí je také doprovodné CD, na kterém jsou použité příklady uloženy. O autorce: Iva Horová vystudovala obor Pozemní stavby a architektura na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Od roku 2001 se věnuje výuce AutoCADu a dalších programů. V současnosti je lektorkou v autorizovaném školícím středisku Autodesku AbecedaPC. Je také autorkou úspěšné knihy 3D modelování v AutoCADu a spoluautorkou knihy ArchiCAD Názorný průvodce.
Vypredané
11,39 € 11,99 €

Lacná kniha Nová encyklopedie českého výtvarného umění - Dodatky (-90%)


Obsáhlá publikace zásadním způsobem doplňuje Novou encyklopedii českého výtvarného umění, vydanou nakladatelstvím Academia v roce 1995 a stále velmi využívanou širokou kulturní veřejností. „Dodatky“ přinášejí množství nových hesel, jednak věnovaných dalším umělcům, institucím, galeriím, výtvarným časopisům a školám, a jednak shrnujících údaje o oblastech, které dosud nebyly slovníkově zpracovány (restaurátoři, grafický a průmyslový design, scénografie).
Vypredané
8,77 € 87,66 €

dostupné aj ako: