Huddleston James

autor

Databáze v C# 2008


Chcete pracovat s databázemi nad platformou .NET 3.5 s pomocí nejnovějších nástrojů společnosti Microsoft? Chybí vám ucelená příručka, která vás naučí databáze vytvářet a programovat? Autor při výkladu nevyžaduje žádné znalosti databázových principů ani dovednosti programování v C# či správy SQL Serveru. Věnuje se totiž všem poznatkům zcela od základu, prakticky, od instalace softwarových nástrojů. Aplikace používané v této knize jsou vymodelovány na základě skutečných aplikací, takže principy, které se zde naučíte, můžete využít i ve svém profesním životě. Po přečtení ovládnete mimo jiné tato témata a činnosti: Důležité operace s Visual Studiem 2008 a SQL Serverem 2005 Vytvoření jednoduché databáze, programování dotazů T-SQL Agregační funkce, spojování tabulek Převod relačních dat na XML, datové sady Práce s textovými a binárními daty SQL Serveru Windows Forms, návrh uživatelského rozhraní, ovládací prvky Tvorba webu s ASP.NET Návrh, generování a obsluha událostí Strukturovaná obsluha výjimek knihovny ADO.NET a databází Využití LINQ, integrované dotazy pro SQL, XML a pro objekty Práce s entitním datovým modelem ADO.NET 3.5 Aby práce s knihou byla co nejpohodlnější, všechny použité zdrojové kódy jsou k dispozici ke stažení na adrese http://knihy.cpress.cz/K1653. O autorovi: Vidya Vrat Agarwal je zkušeným autorem knižních publikací o Visual Basicu 2008, C# 2008 a databázích nad platformou .NET. Pracuje pro firmu Lionbridge Technologies jako výukový expert, publikuje články na serveru ProgrammersHeaven.com.
Vypredané
23,27 € 24,49 €