Jaroslava Šicková-Fabrici

autor

Jaroslava Šicková - Fabrici


Monografia Jaroslavy Šickovej nie je vôbec typická monografia. „Je vlastne knihou o Jaroslave Šickovej a jej príbehu výtvarníčky, autorky, ženy, ktorá dala význam slovu arteterapia. Parafrázujúc citát z knihy, že autorka sníva na pravom boku o umení a na ľavom boku o arteterapii, dodávam, že Jaroslava je človek, ktorý nielen sníva, ale neobyčajne aktívne svoje sny aj napĺňa. Ako stále jedna z mála žien-socháriek sa venuje aj tvorbe monumentálnych diel a jej zásluhy v oblasti inštitucionalizácie a popularizácie arteterapie sú neoceniteľným príspevkom k tomu, aby naša krajina bola humánnejším miestom pre život.“ Citát Márie Riškovej z prebalu knihy plne vystihuje nielen knihu, ale hlavne výtvarníčku a významnú arteterapeutku, ktorá si monografiu už dávno zaslúžila. Okrem bohatého obrazového materiálu obsahuje aj množstvo dokumentov a fotografií zo života autorky. O sprievodné texty sa postaralo viac autorov, ale hlavné texty napísali Xénia Lettrichová a Jan Buchta. Významnú časť knihy zaberajú curiculum vitae autorky a texty týkajúce sa arteterapie. Kniha je bilingválna slovensko-anglická. Dizajn a zalomenie publikácie Ján Šicko.
U dodávateľa
37,91 € 39,90 €

Arteterapia-úžitkové umenie?


Autorka opisuje viac ako 20-ročnú prácu s postihnutými deťmi i dospelými. Sú to často autentické opisy jednotlivých osudov jej klientov a stretnutí s nimi, ktoré dopĺňa teoretickými východiskami, ako ich sama postupom času formulovala alebo prevzala od iných, najmä zahraničných autorov.
Vypredané
9,42 € 9,92 €

Základy arteterapie


Autorka nabízí přehled teoretických východisek arteterapie a vyčleňuje cílové skupiny klientů, pro něž je vhodná. Přibližuje cíle arteterapie, které spočívají hlavně v budování komunikace, kreativity, spontaneity, nacházení smyslu života a kompenzace případného handicapu. Kniha se zabývá kresbou a malbou v kontextu arteterapie, největší prostor však dostává činnost s hlínou, protože autorka, profesí sochařka, využívá při práci s postiženými dětmi především modelování z hlíny. Jsou zde popsány jednotlivé arteterapeutické techniky práce s hlínou a způsoby jejich aplikace pro různé cílové skupiny klientů. Práce je doplněna 15 kazuistikami, které ilustrují účinky arteterapie.
Vypredané
11,38 € 11,98 €

Základy arteterapie


Arteterapie umožňuje uvolnění a vyjádření emocí, pomáhá k porozumění sobě i druhým a k překonání nejrůznějších problémů. Autorka nabízí přehled teoretických východisek arteterapie a vyčleňuje cílové skupiny klientů, pro něž je vhodná. Přibližuje cíle arteterapie, které spočívají hlavně v budování komunikace, kreativity, spontaneity, nacházení smyslu života a kompenzace případného handicapu. Kniha se zabývá kresbou a malbou v kontextu arteterapie, největší prostor však dostává činnost s hlínou. Jsou zde popsány jednotlivé arteterapeutické techniky práce s hlínou a způsoby jejich aplikace pro různé cílové skupiny klientů. V rozšířeném vydání knihy se nacházejí nové kazuistiky lidí, s nimiž autorka během své praxe pracovala a kteří ilustrují účinky arteterapie. Nové vydání bylo rovněž doplněno o otázky arteterapeutického výzkumu (zejména jeho kvalitativní formy), významu a využití výtvarných materiálů a médií v arteterapii (fotografie, sklo, písek, sádra, kámen) a o otázky priorit a standardů současného arteterapeutického vzdělávání v českém, slovenském i evropském kontextu. Prof. PaedDr. Jaroslava Šicková-Fabrici, ak. sochařka, Ph.D., absolvovala studium monumentálního sochařství na VŠVU v Bratislavě. Arteterapii se věnuje od roku 1984, od roku 1991 působí na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Jako host přednáší na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a na Univerzitě Karlově v Praze, kde byla roku 2009 jmenována profesorkou. Organizuje arteterapeutické dílny a kurzy, konference a semináře. Založila organizace Terra Therapeutica a Institut pro vzdělávání v arteterapii. Je autorkou řady knižních titulů v češtině a slovenštině a držitelkou několika ocenění v uměleckém i pedagogicko- arteterapeutickém kontextu.
Vypredané
18,71 € 19,69 €