Jasmuheen

autor

Božská výživa


Autorka ve své knize představuje jednoduché, ale účinné nástroje k uspokojení našeho veškerého hladovění. V programu Božské výživy nabízí na základě svého bádání vyživovací prostředky 2. a 3. stupně. Na 2. stupni nám tato strava plně zajišťuje trvalé zdraví, štěstí, klid a blahobyt. Na 3. stupni se dostáváme dokonce ještě dále tím, že stále pracujeme na změně schémat našich mozkových vln. Tak převedeme existující biosystém na nový způsob obživy plynoucí čistě ze světla prány. Tato kniha se díky uvedeným 35 technikám a řadě nových výzkumů stane jedinečnou četbou pro každého, kdo chce v životě získat mnohem více - opravdovou lásku a poznání.
Na sklade 3Ks
6,94 € 7,30 €

Využití prány


Tato publikace popisuje efektivní využití programu prány. Najdete v ní jednoduchý obecný postup pro práci s pránou s využitím různých technik a metod, a to především meditace, dýchání a afirmací. Celkově se zde velmi zajímavě píše o duchovním vývoji, zdraví a životním prostředí. Kniha je psána formou otázek a odpovědí.
U dodávateľa
11,39 € 11,99 €

Pránická výživa - Žití ze světla


Kniha obsahuje pokyny k dvadsaťjednadňovému procesu pre prechod na pránickú výživu podľa Charmaine Harley. Fascinujúci príbeh, ako sa autorke podarilo opustiť fyzickú stravu a prejsť iba na výživu zo svetla. Pránická výživa nie je pôst, ale stav vedomia, kedy vieme, že našu skutočnú výživu nám prináša kozmické svetlo, ktoré dáva život všetkému. Kedysi bol takýto stav bytia vyhradený len pre svetcov, ale vďaka procesu, ktorý táto kniha popisuje, sa dnes stáva alternatívou pre všetkých, ktorí túžia po duchovnom živote.
Na sklade 1Ks
12,54 € 13,20 €

Umění harmonického života


Autorka ponúka praktické postupy v podobe jednoduchých aj zložitejších meditácií a špeciálnych techník programovania pre nastolenie stavu harmónie, rozvinutie schopnosti ovládať svoju myseľ a tvoriť si svoju realitu. Pokrýva celú škálu tém: meditácia, afirmácie, stres, vzťahy, emócie a myseľ, vesmírne zákony, telepatia, Bratstvo Svetla. Zdrojom bol empirický výskum aj channeling.
U dodávateľa
15,11 € 15,91 €

Poselství nanebevzatých mistrů


Táto kniha je zbierkou posolstvá, ktoré Jasmuheen prijala prostredníctvom channelingu od Nanebovstúpených Majstrov. Hoci nám boli spomínané posolstvá odovzdané už na začiatku deväťdesiatych rokov a doplnené v roku 2008, vo svojej podstate sú nadčasové svojou jednoduchosťou a láskyplnou múdrosťou. Uvedené posolstvá vás inšpirujú a podporia v súčasných časoch zmien na Zemi. Jasmuheen sa v knihe tiež stručne zmieňuje o svojom osobnom vzťahu s nanebovstúpenými Majstrami. Ako nám oznamuje Saint Germain: „Majster rozlišuje, akú skúsenosť bude zažívať, zatiaľ čo prebýva vo fyzickej forme v Božom kráľovstve. Majster naprieč všetkými úrovňami prejavu okolo seba tvorí to, čo mu plne slúži v prebudenom stave v každom prítomnom okamihu ... “
U dodávateľa
14,64 € 15,41 €

Lacná kniha Život bez jídla (-70%)


"Všade na svete mi ľudia neustále kladú otázky prečo a kedy. Prečo som sa rozhodla žiť z prány a zvolila si ju ako zdroj výživy a kedy som s tým začala? Nebolo to tak, že by som sa rozhodla, že prestanem jesť. Táto schopnosť či dar jednoducho prišiel ako prirodzený vedľajší produkt duchovného zasvätenia, ktorým som prešla v roku 1993. Nasledujúce stránky popisujú môj osobný príbeh a skúsenosti. Ľudia majú právo na to, aby boli skeptickí a kritickí a aby neverili... "
Na sklade 1Ks
2,37 € 7,89 €

dostupné aj ako:

Život bez jídla


"Všade na svete mi ľudia neustále kladú otázky prečo a kedy. Prečo som sa rozhodla žiť z prány a zvolila si ju ako zdroj výživy a kedy som s tým začala? Nebolo to tak, že by som sa rozhodla, že prestanem jesť. Táto schopnosť či dar jednoducho prišiel ako prirodzený vedľajší produkt duchovného zasvätenia, ktorým som prešla v roku 1993. Nasledujúce stránky popisujú môj osobný príbeh a skúsenosti. Ľudia majú právo na to, aby boli skeptickí a kritickí a aby neverili... "
Vypredané
7,50 € 7,89 €

dostupné aj ako:

Strava bohů


Autorka ve své knize představuje jednoduché, ale účinné nástroje k uspokojení našeho veškerého hladovění. V programu Božské výživy nabízí na základě svého bádání vyživovací prostředky 2. a 3. stupně. Na 2. stupni nám tato strava plně zajišťuje trvalé zdraví, štěstí, klid a blahobyt. Na 3. stupni se dostáváme dokonce ještě dále tím, že stále pracujeme na změně schémat našich mozkových vln. Tak převedeme existující biosystém na nový způsob obživy plynoucí čistě ze světla prány. Tato kniha se díky uvedeným 35 technikám a řadě nových výzkumů stane jedinečnou četbou pro každého, kdo chce v životě získat mnohem více - opravdovou lásku a poznání.
Vypredané
7,79 € 8,20 €