! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Vladimír Institoris

autor

Kozuby a pece


Kozuby a kachľové pece sa opäť vracajú do našich domovov. Horiaci plamienok už nie je len zdrojom pohody alebo luxusu – vykurovanie prostredníctvom kozubov šetrí prírodu aj naše financie. Publikácia čitateľom ukazuje, že na Slovensku existuje dlhá tradícia tohto spôsobu vykurovania. Čo je potrebné pripraviť už v štádiu projektovania, ako má vyzerať správne postavený kozub či kachľová pec, ako ich správne obsluhovať a ako využiť netradičné a ekologické technológie – tieto a ďalšie informácie sa dozviete po prečítaní knihy. Text je doplnený množstvom farebných fotografií dokumentujúcich rozličné druhy a štýly kozubov a pecí, ktorých moderný dizajn skrášľuje a ozvláštňuje interiér.
Vypredané
9,11 € 9,59 €

Krby a kamna 2. vydání


Krby a kachlové pece se opět vracejí do našich domovů. Hořící plamínek už není jen zdrojem pohody nebo luxusem – vytápění prostřednictvím krbů šetří naše finance i přírodu. Tato publikace je důkazem, že i u nás existuje tradice takového způsobu vytápění. Co je třeba zajistit už ve stadiu projektování, jak má vypadat správně postavený krb či kachlová pec, jak je správně obsluhovat a jak využít netradiční a ekologické technologie – nejen tyto, ale i další informace se dozvíte po přečtení knihy. Text je doplněn množstvím barevných fotografií různých druhů a stylů krbů a pecí, jejichž moderní design zkrášluje a ozvláštňuje interiér.
Vypredané
13,35 € 14,05 €