Bohumil Hrabal

autor

Bohumil Hrabal
Vo svojich dielach tento vynikajúci rozprávač podstatne ovplyvnil českú literatúru štýlovo a tematicky. Významný je aj Hrabalov vplyv na film a divadlo.

Základným prínosom jeho väčšinou krátkych próz je prezentácia hovorového prúdu, všeobecného jazyka a obyčajného človeka ako nepatetického hrdinu. Irónia, humor a dokonale zachytené detaily vytvárajú vďačný priestor, v ktorom autor strieda krčmovú reč s filozofickými sentenciami a ľudovou múdrosťou. Často sa inšpiroval autentickými životnými skúsenosťami. V období normalizácie svojím dielom integroval rôzne prúdy českej literatúry.
      Všetky filmy, z ktorých väčšinu nakrútil režisér Jiří Menzel na námet Hrabalových poviedok, patria medzi veľmi úspešné. Poviedkový film Perličky na dně (1965) sa všeobecne vníma ako jeden z profilových filmov tzv. českej novej vlny. Vojnová tragikomédia Ostře sledované vlaky (1966) získala Oscara za najlepší cudzojazyčný film a Skřivánci na niti (1969) po 32 ročnom "oddychu" v trezore získali Zlatého medveďa, hlavnú cenu na Medzinárodného filmového festivalu (MFF) v nemeckom Berlíne.
      Z ďalších nezabudnuteľných filmov, ktoré nakrútili podľa Hrabalových predlôh, sú napríklad Postřižiny (1980), Slavnosti sněženek (1983) či Něžný barbar (1989). Slávnu snímku Příliš hlučná samota nakrútila v roku 1994 vo Francúzsku žijúca česká režisérka Věra Caisová s Philippom Noiretom v hlavnej úlohe. Filmovej podoby sa dočkal aj román Obsluhoval jsem anglického krále (2006).
      Bohumil Hrabal sa narodil 28. marca 1914 v Brne-Žideniciach. Detstvo prežil v mestečkách Polné a Nymburk, kde v roku 1935 zmaturoval na reálnom gymnáziu. Pestrý život malého nymburského pivovaru a živelný strýko, obuvník Pepin (Josef Hrabal, brat Bohumilovho adoptívneho otca Francina), ktorý dlho žil v rodine Hrabalovcov, nekonečný vodopád jeho príbehov - to boli prvé zdroje inšpirácie neskoršieho spisovateľa.
      Hrabalovo štúdium na Právnickej fakulte UK v Prahe predčasne ukončilo uzavretie českých vysokých škôl nemeckou okupačnou správou. Na živobytie si potom Hrabal zarábal prácou vo viacerých profesiách, ako úradník, robotník na železnici a výpravca.
      Po skončení druhej svetovej vojny dokončil vysokoškolské štúdium práva. Právnickej praxe sa však vzdal. Od študentských čias bol verný literatúre, ktorej sa venoval celý život. Po roku 1963 až do svojej tragickej smrti 3. februára 1997 žil ako spisovateľ z povolania. Medzitým pracoval ako obchodný cestujúci v oceliarňach v Kladne, ako balič papieru v Zberných surovinách, a od roku 1959 staval kulisy v pražskom Divadle S.K. Neumanna.
      Na vysokej škole napísal prvé básne. Sadzbu Hrabalovej prvej lyrickej básnickej zbierky Ztracená ulička po komunistickom prevrate v roku 1948 zlikvidovali. Verše písané pred vojnou a ovplyvnené poetizmom a surrealizmom tak vyšli až v roku 1991 v zbierkach Básnění a Židovský svícen.
      Hrabal debutoval až v roku 1956, keď mu vyšli ako príloha časopisu Zprávy Spolku českých bibliofilů Hovory lidí a niekoľko ďalších poviedok. Prvú knihu, poviedkový súbor Perličky na dně, vydal Hrabal až v roku 1963, keď už mal 49 rokov. Obrovský ohlas knihy urýchlil vydanie ďalšej – Pábitelé (1964). Nasledovala próza Taneční hodiny pro starší a pokročilé (1964), kde v jednej jedinej dlhej vete strýko Pepin (Hrabalov skutočný strýko Josef Hrabal) rozpráva o svojich životných a milostných skúsenostiach. O rok neskôr vyšli Ostře sledované vlaky a Inzerát na dům, ve kterém již nechci bydlet, kde Hrabal podáva obraz spoločnosti 50. rokov minulého storočia.
      Po okupácii bývalého Československa vojskami Varšavskej zmluvy Hrabal opäť nesmel publikovať. Krátko pred vydaním z tlače stiahli jeho knihy Domácí úkoly a Poupata. Napriek zákazu publikovať napísal Hrabal v 70. rokoch 20. storočia viaceré zo svojich najslávnejších prác. V roku 1974 to bol román Obsluhoval jsem anglického krále, zobrazujúci vzostup a pád pražského čašníka a hoteliera na pozadí spoločensko-politických zmien prvej polovice 20. storočia.
      Napísal aj súbor spomienkových próz, v ktorých zachytáva život malého mesta svojej mladosti a život svojich najbližších. Vznikla trilógia Postřižiny (1976), Krasosmutnění (1979) a Harlekýnovy miliony (1981). Postřižiny (o dobe spisovateľovej mladosti, keď začal vnímať všetky krásy prírody, svojráznych ľudí, ktorí ho obklopovali na čele s jedinečným strýkom Pepinom), sa okrem už spomínaného filmového spracovania dočkali aj spracovania divadelného.
      Ďalšia z Hrabalových spomienkových próz - Městečko, kde se zastavil čas (1973), jedna z najpôvabnejších a najhodnotnejších Hrabalových próz, žánrovo zaradená ako novela, je zbeletrizovanou históriou 20. storočia.
      V 70. rokoch minulého storočia napísal aj knihu Něžný barbar ako osobnú spomienku na výtvarníka Vladimíra Boudníka. V druhej polovici 70. rokov 20. storočia pravdepodobne svoje najzásadnejšie dielo Příliš hlučná samota. Túto prácu svetová kritika zaraďuje medzi 20 najvýraznejších literárnych počinov 20. storočia.
(Zdroj TASR, foto: Reuters)

viac

Táncórák idősebbeknek és haladóknak


A kötet az alábbi kisregényeket tartalmazza: -Táncórák idősebbeknek és haladóknak (Hosszú Ferenc) -Bambini di Praga 1947 (Hosszú Ferenc) -Szigorúan ellenőrzött vonatok (Zádor András) -Sörgyári capriccio (Hap Béla) A jegyzeteket Szappanos Balázs állí totta össze.
Vypredané
4,39 € 4,62 €

Příliš hlučná samota


Dělník ve sběrně starého papíru Haňťa pracuje pětatřicet let ve sklepení sběrny u stařičkého lisu. Z hromad starého papíru zachraňuje vzácné knihy a shromažďuje je ve svém pokojíku, čte si v nich a tak je „proti své vůli vzdělán“. Celá novela je vlastně vnitřní Haňťův monolog, psaný sonátovou formou se spoustou stále se vracejících motivů. Čtenář se seznámí s Haňťovou první láskou Mančinkou i cikánkou Ilonkou, která zmizela v koncentračním táboře. Je svědkem každodenního zápasu s horami papíru i s nekonečnými džbány piva, vyslyší Haňťovy citace filozofů i jeho sny o důchodu, do kterého si odvede i vysloužilý mechanický lis.
Vypredané
8,07 € 8,49 €

Véres történetek és legendák


Bohumil Hrabal 1949 és 1986 között született, sokáig íróasztalfiókban őrzött írásaiban egy nem mindennapi életutat megjárt, történelmi sorsfordulókat próbált ember és egy kivételes tehetségű, hol mennybe menesztett, hol pokolba kívánt író feketén-feh éren megrajzolt Janus-arcú önportréja tárul az olvasó elé. A(z) Véres történetek és legendák (Könyv) szerzője Bohumil Hrabal.
Vypredané
6,94 € 7,31 €

Táncórák idősebbeknek és haladóknak


Ebben a kisregényben nincs pont, amely egy szabályos, egyszerű vagy összetett mondatot lezárna. Itt csak vesszőkkel találkozik az olvasó, no meg egy-két kérdő- vagy felkiáltójellel, de utána kisbetűvel folytatódik a szöveg, bekezdések nélkül a végtelennek tetsző monológ egy mostani kisasszonyhoz és a fiatalkori múltból a szüntelen jelenbe átplántált gyönyörű leányzókhoz, akik "ott heverésztek a pokrócukon fürdőruhásan, mint valami napimádó testület tagjai, hatan voltak, és a hátukon feküdtek, karjukkal a feltupírozott fejecskéjük alatt, és direkt a felhőkbe néztek, hogy testecskéjüket a férfiszemek szabad prédájára adják..." Kinek is a szájából hangzik el ez a monológ? Ki is a mestere ennek az élőbeszédtől illatos groteszk retorikának? Nos, az áradó szavak, az egymást szeszélyesen követő anekdoták, az évszázadokat összekapcsoló gondolattársítások, amelyek egy véget nem érő tánc "pajkos" szédületével kábítják el a hölgyeket, azaz olvasókat - egy hatvanéves cipészmesternek, "az emberi láb mérnökének" a vallomásai. A monológista az "európai reneszánsz híve", akit egy életre megbabonáztak Mária Terézia legendásan méretes keblei, általában a Monarchia Ferenc Józseffel és Schratt Katalinnal, Rudolffal és Vetsera Máriával, aki tudja, mit köszönhet az emberiség Edisonnak, vagy éppen Puskinnak, aki szintén "az európai reneszánszhoz tartozott", akinek szép pakompartja volt, tudják, olyan oldalszakálla, mint a megboldogult Ferenc Jóskának meg a Strauss zeneszerzőnek"; aki dolgozhat, ahol ember csak dolgozhat; aki túlélte az első világháborút, mint Svejk; aki az elbeszélés idején a szocialista munkaverseny sajátosságaira is kitér álmélkodva; aki körül évtizedeken át dúlt az élet szereleméhes banyák és fruskák, papnék és görlicék, részeges és szadista, vagy egyszerűen csak féleszű hímek körtáncaként. A kisvárosi-falusi lét megannyi mindennapi kalandja, tragédiája és komédiája burjánzott körülötte...
Vypredané
2,93 € 3,08 €

dostupné aj ako:

Obsluhoval jsem anglického krále


Tématem Hrabalovy slavné novely je životní dráha číšníka Jana Dítěte, později hoteliéra a nakonec cestáře v době politických zvratů první půle dvacátého století. Mnohokrát v životě pocítí, že jím druzí opovrhují pro malý vzrůst, pro sympatie k Němcům, pro jeho češství, proto, že má původ odloženého dítěte, i pro osobitou životní filozofii. Nikdy však nezatrpkne, neoplácí nenávistí, nemstí se. Touží po bohatství a uznání ve své profesi, touží po milující ženě. Na sklonku života v šumavských lesích nakonec pochopí, že přizpůsobivost není vždy cestou ke šťastnému životu.
Vypredané
9,49 € 9,99 €

Harlekin milliói


A mű Hrabal "kisvárosi történeteinek", a Sörgyári capricció-nak és a Díszgyász-nak a folytatása, illetve befejezése. A jól ismert hősöket, Maryska-anyut, Francin-aput és Pepin bácsit ezúttal egy nyugdíjasotthonban látjuk viszont - igencsak megváltozv a. A hajdan sugárzó szépségű, rátarti, életvidám Maryskából ősz hajú, fogatlan öregasszony, a gáláns, félszegen szerelmes Francinból a közvetlen környezetével mit sem törődő, megkeseredett, mániákus rádióhallgató, az örökmozgó és örökfecsegő Pepinből pedig súlyosan beteg, magatehetetlen báb lett. De Maryska emlékeiben ismét újjáéled a mágikus múlt: önnön múltja és a városkáé, ahol immár örökre megállt az idő... Mosolygós bölcsesség, szelíd irónia, megkapó nosztalgia, töretlen-törhetetlen életsze retet árad a világhírű cseh író őszikéjéből, ebből a mesevarázsos, utánozhatatlanul-hamisíthatatlanul hrabali műből.
Vypredané
8,04 € 8,46 €

Búvópatakok


Hrabal utolsó, saját kezűleg készített portréját tartja most kezében az olvasó. E levelekben, amelyek egy fiatal amerikai lányhoz íródtak, az öregedő Hrabal ír az idős ember kiszolgáltatottságáról, macskái iránti szeretetéről, a rendszerváltozás örömteli eseményeiről és arról, hogyan gabalyodott bele a kommunizmus utolsó éveiben a belügyesek szőtte hálóba. A mindennapok misztikája jelenik meg közelmúltunk történelmének legérdekfeszítőbb pillanataimban is - hrabalian keserédes formában.
Vypredané
7,91 € 8,33 €

Sörgyári Capriccio - Hangoskönyv (MP3)


Egy bájosan, őrjítően szeszélyes fiatalasszony és a szószátyár Pepin bácsi elbűvölő történeteit most Für Anikó és Kern András kelti életre. Teljes játékidő: 3 óra 42 perc.
Vypredané
10,93 € 11,50 €

Szigorúan ellenőrzött vonatok


Egy cseh kisváros vasútállomása a második világháború végnapjaiban. A háborús körülményekhez képest szinte idilli környezetben különös társaság éli mindennapjait. Az állomásfőnök úr megszállott galambász. Kis híján egy métermázsát nyom, de a hölgyek szerint olyan könnyedén táncol, mint a tollpihe. Ambiciózus. A főnökné asszonynak nincsenek különösebb ambíciói. Hubicka forgalmista úr nagy szoknyavadász és életművész. Egy unalmas szolgálati éjszakán az összes hivatali bélyegzőt rástemplizi a távírász kisasszony fenekére. Egy lelkes forgalmistatanonc a férfivá válás küszöbén. Egy szigorúan ellenőrzött német katonai szerelvény, amely fegyvert, lőszert és egyéb hadifelszerelést szállít a frontra - és amelyet Hubicka forgalmista úr szíve szerint felrobbantana... Alaptónusában tragikus és végkicsengésében felemelő történet humorral-iróniával fűszerezve. Jiři Menzel a regényből filmet forgatott. 1967-ben Oscar-díjat kapott érte. "Bohumil Hrabal prózája egyenlő a nagy költészettel és fantáziával." (Milan Kundera)
Vypredané
10,93 € 11,50 €

Hlučná samota 1914/2014


Kniha koncipovaná jako kronika života a díla Bohumila Hrabala představuje jedinečný výbor autentických dokumentů a fotografií, ukázek korespondence, původních neupravovaných strojopisů básní, povídek a románů. Svazek přináší také doklady o komunistických cenzorských praktikách, reprodukce nakladatelských smluv a lektorských posudků, odborné a čtenářské ohlasy, kritiky a komentáře z osobního archivu Bohumila Hrabala uloženého v Literárním archivu PNP, ve Vlastivědném muzeu Nymburk a u Hrabalových přátel. Vychází ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví v Praze u příležitosti stého výročí autorova narození.
Vypredané
24,69 € 25,99 €

Bohumil Hrabal 1914-2014


28. března 2014 uplyne 100. výročí narození Bohumila Hrabala, jednoho z nejvýznamnějších spisovatelů české poválečné literatury a kmenového autora nakladatelství Mladá fronta. K tomuto výročí jsme pro Vás připravili to nejlepší z díla Bohumila Hrabala v kompletu. Slavnosti sněženek Nezkrácená sbírka Hrabalových povídek o Kersku a jeho svérázných obyvatelích Povídky o lidech, kteří si uchovali pohled první lásky na tento svět i na často nelehký život. Lidé z Hrabalových podobenek jsou obyčejní venkované z oblasti Kerska, kam se autor vrátil do krajiny svého mládí, aby psal a psal. Toto vydání vychází z autorem zamýšleného souboru, který v nezkrácené a necenzurované podobě poprvé vyšel až jako součást Sebraných spisů Bohumila Hrabala v roce 1993. Postřižiny Jeden z nejznámějších románů Bohumila Hrabala vypráví o krásné ženě správce pivovaru, svérázném strýci Pepinovi i o životě na maloměstě (Nymburk) v době, kdy docházelo k velkým průmyslovým objevům, kdy probíhala překotná modernizace, kdy se „zkracovaly vzdálenosti i čas“. Zkracovaly se ovšem i dámské sukně a především vlasy. Na motivy Hrabalova románu natočil Jiří Menzel stejnojmenný film s Magdou Vášáryovou, Jiřím Schmitzerem a Jaromírem Hanzlíkem v hlavních rolích. Ostře sledované vlaky Příběh Miloše Hrmy, který se na začátku slavného Hrabalova románu pokusí o sebevraždu, protože „zvadne jak lilium“ při prvním pokusu o styk se svou milovanou Mášou. Miloše zachrání zedník, který zrovna pracuje opodál. Miloš Hrma pracuje na nádraží se svým vzorem – nádražákem Hubičkou – a systematicky sabotují ostře sledované vlaky (hlavně s municí). Ke konci roku 1945 se rozhodnou vyhodit jeden z vlaků do vzduchu. Miloš se úkolu ujme. Akce se zdaří a vlak vybuchne, ale Miloše je smrtelně zraněn. Hrabalův román Ostře sledované vlaky je znám také díky stejnojmennému filmu Jiřího Menzela. Režisérův celovečerní debut byl roku 1966 oceněn jako nejlepší zahraniční film a získal Oscara. Něžný barbar Vzpomínkový i esejisticky meditativní „pedagogický“ text o Libni padesátých let a především o Hrabalově příteli, malíři a grafikovi Vladimíru Boudníkovi (1924–1968). Na hrázi Věčnosti, v domě na libeňské periferii, plyne život svým vlastním tempem. Doktor (přezdívka Bohumila Hrabala), grafik Vladimír Boudník a filozof Egon Bondy vedou svérázné diskuse o pravé podstatě umění a odmítají brát na zřetel reálný čas. Podle knihy byl natočen stejnojmenný film s Bolkem Polívkou, Arnoštem Goldflamem a Jiřím Menzelem v hlavních rolích.
Vypredané
25,40 € 26,74 €

Táncórák idősebbeknek és haladóknak


"A világ mindig gyönyörű, nem azért, mintha valóban az volna, hanem azért, mert én úgy látom." Akinek Pepin bácsi szövegeiből soha nem elég, az most megtalálja a számítását. A derék suszter csapongó monológja ugyan mindössze egyetlen mondat, de az kötetnyi hosszú, és a végén sincs pont, illetve nem egy pont van, hanem három, mintha csak levegőt venne a bácsi... Egybemosódik itt néhány emberöltő "európai reneszánszának", azaz intimitásainak pajzán úri és póri története. Ugyanannyit nyom a latban egy Kača Rypová nevű táncosnő és "sörspecialista", mint mondjuk "a Ferenc Jóska". Mert akármilyen fennkölt volt az a császári família, ott is becsúszott egy-két malőr. Schratt Katalin. Vagy a császár fiacskája, a koronázó herceg, aki el kellett volna vegye Stefánia belga hercegnőt, de ő "inkább a Vecsera Mária testecskéjén legelészett, azon a nagy mellű és nagy szemű szépségen, no és mi lett a vége, kérném, tömeglövöldözés". Színes, pikáns, derűs, ihletett szöveg. Hrabal ragyogó prózaírói tehetségének egyik legszebb foglalata.
Vypredané
8,45 € 8,89 €

Bambini di Praga 1947


"mindannyian elmegyógyintézetben vagyunk" "A munka az egészséges embereket felajzza, az elmebetegeket viszont megnyugtatja." 1947-ben négy egészséges ügynök járja felajzottan a cseh kisvárosokat. Közülük három szélhámos, a negyedik hatósági kopó. A szélhámosok illúzióval - nyugdíj ígéretével házalnak és csalnak ki pénzt a gondtalan öregkorra vágyó állampolgároktól, a kopó pedig szélhámosságban utazik, de csak a végjátékban fedi fel magát. A bolondokházában. Ezen a prózai úton Hrabal a maga zseniális költőiségével úgy vezet bennünket végig, hogy sokszor azt sem tudjuk, sírjunk-e vagy nevessünk. Szavai nyomán a szürke valóság kiszínesedik, a jelentéktelen kisember izgalmas egyéniséggé lesz. Az életteli leírásokban bővelkedő cselekmény során a férfiak mindent a nők miatt csinálnak vagy követnek el, a nők miatt, akik Hrabal szemében ha józanul, ha elázva, de minden körülmények közt hölgyek: a hentesüzletben, a babakocsiban, a búcsúban, a süllyedő kompon muzsikálva, majd vizes blúzocskában a folyóból kifelé jövet, aztán a fa tetején - sőt a bolondokházában is. Ez a modern kis pikareszk regény csehül 1964-ben, magyarul 1965-ben jelent meg először. Dusan Klein Angyali szemek címmel filmet forgatott belőle
Vypredané
10,15 € 10,68 €

Rambling on - An Apprentice´c Guide to the Gift of the Gab


Soubor Rukověť pábitelského učně obsahuje povídkovou tvorbu Bohumila Hrabala ze 70. let 20. století, které byly psané v Kersku a Kerskem inspirované. Část povídek vyšla na jaře 1978 v nakladatelství Československý spisovatel pod názvem Slavnosti sněženek, stejný titul měl i pozdější film Jiřího Menzela (1983), kde Hrabal spolupracoval na scénáři. Kniha pak několikrát vyšla a dále vychází v redakční úpravě prvního vydání. V tomto našem souboru obnovujeme původní autorův záměr, v 70. letech cenzurovaný. Vracíme tehdy vynechané povídky a přidáváme prózu Družička. Textovým východiskem je 8. svazek Sebraných spisů Bohumila Hrabala (Pražská imaginace 1993), odkud také přebíráme název.
Vypredané
12,50 € 13,16 €

Closely Watched Trains


A classic of postwar literature, a small masterpiece of humour, humanity and heroism from one of the best Czech writers For twenty-two-year-old Milos, bumbling apprentice at a sleepy Czech railway station, life is full of worries: his burdensome virginity, his love for the pretty conductor Masha, the scandalous goings-on in the station master's office. Beside them, the part he will come to play against the occupying Germans seems a simple affair, in Bohumil Hrabal's touching, absurd masterpiece of humour, humanity and heroism. Closely Watched Trains, which became the award-winning Jiri Menzel film of the 'Prague Spring', is a masterpiece that fully justifies Hrabal's reputation as one of the best Czech writers of the twentieth century.
Vypredané
8,08 € 8,50 €

Cutting It Short


'As I crammed the cream horn voraciously into my mouth, at once I heard Francin's voice saying that no decent woman would eat a cream puff like that'In a quiet town where not much happens, Maryska, the flamboyant brewer's wife, stands out. She cuts her skirt short so that she can ride her bicycle, her golden hair flying out behind her. She butchers pigs. She drinks and eats with relish. And when the garrulous ranconteur Uncle Pepin comes to visit the locals are scandalized even further, in Bohumil Hrabal's affecting, exuberant portrayal of a small central European community between the wars. 'One of the greatest European prose writers' Philip Roth'Hrabal combines good humour and hilarity with tenderness' Observer
Vypredané
10,40 € 10,95 €