! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Anton Hykisch

autor

Anton Hykisch sa narodil 23. februára 1932 v Banskej Štiavnici.

Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Ako ekonóm pracoval vo Výskumnom ústave miestneho hospodárstva, v Železničnom staviteľstve v Bratislave a v Záhradníckych a rekreačných službách mesta Bratislavy. V rokoch 1962-1969 pracoval v literárnej redakcii Československého rozhlasu v Bratislave. Odtiaľ musel po nástupe normalizácie odísť. Potom pôsobil v Ústrednej knižnici Slovenskej akadémie vied a bol ekonómom v podniku Slovenského fondu výtvarných umení Dielo. Vo vydavateľstve Mladé letá pracoval v rokoch 1987-1992, najprv ako redaktor do roku 1990, potom bol riaditeľom vydavateľstva.
      Poslancom Slovenskej národnej rady (SNR) za KDH bol v rokoch 1990-1992, súčasne bol predsedom Výboru SNR pre vzdelanie, kultúru a šport a členom predsedníctva SNR. V roku 1990 sa stal členom Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie. V rokoch 1993-1997 pôsobil ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Kanade. V rokoch 1998-2002 externe prednášal politológiu na Trnavskej univerzite. V súčasnosti žije a tvorí v Bratislave.
      V prvom období tvorby napísal novely: Sen vchádza do stanice (1961), Krok do neznáma (1963), Naďa (1964), knihu poviedok Stretol som ťa (1963) a román Námestie v Mähringu (1965). V roku 1968 mu vyšla kniha cestopisných reportáží Kanada nie je "kanada". V období normalizácie vydal iba populárno-náučnú knihu o dejinách automobilových pretekov a slávnych pretekárov Volanty do nebies. Do literárneho diania sa vrátil až po takmer desiatich rokoch a to dvojdielnym historickým románom z dejín svojho rodného mesta Čas majstrov (1977). Jeho príbeh so širokým spoločensko-historickým pozadím z 15.-16. storočia je situovaný do Banskej Štiavnice. Viacrozmernosť svojich literárnych záujmov potvrdil knihami žánru sci-fi Dobre utajený mozog (1979), dvojnovelou Vzťahy (1978) a Túžba (1980). Životu a pôsobeniu Márie Terézie venoval román Milujte kráľovnú (1984). Napísal román z procesu výstavby atómovej elektrárne Atómové leto (1986) aj knihu cestopisných reportáží z Číny a niektorých ďalších krajín Ázie s názvom Dovolenka v Pekingu (1991). Pre rozhlas napísal poetickú drámu o smrti matky Praskanie (1966), sci-fi hru o morálnej otázke Počatie (1969) a hru pre mládež Také čudné rozhovory (1988).
      Jeho romány, novely a poviedky vyšli v angličtine, češtine, nemčine ruštine a iných jazykoch, v 13 samostatných vydaniach a vo viacerých antológiách. Ako publicista sa venoval kultúrnopolitickým a literárnym otázkam.
      V januári 1998 prezident Slovenskej republiky prepožičal Antonovi Hykischovi štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy.
(Zdroj TASR)

viac

Rozkoše dávnych čias


V decembri 1967, v predvečer dejinnej búrky v bývalom Československu, mladý slovenský spisovateľ stretáva na študijnom pobyte v Indii svojho staršieho českého kolegu. V exotickom prostredí Indie, za dlhých večerov, sa začína pradivo príbehov života ľudí „dávnych čias“. Tajomná veštba indického astrológa predpovedá hlavnej postave knihy v roku 1968 životnú katastrofu. Splní sa táto temná veštba? Nový rozsiahly román Antona Hykischa načrtáva životné osudy generácie narodenej v predvojnovom Československu, ktorá začala chodiť do školy na jeseň 1938, v detskom veku vnímala vojnový Slovenský štát, vojnu a Povstanie, dospievala po Februári 1948, zažila Stalinovu smrť, otrasy roku 1956, i „zlaté“ šesťdesiate roky, bola aktérom reformného roku 1968 aj obeťou následnej normalizácie, aby sa nakoniec dožila novembra 1989 a štrngajúcich kľúčov na námestiach.
Na sklade 1Ks
9,41 € 9,90 €

Věřte císaři


Historický román o císaři Josefovi II.Je možné udělat miliony lidí šťastnými rychle, bez lásky a často i proti jejich vůli? Tuto otázku si pokládá nový historický román situovaný na konec osmnáctého století, v předvečer Francouzské revoluce. Císař Josef II. roky čekal na smrt své matky Marie Terezie. Hned po jejím skonu začal netrpělivě uskutečňovat svůj sen o spravedlivé vládě. Horečnou sebezničující prací chtěl zapomenout na své osobní neštěstí a nedostatek lásky. Kniha odkrývá bolestné soukromí mladého panovníka až k jeho předčasnému tragickému konci.V poutavém románu nahlédneme do života panovníků v Evropě, nejvyšších církevních hodnostářů i chudých vesnických kněží, josefínských osvícenců, reformátorů a spisovatelů, kteří probouzeli národní vědomí.
U dodávateľa
15,58 € 16,40 €

dostupné aj ako:

Milujte královnu


Historický román s tématem vlády a osudem Marie Terezie, jedné z velkých postav světových dějin.Milujte královnu je zároveň příběhem silné ženy i příběhem tereziánské epochy. Autor si vybírá klíčové období z bohatých čtyřiceti let vlády Marie Terezie a Josefa II. V pestrém sledu se střídají scény z panovnických dvorů a paláců Prahy, Bratislavy, Vídně, Berlína, Paříže, Petrohradu a Vatikánu, stejně jako z knižních chrámů, hudebních salonů, laboratoří, univerzit a selských chalup. Osudy slovenských vzdělanců se tu proplétají s osudy významných evropských filozofů a hudebníků této doby. Vystupující osoby, fakta a události jsou organicky spojené. Román je fiktivním bilancováním vladařských záměrů a osudů
Na sklade 1Ks
16,47 € 17,34 €

dostupné aj ako:

Milujte kráľovnú


Milujte kráľovnú je román o Márii Terézii, ktorá sa po smrti svojho otca stala uhorskou a českou kráľovnou na dlhých 40 rokov. Autor si vybral kľúčové udalosti z jej vlády v rámci celoeurópskeho meradla, čitateľ sa dostane na panovnícke dvory a paláce Viedne, Prahy, Berlína, Paríža, Petrohradu či Vatikánu. Je to však aj román o Slovensku počas tereziánskej epochy, o dávnej Bratislave, Šaštíne, Holíči, Banskej Štiavnici. Jednou z hlavných postáv je Adam František Kollár, chudobný slovenský chlapec z Terchovej, ktorý sa vypracoval až na poradcu Márie Terézie a stal sa riaditeľom cisárskej dvorskej knižnice vo Viedni. Spoznáme aj osudy ďalších slovenských vzdelancov, ktoré sa prepletajú s osudmi filozofov (Jacquin, Voltaire, Rousseau) a hudobníkov (Haydn, Mozart) tej doby, ktorí mali vzťah k Bratislave. Na zaujímavom a pestrom obraze tak vidíme miesto Slovenska v Uhorsku a Uhorska v Rakúskej monarchii.
U dodávateľa
12,26 € 12,90 €

Moja Štiavnica 2. vydanie


Fakľový sprievod 14. marca 1939, esesmani s čokoládou, bieli Rusi a ďalšie udalosti, ktoré poznačili históriu mesta v čase autorovho dospievania. Zo spomienok vanie nostalgia za svetom detstva a gymnaziálnymi rokmi. S každodenným životom Štiavničanov sú úzko späté poschodové záhrady a strmé schody v úzkych uličkách, pivnice, pavlače, obchody na korze, rozkoše kúpania v tajchoch či týždenné menu v meštianskej domácnosti. V jeho rozprávaní ožíva aj Joergesova tlačiareň, archivár Baker či mestský archív.
Na sklade 2Ks
14,16 € 14,90 €

Spomeň si na Cára


V románe Spomeň si na cára sledujeme rušné osudy protikladnej dvojice – bulharského cára, potomka Coburgovcov, ktorý patril medzi najkurióznejšie postavy európskych panovníckych rodov, bol uznávaným prírodovedcom i zberateľom a na Slovensku vlastnil rozsiahle majetky i lesné revíry, a jeho horehronského pobočníka. Prežívame s nimi chvíle úspechov i osobných tragédií, prenikáme do „hriešnych“ zákutí panovníckeho dvora v čase pred prvou svetovou vojnou i počas nej.
U dodávateľa
8,46 € 8,90 €

Písať znamená ostať


Kniha Antona Hykischa Písať znamená ostať je modernou čítankou pre starších i mladších čitateľov, ktorí v nej nájdu okrem podrobného kalendária Hykischovho života a diela jeho spomienky na dlhú, takmer 90-ročnú púť po tejto zemi, doplnené o charakteristiky jeho románov, noviel, zbierok poviedok a sci-fi, kníh literatúry faktu, jeho esejí, rozhlasových a divadelných hier. Čitateľ v knihe nájde tiež úryvky či celé recenzie na Hykischove diela, ukážky z jeho najznámejších či v dobe vzniku zo strany režimu "problematických" kníh, skeny obálok jeho kníh vydaných na Slovensku i v preklade, ako aj vyše 20 hodnotení jeho tvorby a gratulácie k jeho životnému jubileu. Knihu dopĺňa bohatá obrazová príloha.
U dodávateľa
14,23 € 14,98 €

Bezhlavý čas


Historický román Bezhlavý čas zobrazuje koniec 18. storočia. V Európe vrcholí Francúzska revolúcia popravou kráľa a kráľovnej, narastá teror, násilie a nové vojny. V Habsburskej ríši po neúspešnom reformátorovi Jozefovi II. vládne jeho brat cisár Leopold II. Po jeho neočakávanej smrti (vražda?) sa panovníkom stáva mladý syn František. Ten začína vládu s pevným odhodlaním, že v našich krajinách zabráni revolúcii, nedopustí „bezhlavý čas“. Mladý vládca však čelí rozsiahlemu sprisahaniu, pokusu o štátny prevrat, revolucionári ho chcú pripraviť o život. V románe krok za krokom sledujeme zápas konzervatívneho vládcu a polície s revolucionármi vo Viedni aj v Uhorsku. U nás bol vodcom sprisahania opát Martinovič, jeho spolupracovníci boli aj Slováci. Poznávame atmosféru tajných spoločností, zahraničných agentov, ale aj rozvážnych slovenských osvietencov okolo Antona Bernoláka v Trnave. Podaria sa jakobínskym nadšencom za slobodu ich plány? Aké strasti i slasti prežívajú jednoduchí ľudia u nás aj vo Francúzsku počas „bezhlavého času“ neistoty a ohrozenia? Ako v pestrom filme sa v románe striedajú osudy hrdinov nielen v Trnave, Prešporku, Budíne, ale aj vo Viedni, v Prahe, v Paríži či v Lyone. Poznávame paláce kráľov a šľachty, mníšske cely, chrámy, tlačiarne, snemové rokovania, korunovácie, ale aj súdne siene, väzenské cely, popraviská, gilotíny. Nástup neúcty k ľudskému životu a rozkladu základných hodnôt sa netýka len udalostí pred dvesto rokmi. V niečom pripomína aj dnešné časy. Autor týmto románom varuje, ale zároveň naznačuje, že „bezhlavý čas“ sa dá prekonať iba vzájomným porozumením, láskou a návratom k zdravému rozumu.
Na sklade 2Ks
18,91 € 19,90 €

dostupné aj ako:

Bezhlavý čas


Historický román Bezhlavý čas zobrazuje koniec 18. storočia. V Európe vrcholí Francúzska revolúcia popravou kráľa a kráľovnej, narastá teror, násilie a nové vojny. V Habsburskej ríši po neúspešnom reformátorovi Jozefovi II. vládne jeho brat cisár Leopold II. Po jeho neočakávanej smrti (vražda?) sa panovníkom stáva mladý syn František. Ten začína vládu s pevným odhodlaním, že v našich krajinách zabráni revolúcii, nedopustí „bezhlavý čas“. Mladý vládca však čelí rozsiahlemu sprisahaniu, pokusu o štátny prevrat, revolucionári ho chcú pripraviť o život.V románe krok za krokom sledujeme zápas konzervatívneho vládcu a polície s revolucionármi vo Viedni aj v Uhorsku. U nás bol vodcom sprisahania opát Martinovič, jeho spolupracovníci boli aj Slováci. Poznávame atmosféru tajných spoločností, zahraničných agentov, ale aj rozvážnych slovenských osvietencov okolo Antona Bernoláka v Trnave. Podaria sa jakobínskym nadšencom za slobodu ich plány? Aké strasti i slasti prežívajú jednoduchí ľudia u nás aj vo Francúzsku počas „bezhlavého času“ neistoty a ohrozenia?Ako v pestrom filme sa v románe striedajú osudy hrdinov nielen v Trnave, Prešporku, Budíne, ale aj vo Viedni, v Prahe, v Paríži či v Lyone. Poznávame paláce kráľov a šľachty, mníšske cely, chrámy, tlačiarne, snemové rokovania, korunovácie, ale aj súdne siene, väzenské cely, popraviská, gilotíny. Nástup neúcty k ľudskému životu a rozkladu základných hodnôt sa netýka len udalostí pred dvesto rokmi. V niečom pripomína aj dnešné časy. Autor týmto románom varuje, ale zároveň naznačuje, že „bezhlavý čas“ sa dá prekonať iba vzájomným porozumením, láskou a návratom k zdravému rozumu.
Na stiahnutie
12,50 €

dostupné aj ako:

Milujte královnu


Milujte královnu je příběhem silné ženy a zároveň příběhem tereziánské epochy. V pestrém sledu se střídají scény z pražských, bratislavských, vídeňských, berlínských a pařížských paláců i panovnických dvorů, stejně jako z velkolepých knihoven, hudebních salonů, laboratoří, univerzit a selských chalup. Osudy slovenských vzdělanců se proplétají s osudy významných evropských filozofů a hudebníků. Román Milujte královnu je fiktivním bilancováním vladařských záměrů i osudů.
Na stiahnutie
7,50 €

dostupné aj ako:

Věřte císaři


Je možné udělat miliony lidí šťastnými — a to rychle, bez lásky a často i proti jejich vůli? Tuto otázku si klade nový historický román, který se odehrává na konci osmnáctého století, v předvečer Francouzské revoluce. Císař Josef II. dlouho čekal na smrt své matky Marie Terezie a ihned po jejím skonu začal netrpělivě uskutečňovat svůj sen o spravedlivé vládě. Horečnou sebezničující prací chtěl zapomenout na své osobní neštěstí a nedostatek lásky. Kniha odkrývá bolestné soukromí mladého panovníka až k jeho předčasnému tragickému konci.V poutavém románu nahlédneme do života evropských panovníků, vysokých církevních hodnostářů i chudých vesnických kněží, josefínských osvícenců, reformátorů a spisovatelů, kteří probouzeli národní povědomí.
Na stiahnutie
7,00 €

dostupné aj ako:

Moja Štiavnica, 3. vydanie


Fakľový sprievod 14. marca 1939, esesmani s čokoládou, bieli Rusi a ďalšie udalosti, ktoré poznačili históriu mesta v čase autorovho dospievania. Zo spomienok vanie nostalgia za svetom detstva a gymnaziálnymi rokmi. S každodenným životom Štiavničanov sú úzko späté poschodové záhrady a strmé schody v úzkych uličkách, pivnice, pavlače, obchody na korze, rozkoše kúpania v tajchoch či týždenné menu v meštianskej domácnosti. V jeho rozprávaní ožíva aj Joergesova tlačiareň, archivár Baker či mestský archív.
Na sklade 4Ks
14,16 € 14,90 €

Bezhlavý čas (CZ)


Velkolepá historická freska o Evropě v době Francouzské revoluceVelká francouzská revoluce vrcholí popravou krále a královny, Francií se šíří atmosféra strachu a násilí. V habsburské monarchii vládne císař Leopold II., avšak po jeho nečekané smrti se panovníkem stává jeho mladý syn František. A ten je pevně odhodlán zabránit tomu, aby v jeho říši vypukla revoluce — nechce dopustit, aby nastal „bezhlavý čas“.Krok za krokem sledujeme zápas konzervativního vládce s revolucionáři ve Vídni i v Uhrách, nahlédneme do činnosti utajených společenství, tajných agentů i rozvážných slovenských osvícenců. Poznáváme prostředí paláců, klášterů a tiskáren, ale také soudní síně, cely a popraviště v Trnavě, Vídni, Praze, Paříži či Lyonu. Události staré více než dvě stě let v lecčems připomínají i naši současnost.
U dodávateľa
22,28 € 23,45 €

Majster M.S.


Kto bol tajomným maliarom skvelých oltárnych obrazov, ktoré boli kedysi v gotickom Kostole sv. Kataríny v Banskej Štiavnici? Poznáme len iniciálky – M. S. Osoba autora zostáva záhadou... Poodhalí nám ju historický román banskoštiavnického rodáka v prvej časti úspešného románu Čas majstrov.
Vypredané
0,95 € 1,00 €

Trinásta hodina


Hykischov román patrí k tomu najlepšiemu, čo vzniklo na povojnovom Slovensku v historickom žánri. Autor odhaľuje zložité spoločenské vzťahy na skorumpovanom kráľovskom dvore v Budíne zo začiatku šestnásteho storočia. Doba plná apokalyptických nebezpečenstiev je skúškou mravnej sily umelca, ktorý sa podujme dokončiť oltárne diela, ktorými sa pýšime dodnes.
Vypredané
1,90 € 2,00 €

Spomeň si na cára


Najnovšie dielo známeho románopisca nás prenáša do roku 1906, keď na kniežací dvor v Sofii prichádza mladý Slovák Anton H. z Horehronia. Bulharským panovníkom je v tom čase Ferdinand z rodu Sachsen-Coburg-Gotha. Coburgovci, dedičia uhorského rodu Koháriovcov, boli úzko spojení so Slovenskom, kde mali väčšinu svojich majetkov. Ferdinand, neskorší bulharský cár, mal osobitne srdečný vzťah k Slovensku, jeho obľúbenej oáze oddychu a poľovačiek. Sledujeme rušné osudy protikladnej dvojice – elitného panovníka a jeho horehronského pobočníka. Prenikáme do najintímnejších zákutí ich životov, zdieľame s nimi chvíle úspechu i osobných tragédií.
Vypredané
7,51 € 7,90 €