! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Naďa Hrčková

autor

Juraj Beneš. Skladateľ a jeho doba


Juraj Beneš (1940, Trnava - 2004, Bratislava). Slovenský skladateľ, pedagóg, bývalý prodekan Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave. Autor symfonických, operných a vokálno-symfonických diel, ktoré boli uvedené na domácich aj zahraničných scénach (Praha, Londýn, Mníchov, Varšava, Ľubľana a ďalšie). V spomienkach jeho žiakov, spolupracovníkov a interpretov ožíva doba, v ktorej skladateľ tvoril - druhá polovica 20. storočia, prechod od totality k demokratickému režimu. Naďa Hrčková (1939, Bratislava). Vysokoškolská profesorka, medzinárodne uznávaná odborníčka v oblasti dejín hudby. Je autorkou a editorkou slovenskej a českej verzie Dejín európskej hudby I - VI. Spoluzakladala medzinárodný festival súčasnej hudby Melos-Étos.
Na sklade 1Ks
15,11 € 15,90 €

Dejiny hudby II - Renesancia


Dejiny hudby II. Renesancia sú časťou šesťdielneho cyklu dejín európskej hudby, ktorý má priblížiť vážnemu záujemcovi jednotlivé štýlové epochy v monografických sondách. Charakterizuje epochu renesancie, jej hlavné žánre, autorov, diela a osvetľuje ich v analýzach s notovými príkladmi, ukážkami historických notových prameňov a vyobrazeniami hudobných produkcií. Celkový obraz dopĺňajú aj tabuľky hudobných vývojových trendov a dátumy dejinných, kultúrnych, najmä hudobných udalostí. Na priloženom CD zaznie dobová renesančná hudba v súčasných nahrávkach. počet str.: 288 + register + 8 str. obrazová príloha.
Vypredané
9,42 € 9,92 €

Dejiny hudby VI.


Dvadsiate storočie v hudbe, mnohosťou orientácií, štýlov a autorských poetík najkomplikovanejšie zo všetkých hudobných epoch, charakterizujú „dve hudby“: západoeurópska sa mohla rozvíjať kontinuitne a východoeurópska, sa dostala počas komunizmu do dlhoročnej izolácie. Dvojdielne Dejiny hudby VI., Hudba 20. storočia (1) a (2), sa snažia preklenúť túto bariéru a priblížiť čitateľovi vo väčších autorských portrétoch tvorbu viacerých profilujúcich autorských zjavov dnes už, chvalabohu, nerozdeleného súčasného hudobného sveta. Prvý diel zahŕňa aj klasiku 1. polovice 20. storočia. Na pripojenom CD znejú ukážky zo známych a charakteristických hudobných diel.
Vypredané
12,58 € 13,24 €

Dejiny hudby,VI./2. diel


Hudba 20. storočia (2) je prvým pokusom o celostné spracovanie problematiky tej časti stredo- a východoeurópskej hudby, ktorá sa označuje termínom `hudba Východu`. Je svedectvom o osudoch tvorby a autorov, ktorí prešli traumou komunistických režimov a ich ideológií a nepodľahli im. Ba mnohí z nich získali dnes už svetovú slávu - György Ligeti, Witold Lutosławski, Alfred Schnittke, Arvo Pärt, Henryk Mikolaj Górecki... Kniha sa zaoberá viacerými, pre `hudbu Východu` charakteristickými črtami, tematickými okruhmi a hodnotami: slobodou tvorby, zakotvenosťou v tradícii (hudba v hudbe), hudbou a vierou, návratmi k `arché`, úctou k pravde a autorskej veľkosti, majstrovskými syntézami. Ukážky na pripojenom CD umožňujú čitateľovi nadýchnuť sa jedinečnej atmosféry tejto hudby. DEJINY HUDBY I. Európsky stredovek II. Renesancia III. Barok IV. Klasicizmus V. Romantizmus VI. Hudba 20. storočia (1) a (2)
Vypredané
15,73 € 16,56 €

Dejiny hudby V. + CD


Publikácia prináša pohľad na epochu, ktorej diela sú základnou súčasťou štandardného koncertného repertoáru a milovníci hudby ich sčasti dôverne poznajú. Hoci ide o rozsiahly a pestrý autorský kolektív popredných odborníkov na hudbu 19. storočia, dielo je koncipované ako organický celok. Zachytáva širšie historické súvislosti, duchovné prúdy a nové hudobné trendy hudby 19. storočia. Prináša portréty kľúčových skladateľov tej doby. Obsahuje nielen početné notové príklady a obrázky, ale aj zvukovú antológiu na CD s typickými ukážkami z tvorby najvýznamnejších osobností hudby 19. storočia.
Vypredané
16,06 € 16,90 €

Dějiny hudby V. - Hudba 19. století (+ CD)


Publikace Dějiny hudby V – Hudba 19. století se zabývá epochou, během níž vznikly skladby, které tvoří páteř standardního koncertního repertoáru. Přestože se na knize podílel početný autorský kolektiv sestavený z předních znalců problematiky 19. století a autorů významných syntetických i monografických prací, je kniha koncipována jako organický celek. Představuje 19. století pokud možno co nejúplněji, a to ve třech velkých oddílech. První oddíl nazvaný „Hudba“ zachycuje formou kroniky i samostatných úvah širší historické souvislosti, duchovní proudy a nové hudební trendy hudby 19. století, označované také jako hudba romantická. Druhý oddíl – „Hudebníci“ – přináší deset portrétů klíčových skladatelských osobností oné doby. A nakonec třetí oddíl s názvem „Hudební druhy, žánry, kultury“ pojednává o stěžejních hudebních druzích a žánrech zpracovávaného období a také o rozvíjejících se národních kulturách. V knize najdeme nejen řadu notových příkladů a ilustrací úzce navazujících na výklad – součástí publikace je také zvuková antologie na kompaktním disku, obsahující typické ukázky ze skladatelské tvorby nejvýznamnějších osobností 19. století.
Vypredané
20,05 € 21,10 €

Dějiny hudby I. - Evropský středověk


Gregoriánské zpěvy období Velikonoc 1. Rorate coeli (prostý zpěv) 2 : 17 2. Attende, Domine (prostý zpěv) 1 : 39 3. Da pacem, Domine (jednoduchá antifona) 1 : 39 4. Pater, si non potest (antifona) 1 : 51 5. Panque linqua (hymnus) 1 : 35 6. Vexillia Regis prodeunt (hymnus) 1 : 34 7. Videns Dominus flentes (složitější antifona o Lazarovi) 1 : 57 8. Stabat mater (sekvence) 1 : 10 9. Kyrie eleison (polomelismatický zpěv) 1 : 56 10. Salve Regina (mariánská antifona) 2 : 09 11. Alleluia (melismatický zpěv) 1 : 22 12. Victimae paschali laudes (sekvence) 1 : 35 Zpívá Schola cantorum Bratislavského kněžského semináře Sv. Cyrila a Metoděje, vybral a řídí: Ladislav Šranko Středověká jednohlasá světská hudba 13. Guiraut de Bornelh (před r. 1200): Reis glorios (alba) 2 : 29 14. Gace Brulé (před r. 1200): Contredens que voi frimer 1 : 21 15. Anonym (1146): Chanson (Au reperier que je fis de Provence) 1 : 18 16. Guillaume d'Amiens (okolo r. 1200): Prendez y garde (rondeau a virelais) 1 : 26 17. Anonym: In natali Domini (instrumentální verze) 0 : 44 Středověký vícehlas 18. Perotinus Magnus (cca 1160-1220): Mors (moteto) 3 : 48 19. Anonym, škola Notre Dame (13. století): O mitissima (Quant voi) - Virgo - Hec dies (moteto) 1 : 12 20. Guillaume de Machaut (cca 1300-1377): Messe de Notre Dame, Kyrie 3 : 44 21. Sanctus, Benedictus 3 : 52 22. Agnus Dei 2 : 53 23. Guillaume de Machaut (cca 1300-1377): Je pouis trop bien (balada) 1 : 31 24. Anonymus, kodex Rossi (cca 1330-1350): Cum altre ucelle (madrigal) 3 : 12
Vypredané
12,92 € 13,60 €

Dějiny hudby II. - Renesance (+CD)


DĚJINY HUDBY II. - Renesance jsou částí šestidílného cyklu dějin evropské hudby, který má přiblížit vážnému zájemci jednotlivé stylové epochy v monografických sondách. Charakterizuje epochu renesance, její hlavní žánry, autory, díla, estetiku a osvětluje je v analýzách s notovými příklady, ukázkami historických notových pramenů a vyobrazeními hudebních produkcí. Celkový obraz doplňují tabulky a kronika událostí.
Vypredané
17,81 € 18,75 €

Dějiny hudby VI. - Hudba 20. století (1) (+ CD)


Dvacáté století v hudbě, četností svých stylových orientací a autorských poetik považované za nejsložitější ze všech historických epoch, tvoří „dvojí hudba“: západoevropská, jež se mohla rozvíjet kontinuálně, a východoevropská, která se v období socialismu ocitla v dlouhodobé izolaci. Dvoudílná publikace Dějiny hudby VI, Hudba 20. století (1,2) se tuto bariéru snaží překlenout a formou obsáhlejších autorských portrétů čtenáři přiblížit tvorbu profilujících skladatelských osobností dnes již naštěstí nerozděleného hudebního světa. První dílo zachycuje i „klasiku“ první poloviny 20. století. Na připojeném CD znějí ukázky ze známých a charakteristických hudebních děl.
Vypredané
20,05 € 21,10 €

Lacná kniha Dejiny hudby V. + CD (-90%)


Publikácia prináša pohľad na epochu, ktorej diela sú základnou súčasťou štandardného koncertného repertoáru a milovníci hudby ich sčasti dôverne poznajú. Hoci ide o rozsiahly a pestrý autorský kolektív popredných odborníkov na hudbu 19. storočia, dielo je koncipované ako organický celok. Zachytáva širšie historické súvislosti, duchovné prúdy a nové hudobné trendy hudby 19. storočia. Prináša portréty kľúčových skladateľov tej doby. Obsahuje nielen početné notové príklady a obrázky, ale aj zvukovú antológiu na CD s typickými ukážkami z tvorby najvýznamnejších osobností hudby 19. storočia.
Vypredané
1,69 € 16,90 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Dejiny hudby,VI./2. diel (-70%)


Hudba 20. storočia (2) je prvým pokusom o celostné spracovanie problematiky tej časti stredo- a východoeurópskej hudby, ktorá sa označuje termínom `hudba Východu`. Je svedectvom o osudoch tvorby a autorov, ktorí prešli traumou komunistických režimov a ich ideológií a nepodľahli im. Ba mnohí z nich získali dnes už svetovú slávu - György Ligeti, Witold Lutosławski, Alfred Schnittke, Arvo Pärt, Henryk Mikolaj Górecki... Kniha sa zaoberá viacerými, pre `hudbu Východu` charakteristickými črtami, tematickými okruhmi a hodnotami: slobodou tvorby, zakotvenosťou v tradícii (hudba v hudbe), hudbou a vierou, návratmi k `arché`, úctou k pravde a autorskej veľkosti, majstrovskými syntézami. Ukážky na pripojenom CD umožňujú čitateľovi nadýchnuť sa jedinečnej atmosféry tejto hudby. DEJINY HUDBY I. Európsky stredovek II. Renesancia III. Barok IV. Klasicizmus V. Romantizmus VI. Hudba 20. storočia (1) a (2)
Vypredané
4,97 € 16,56 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Dejiny hudby II - Renesancia (-90%)


Dejiny hudby II. Renesancia sú časťou šesťdielneho cyklu dejín európskej hudby, ktorý má priblížiť vážnemu záujemcovi jednotlivé štýlové epochy v monografických sondách. Charakterizuje epochu renesancie, jej hlavné žánre, autorov, diela a osvetľuje ich v analýzach s notovými príkladmi, ukážkami historických notových prameňov a vyobrazeniami hudobných produkcií. Celkový obraz dopĺňajú aj tabuľky hudobných vývojových trendov a dátumy dejinných, kultúrnych, najmä hudobných udalostí. Na priloženom CD zaznie dobová renesančná hudba v súčasných nahrávkach. počet str.: 288 + register + 8 str. obrazová príloha.
Vypredané
0,99 € 9,92 €

dostupné aj ako: