Bohumil Hrabal

autor

Bohumil Hrabal
Vo svojich dielach tento vynikajúci rozprávač podstatne ovplyvnil českú literatúru štýlovo a tematicky. Významný je aj Hrabalov vplyv na film a divadlo.

Základným prínosom jeho väčšinou krátkych próz je prezentácia hovorového prúdu, všeobecného jazyka a obyčajného človeka ako nepatetického hrdinu. Irónia, humor a dokonale zachytené detaily vytvárajú vďačný priestor, v ktorom autor strieda krčmovú reč s filozofickými sentenciami a ľudovou múdrosťou. Často sa inšpiroval autentickými životnými skúsenosťami. V období normalizácie svojím dielom integroval rôzne prúdy českej literatúry.
      Všetky filmy, z ktorých väčšinu nakrútil režisér Jiří Menzel na námet Hrabalových poviedok, patria medzi veľmi úspešné. Poviedkový film Perličky na dně (1965) sa všeobecne vníma ako jeden z profilových filmov tzv. českej novej vlny. Vojnová tragikomédia Ostře sledované vlaky (1966) získala Oscara za najlepší cudzojazyčný film a Skřivánci na niti (1969) po 32 ročnom "oddychu" v trezore získali Zlatého medveďa, hlavnú cenu na Medzinárodného filmového festivalu (MFF) v nemeckom Berlíne.
      Z ďalších nezabudnuteľných filmov, ktoré nakrútili podľa Hrabalových predlôh, sú napríklad Postřižiny (1980), Slavnosti sněženek (1983) či Něžný barbar (1989). Slávnu snímku Příliš hlučná samota nakrútila v roku 1994 vo Francúzsku žijúca česká režisérka Věra Caisová s Philippom Noiretom v hlavnej úlohe. Filmovej podoby sa dočkal aj román Obsluhoval jsem anglického krále (2006).
      Bohumil Hrabal sa narodil 28. marca 1914 v Brne-Žideniciach. Detstvo prežil v mestečkách Polné a Nymburk, kde v roku 1935 zmaturoval na reálnom gymnáziu. Pestrý život malého nymburského pivovaru a živelný strýko, obuvník Pepin (Josef Hrabal, brat Bohumilovho adoptívneho otca Francina), ktorý dlho žil v rodine Hrabalovcov, nekonečný vodopád jeho príbehov - to boli prvé zdroje inšpirácie neskoršieho spisovateľa.
      Hrabalovo štúdium na Právnickej fakulte UK v Prahe predčasne ukončilo uzavretie českých vysokých škôl nemeckou okupačnou správou. Na živobytie si potom Hrabal zarábal prácou vo viacerých profesiách, ako úradník, robotník na železnici a výpravca.
      Po skončení druhej svetovej vojny dokončil vysokoškolské štúdium práva. Právnickej praxe sa však vzdal. Od študentských čias bol verný literatúre, ktorej sa venoval celý život. Po roku 1963 až do svojej tragickej smrti 3. februára 1997 žil ako spisovateľ z povolania. Medzitým pracoval ako obchodný cestujúci v oceliarňach v Kladne, ako balič papieru v Zberných surovinách, a od roku 1959 staval kulisy v pražskom Divadle S.K. Neumanna.
      Na vysokej škole napísal prvé básne. Sadzbu Hrabalovej prvej lyrickej básnickej zbierky Ztracená ulička po komunistickom prevrate v roku 1948 zlikvidovali. Verše písané pred vojnou a ovplyvnené poetizmom a surrealizmom tak vyšli až v roku 1991 v zbierkach Básnění a Židovský svícen.
      Hrabal debutoval až v roku 1956, keď mu vyšli ako príloha časopisu Zprávy Spolku českých bibliofilů Hovory lidí a niekoľko ďalších poviedok. Prvú knihu, poviedkový súbor Perličky na dně, vydal Hrabal až v roku 1963, keď už mal 49 rokov. Obrovský ohlas knihy urýchlil vydanie ďalšej – Pábitelé (1964). Nasledovala próza Taneční hodiny pro starší a pokročilé (1964), kde v jednej jedinej dlhej vete strýko Pepin (Hrabalov skutočný strýko Josef Hrabal) rozpráva o svojich životných a milostných skúsenostiach. O rok neskôr vyšli Ostře sledované vlaky a Inzerát na dům, ve kterém již nechci bydlet, kde Hrabal podáva obraz spoločnosti 50. rokov minulého storočia.
      Po okupácii bývalého Československa vojskami Varšavskej zmluvy Hrabal opäť nesmel publikovať. Krátko pred vydaním z tlače stiahli jeho knihy Domácí úkoly a Poupata. Napriek zákazu publikovať napísal Hrabal v 70. rokoch 20. storočia viaceré zo svojich najslávnejších prác. V roku 1974 to bol román Obsluhoval jsem anglického krále, zobrazujúci vzostup a pád pražského čašníka a hoteliera na pozadí spoločensko-politických zmien prvej polovice 20. storočia.
      Napísal aj súbor spomienkových próz, v ktorých zachytáva život malého mesta svojej mladosti a život svojich najbližších. Vznikla trilógia Postřižiny (1976), Krasosmutnění (1979) a Harlekýnovy miliony (1981). Postřižiny (o dobe spisovateľovej mladosti, keď začal vnímať všetky krásy prírody, svojráznych ľudí, ktorí ho obklopovali na čele s jedinečným strýkom Pepinom), sa okrem už spomínaného filmového spracovania dočkali aj spracovania divadelného.
      Ďalšia z Hrabalových spomienkových próz - Městečko, kde se zastavil čas (1973), jedna z najpôvabnejších a najhodnotnejších Hrabalových próz, žánrovo zaradená ako novela, je zbeletrizovanou históriou 20. storočia.
      V 70. rokoch minulého storočia napísal aj knihu Něžný barbar ako osobnú spomienku na výtvarníka Vladimíra Boudníka. V druhej polovici 70. rokov 20. storočia pravdepodobne svoje najzásadnejšie dielo Příliš hlučná samota. Túto prácu svetová kritika zaraďuje medzi 20 najvýraznejších literárnych počinov 20. storočia.
(Zdroj TASR, foto: Reuters)

viac

Domácí úkoly


Domácí úkoly se vymykají z Hrabalovy prozaické tvorby, stojí na jejím okraji. Jde o koláž z autorových esejů, poznámek, rozhovorů, medailonků o výtvarnících, statí a článků, drobných lyrických i filozofických miniatur, které ukazují šíři Hrabalových zájmů, dalece přesahující oblast literatury. Jde o reprint prvního vydání, které muselo být z důvodu autorova publikačního zákazu okamžitě po vytištění skartováno a jehož se dochovalo jen několik kusů.
Na sklade 1Ks
8,54 € 8,99 €

Rukověť pábitelského učně


Soubor Rukověť pábitelského učně obsahuje povídkovou tvorbu Bohumila Hrabala ze 70. let 20. století. Vesměs jde o texty psané v Kersku a Kerskem inspirované. Část povídek vyšla na jaře 1978 v nakladatelství Československý spisovatel pod názvem Slavnosti sněženek, stejný titul měl i pozdější film Jiřího Menzela (1983), kde Hrabal spolupracoval na scénáři. Kniha pak několikrát vyšla a dále vychází v redakční úpravě 1. vydání. V tomto našem souboru obnovujeme původní autorův záměr, v 70. letech cenzurovaný. Vracíme tehdy vynechané povídky a přidáváme prózu Družička. Textovým východiskem je 8. svazek Sebraných spisů Bohumila Hrabala (Pražská imaginace, 1993), odkud také přebíráme název.
Na sklade 1Ks
15,41 € 16,22 €

Bambini di Praga 1947 CD MP3


Devítidílná povídka v podání Oldřicha Kaisera nás zavede do roku 1947, doby, kdy narůstá strach z likvidace drobných živností a tak je tak snadné nalákat malé obchodníky a řemeslníky na pojištění „Opory ve stáří“. Groteskní příběhy party falešných pojišťováků, kteří nakonec sami naletí… Čte: Oldřich Kaiser
U dodávateľa
6,65 € 7,00 €

Őfelsége pincére voltam


Tíz krigli sör egy címért! Az Őfelsége pincére voltam ennyi gyöngyöző aranyvalutájába került Bohumil Hrabalnak, aki többek közt ennek a művének a címét is a sörözőben szerezte. Magát a művet 1971-ben tizennyolc nap alatt vetette papírra. Főhőse egy Jan Díte nevű pikolófiú. ... Folytatás ›› Jan legnagyobb vágya, hogy milliomos legyen. Példaképe Skřivánek főpincér úr, akinek olyan jó szeme van, hogy első látásra biztonsággal felméri az étterembe belépő vendéget. Nem véletlen: ő az angol királynak is felszolgált! Jan a kuplerájban gavallér, a hétköznapokban élére rakja a garast. Fantáziadús széptevő, tudatos üzletpolitikus. Kisember egyéni ambíciókkal, olykor talán butának is mutatkozó "tipikus cseh kollaboráns". A történelem viharai nem érdeklik. A második világháború kitörése előtt feleségül vesz egy német lányt, germán szakszerűséggel anyává teszi, a háború alatt a megszállók szolgálatába áll - és megszerzi az áhított milliókat. A végkifejlet? Az is hrabali. A mű minden mondatából árad az a fajta szellemi, politikai és erotikai szabadság, amely a megírása idején tűrhetetlen volt a hatalom szemében. Az Őfelsége pincére voltam legálisan csak 1989-ben jelenhetett meg az író hazájában. Jiří Menzel filmvásznon is megörökítette. "Azt, amit ő tudott, csak néhány nagy latin-amerikai író tudta." (Milan Kundera) "Paradox módon - de ez tipikus hrabali paradoxon - ez az alapvetően nem éppen vidám történet ugyanakkor Hrabal legszórakoztatóbb regénye." (Aleksander Kaczorowski) Olvasson bele: Részlet a könyvből A Könyvjelző magazin 2014. márciusi számában megjelent cikk: Nem százas történet A(z) Őfelsége pincére voltam (Könyv) szerzője Bohumil Hrabal.
U dodávateľa
10,93 € 11,50 €

Harlekin milliói


Ő olyan volt, mint az Ezeregyéjszaka. Mesélt, hogy éljen. Mesélt az ezeregy éjről, és aztán mesélt az ezerkettedikről is, amiről ezeregyszer hisszük, hogy nem, még nem most jön el." (Háy János) Az egykori grófi kastély hatalmas homlokzati óráján öt perc múlva fél nyolc. Reggel, délben, este, évek óta mindig. Szomorú mementó, a kastély ugyanis történetünk idején öregek otthona, és a legtöbb öregember este fél nyolc körül hal meg. Memento mori. "Álmomban sem gondoltam, hogy ilyen gyorsan lepereg az élet" - jegyzi meg a narrátor, a hajdan sugárzó szépségű és szertelen Maryska, aki most maga is az otthon lakója. Sokáig azzal áltatta magát, hogy az öregség csak másokat érint, neki addig még rengeteg dolga van a világban, és hogy szemérmesen szerelmes Francinján sem fog az idő... Csakhogy Francin közben magának való nyugdíjas lett, az agyoncsaphatatlannak hitt Pepin bácsi járóképtelen, az ő szépsége pedig már csak belülről sugárzik. A Harlekin milliói Bohumil Hrabal kisvárosi trilógiájának, a Sörgyári capricció-nak és a Díszgyász-nak a harmadik kötete. Elégia szerelemről és halálról. Rezignált sorait szomorkás bölcsesség, szelíd irónia, derűs nosztalgia hatja át. És feltétel nélküli életszeretet. "Mi lesz avval a szerelemmel..." - suttogja Pepin bácsi a halálos ágyán. Mi lesz?
U dodávateľa
11,16 € 11,75 €

Povídky, črty a hovory


Dílo Bohumila Hrabala (1914—1997) je dnes uznávané nejen jako jedna z dominant české prózy druhé poloviny dvacátého století, ale je známé i v evropském a světovém kontextu. Přední znalec Hrabalova díla Milan Jankovič vybral pro Českou knižnici soubor kratších autorových próz z celého rozsahu jeho prozaické tvorby od počátku padesátých let až po léta devadesátá. Těžiště svazku však spočívá v povídkách a črtách z let padesátých a šedesátých. Téměř půl století po proslulém Automatu Svět (1966) s doslovem Emanuela Frynty a kolážemi Jiřího Koláře tak vznikl další orientující výbor z Hrabalova díla, přinášející jeho živé a hodnotné kratší texty.
U dodávateľa
14,69 € 15,46 €

Krasosmutnění


Kniha povídek Krasosmutnění je střední částí vzpomínkové trilogie Městečko u vody, která postupně vycházela v období let 1976–1981. Patří k těm knihám, které Hrabal rozšířil, obohatil o nové motivy a nové postavy a upravil do podoby stravitelné pro cenzuru. Navazuje na Postřižiny a pokračuje ve vzpomínkách na období, kdy odrostl dětským kalhotám až po konec války, na dobu prožitou v nymburském pivovaru. Některé z motivů téhle knihy se objevily i ve známém filmovém zpracování – v Menzelových Postřižinách. O rok později bylo Krasosmutnění také zfilmováno samostatně Magdalenou Příhodovu pod názvem „Mořská panna“. Zatím poslední adaptaci povídek připravuje na rok 2015 Jiří Vejdělek.
Na sklade > 5Ks
10,25 € 10,79 €

Spisy 3 - Novely


Třetí svazek Hrabalova díla obsahuje autorovy nejznámější novely, tedy Taneční hodiny pro starší a pokročilé, Ostře sledované vlaky, Postřižiny, Městečko, kde se zastavil čas, Něžný barbar, Obsluhoval jsem anglického krále a Příliš hlučná samota. Koncepce nového souboru Hrabalových textů vychází ze skutečnosti, že jeho Sebrané spisy (SSBH) jsou již k dispozici, a to v podobě 19 svazků, jež vydala Pražská imaginace v letech 1992–1997. Nová řada tyto Sebrané spisy nenahrazuje, ale textologicky z nich čerpá a odvolává se na ně. Jejím cílem je předložit hrabalovský „kánon“, základní a reprezentativní podobu autorova literárního odkazu a jeho recepce.
Na sklade 1Ks
27,07 € 28,49 €

Ostře sledované vlaky - 2CD


čte Jaroslav Plesl
Na sklade 1Ks
13,35 € 14,05 €

Hrabal spisy 4 - povídky


Rukověť pábitelského učně Čtvrtý svazek Hrabalových spisů přináší Hrabalovy prózy, mimo jiné Slavnosti sněženek, Krasosmutnění, Harlekýnovy miliony, Autíčko, které jsou součástí 12. svazku SSBH. I tentokrát budou Hrabalovy texty doprovázeny komentářem editorů Díla Václavem Kadlecem a Jiřím Pelánem.
Na sklade 1Ks
31,21 € 32,85 €

Spisy 5


První stránky Hrabalovy autobiografické trilogie Svatby v domě, Vita nuova a Proluky spatřily světlo světa koncem sedmdesátých let 20. století, tedy v době, kdy spisovatel až na výjimky nesměl ve své vlasti oficiálně publikovat (ve stejné době mimochodem vznikala další Hrabalova vrcholná díla Něžný barbar a Příliš hlučná samota). Prvního vydání se tedy všechny tři knihy dočkaly v zahraničí. Přesto se jedná o jedny z nejlepších Hrabalových próz. Celá trilogie obsahuje sumu spisovatelových životních zkušeností a vydává jasné svědectví o jeho originálním umění.
Na sklade 1Ks
27,07 € 28,49 €

Postřižiny - audiokniha na CD


Jeden z nejznámějších románů Bohumila Hrabala vypráví o krásné ženě správce pivovaru, svérázném strýci Pepinovi i o životě na maloměstě v době, kdy docházelo k velkým průmyslovým objevům, kdy probíhala překotná modernizace, kdy se "zkracovaly vzdálenosti i čas". Zkracovaly se ovšem i dámské sukně a především vlasy.
Na sklade 4Ks
17,67 € 18,60 €

dostupné aj ako:

Sörgyári capriccio


Ez az írásom krónika: anyámról, apámról és nagybátyámról szól. Amíg a való világban voltak, olyan erősen fogták le írógépem billentyűit, hogy nem rajzolhattam meg életük költészetének grafikonját. Ma már senki sem fogja a kezem, és én ámulattal rá-rádöbbenek, hogy nem vagyok már fiatal, s hogy a mulasztás veszélye fenyeget, mert immár egyedül én adhatok hírt a sörgyárról, arról a városkáról, ahol megállt az idő..." Hrabal ebben az 1970-ben írott könyvében megidézi a már akkor is nagyon távoli múltat - amikor ő maga még nem is élt -, hogy megjelenítse a letűnt, mozdulatlanná dermedt időt, hogy varázsos szövegébe elmentsen egy körülrajongott, rendkívüli asszonyt, és hogy emléket állítson művészete igazi múzsájának: zseniálisan szószátyár bácsikájának, Pepinnek. Krónika. Költészet. Idill. A szépség, a derű, az életöröm és a komikum utánozhatatlan elegye.
U dodávateľa
4,04 € 4,25 €

Hrabal spisy 1 - lyrika


První svazek komentovaných Spisů Bohumila Hrabala shrnuje autorovu poezii, a to ony texty, které se k tomuto označení přihlašují i formálně. Bohumil Hrabal příliš poezii a prózu nerozlišoval, podle potřeby převáděl starší básně do prózy či texty psané volným veršem přepisoval jako prózu. Přesto jsou v posloupnosti jeho tvorby patrná tři básnická období. První, juvenilní, zahrnuje tvorbu z let 1937–1948. V této fázi jde o jemné lyrické transpozice impresí a obrazů, psané v „neopoetistickém“ klíči a ovlivněné Ungarettim. Druhé období souvisí s Hrabalovým odchodem z Nymburka,s prací obchodního zástupce, s brigádou v kladenských hutích a především s převratnou dobou po převratu 1948. Z lokálního básníka se tu stal básník experimentující, zaznamenávající mozaiku obrazů bez potřeby nějaké syntézy, z lyrických básninek se stávají třeskutá svědectví.Svazek doplňují lyricko-epické existencialistické prózy z let 1949–1956: próza Kain, soubor povídek Židovský svícen, Utrpení starého Werthera a další texty.
Na sklade 1Ks
31,21 € 32,85 €

Hrabal spisy 6 - publicistika


Šestý svazek komentovaných spisů Bohumila Hrabala obsahuje příležitostné texty, poznámky, předmluvy a doslovy, úvodní slova k výstavám a rozhovory psané a poskytované průběžně a publikované v údobích, kdy se jméno Bohumil Hrabal smělo objevit v tisku. První pokus seznámit čtenáře se svou publicistikou učinil autor ve svazku Domácí úkoly (Úvahy a rozhovory), připraveném v roce 1969 pro Mladou frontu. Vysazený text byl tehdy skartován a zachovala se jen část nákladu, zcizená cestou do Sběrných surovin. Druhým pokusem byly Domácí úkoly z pilnosti, jež už vyšly, ale v redakčně silně upravené podobě. V našem vydání jsou oba soubory otištěny v původní, necenzurované verzi. Doplňuje je výběr z ostatní publicistiky, nadepsaný Poletující obrazy. Svazek je Hrabalovým výmluvným intelektuálním autoportrétem, který jednak ilustruje šíři jeho zájmů – od jazyka a literatury přes výtvarné umění k filozofickým otázkám – a jednak přináší nejvýznamnější komentáře k jeho vlastní tvorbě. Není to jen doplněk Hrabalova beletristického díla, ale jeho plnohodnotná součást.
Na sklade 1Ks
20,89 € 21,99 €

Vita nuova


"az én uram örökké sietett valahová örökké valahol másutt volt örökké azt képzelte hogy ott másutt egyszerre csak történik valami egyszerre csak megjelenik neki egy mondat és alászáll rá és akkor ő megmenekül és ettől az egyetlen mondattól ő lesz az ász ő lesz a fedett pályás bajnok" A Vita nuova a Házimurik folytatása. Annak az önéletrajzi trilógiának a második kötete, amelyben Hrabal a feleségét teszi meg narrátornak, Eliąka mesél. Házasságuk, új életük kezdeti éveit élik. Ebben az 1955-től 1962-ig tartó időszakban az író még nem publikál, az író csak felkészül: hulladékpapír-bálázóként, majd színházi kulisszatologatóként - és mindvégig következetes kocsmalátogatóként, művészbarátai körében gyűjti az élményeket és szerzi a tapasztalatot. Következetesen mindig valahol másutt... Hrabal most is a legszemélyesebb dolgairól beszél. Arról, hogy miként válik éppen ezekben a nehéz években íróvá; hogy hogyan küzd meg - elsősorban önmagával, a saját kishitűségével, szorongásaival - az áhított célért, hogy "ász", "fedett pályás sampion és világbajnok" lehessen az irodalomban. Tragikomikum, szenvedély és némi önirónia az örökké mozgásban lévő hrabali forgószínpadon. Író szoknyaszerepben.
U dodávateľa
11,33 € 11,93 €