Igor Nosál

autor

Obrazy dětství v dnešní české společnosti


Kniha je věnována tématu dětství v různých kontextech dnešní české společnosti. V osmi kapitolách nabízí osm pohledů, osm obrazů dětství . To co tyto studie vzájemně spojuje, je chápání dětství jako sociální instituce, instituce která jednak utváří životy dětí zvenku (prostřednictvím panujícího diskursu, kulturní produkce atd.), ale je také neustále utvářena a přetvářena zevnitř, v interakcích mezi samotnými sociálními aktéry, dospělými a dětmi. Dítě a dětství se stává v dnešní době fragme ntace sociálních vztahů a identit důležitým centrem naplnění smyslu soukromých životů post-moderních lidí: jakoby se vracela stará myšlenka romantismu a post-moderní člověk nacházel v dětech a dětství poztrácené zdroje jistot. Zároveň však ve veřejné sféře, ekonomice a politice je dítě marginalizováno a sféra dětství exkludována. To je důležitý problém a důvod, proč se k tématu dítěte a dětství vrací s novou perspektivou také sociální badatelé. Příspěvky shromážděné v této knížce ukazují šíři pr oblémů, které téma dětství otevírá. Autoři této knihy, z velké části mladé adeptky a adepti sociologie, se ve svých studiích dotýkají celé řady důležitých aspektů velkého tématu dětství. Pozornost při zkoumání současného dětství je tak například věno vána roli diskursů, reprodukci genderových nerovností, roli dětí v rodinném životě, představám o dětství uchovaných v paměti biografických vyprávění i tomu, jak děti samotné svět konstruují a vypovídají o něm. Kniha může být užitečná všem, kdo se zaj ímají o sociální a kulturní souvislosti života dnešních dětí.
Vypredané
10,94 € 11,52 €