! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Petr Jakeš

autor

Finanční gramotnost pro druhý stupeň základní škol


Pracovní sešit vhodným způsobem doplňuje celek Hospodaření domácnosti začleněný do učebnice Finanční gramotnost pro 2. stupeň základní školy a pro nižší ročníky víceletých gymnázií. K jednotlivým tématům zpracovaným v učebnici se vztahuje řada příkla dů, samostatných úkolů, doplňovaček, kvízů, testů a dalších úkolů. Pracovní sešit je přehledný a nutí žáky samostatně přemýšlet nad problémy a hledat jejich řešení. Cvičení byla ověřena v pilotní výuce na několika základních školách a na základě zpět né vazby upravena do současné podoby.
U dodávateľa
2,45 € 2,58 €

Finanční gramotnost pro první stupeň základní škol


Učebnice seznamuje žáky 1. stupně ZŠ přístupnou a zábavnou formou se základy hospodaření s penězi.Je zpracována v souladu s platným dokumentem vymezujícím vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti. Učivo je rozděleno do tří tematických celků: Peníze, Hospodaření domácnosti, Finanční produkty. Do učebnice se podařilo zahrnout nejpodstatnější poznatky z finanční oblasti a přitom respektovat věk a možnosti žáků 1. stupně. Učebnice je přehledně zpracovaná, obsahuje obrázky, grafy, schémata a tabulky , které umožňují danou problematiku lépe pochopit. Učivo bylo ověřeno v pilotní výuce na několika základních školách a upraveno na základě zpětné vazby.
Na sklade 1Ks
3,97 € 4,18 €

Finanční gramotnost pro první stupeň základní škol


Pracovní sešit vhodným způsobem doplňuje učebnici Finanční gramotnost pro 1. stupeň základní školy.K jednotlivým tématům zpracovaným v učebnici se vztahuje řada příkladů, samostatných úkolů, doplňovaček, kvízů, testů a dalších úkolů. Pracovní sešit j e přehledný, hravý a nutí žáky samostatně přemýšlet nad problémy a hledat jejich řešení. Úkoly byly ověřeny v pilotní výuce na několika základních školách a na základě zpětné vazby upraveny do současné podoby.
Na sklade 1Ks
2,45 € 2,58 €

Finanční gramotnost pro druhý stupeň základní škol


Učebnice seznamuje žáky přístupnou formou s oblastí financí. Je zpracována v souladu s platným dokumentem vymezujícím vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti. Učivo je rozděleno do tří celků: Peníze, Hospodaření domácnosti, Finanční produkty. Hlavn ím cílem je ukázat možná východiska reálných životních situací, se kterými se v oblasti financí setkáváme, a nalézat jejich vhodná řešení. Učebnice je zaměřena prakticky a tomu odpovídá i zvolený způsob předkládání učiva nezbytné množství teorie sl ouží jako základ k řešení konkrétních příkladů. Učebnice je přehledně zpracovaná, obsahuje grafy, schémata, tabulky, které umožňují danou problematiku lépe pochopit. Učivo bylo ověřeno v pilotní výuce na několika základních školách.
Na sklade 2Ks
5,76 € 6,06 €

Vlny hrůzy - zemětřesení, sopky, tsunami


Kniha poskytuje orientaci v oblasti příčin a následků přírodních jevů, s nimiž se každý z nás může někdy setkat; svou obrazovou částí pak i nevšední výtvarný zážitek. Autor, známý český geolog a geochemik, přístupnou formou přibližuje poznatky o této oblasti vědění - o příčinách zemětřesení, tsunami, sopečné činnosti, o jevech, které je doprovázejí, jaké jsou možnosti jejich předvídání, varovné systémy.
Vypredané
13,17 € 13,86 €

Lacná kniha Vlny hrůzy - zemětřesení, sopky, tsunami (-70%)


Kniha poskytuje orientaci v oblasti příčin a následků přírodních jevů, s nimiž se každý z nás může někdy setkat; svou obrazovou částí pak i nevšední výtvarný zážitek. Autor, známý český geolog a geochemik, přístupnou formou přibližuje poznatky o této oblasti vědění - o příčinách zemětřesení, tsunami, sopečné činnosti, o jevech, které je doprovázejí, jaké jsou možnosti jejich předvídání, varovné systémy.
Vypredané
4,16 € 13,86 €

dostupné aj ako: