! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Miloš Jesenský

autor

Zvony alebo kysucká kampanológia


Zvony sa nám svojím čarovným hlasom prihovárajú od narodenia až po poslednú cestu... Už sme pozabudli rozumieť ich reči. Naši predkovia vedeli podľa zvukov rozlíšiť, ktorý zvon sa ozýva a čo oznamuje, či niekde horí, či sa niekto porúčal na večnosť alebo či sa treba poberať na svätú omšu. Vykročte s nami za tajomstvami zvonov, po zabudnutých cestičkách Kysúc, po vŕzgajúcich schodoch v kostolných vežiach, obdivujte umenie zvonolejárov z rôznych končín Európy, spoznajte čudesné príbehy vzácnych zvonov. Kniha o kysuckých zvonoch, zvoniciach, tradíciách zvonolejárstva a ďalších kampanologických zaujímavostiach je prvou svojho druhu na Slovensku!
U dodávateľa
9,41 € 9,90 €

Juraj Jánošík


Juraj z terchovskej osady U Jánošov skončil svoju pozemskú púť v zime 1713 Liptovskom Mikuláši. I keď bol zbojníkom iba veľmi krátko, stal sa nepochybne najväčšou zbojníckou legendou strednej Európy. Ľud si v ňom našiel to, čo mu chýbalo a čo potreboval, jánošíkovská tradícia vstúpila do viacerých oblastí nášho duchovného dedičstva. A hoci sa o ňom napísalo už veľa, táto kniha vás presvedčí, že stále je čo objavovať. Kolektívna monografia pätnástich autorov a viacerých inštitúcií spracúva jánošíkovskú tematiku doteraz najucelenejším spôsobom. Na základe najaktuálnejších vedeckých poznatkov, avšak štýlom, ktorý je zrozumiteľný a príťažlivý pre široký okruh čitateľov, podáva historickú rekonštrukciu Jánošíkovho života a pôsobenia a mapuje jednotlivé aspekty jánošíkovského archetypu, jeho prejavy v ľudovej tradícii, i v literatúre a umení. Text dopĺňa množstvo unikátnych ilustrácií.
Na sklade 1Ks
17,01 € 17,90 €

Kelti


Starovekí bojovníci neožívajú len v románoch, ale aj v práci archeológov, geológov či speleológov. Vykročme po stopách starých Keltov v Žilinskom kraji. Z čriepkov, útržkov informácií a indícií skladáme prekvapivo plastický obraz ľudu púchovskej kultúry či keltských Kotínov. Nachádzame ich na Orave, v Turci, na Liptove, Hornom Považí i na Kysuciach. Od rieky Váh nad Divinku a ďalej cez Bysterec až na magický Havránok. Čas Keltov bol odmeraný bojmi o vlastnú existenciu, ktorú dokazujú nielen unikátne nálezy, ale aj stopy zvykov a názvov v našej prítomnosti. A keďže ich spisba mlčí, prihovárajú sa nám iní autori, často z ich nepriateľskej strany, aby napomáhali rekonštrukciu príbehu, na začiatku ktorého stáli hrdí ľudia, naplno prežívajúci svoju každodennosť. Svojím zápalom a odhodlaním vplývali aj na protivníkov, s ktorými bez bázne dokázali skrížiť meče v záujme zachovania rodu.
U dodávateľa
16,06 € 16,90 €

Žilinská župa v dejepise


V dejinách župy sa zrkadlia dejiny celého Slovenska. Bohato ilustrovaná publikácia ponúka prehľadný dejepis Žilinského kraja a jeho regiónov (Liptov, Orava, Kysuce, Turiec, horné Považie) od 9. storočia až po rok 1945, rozdelený na niekoľko tematických celkov. V úvode každej kapitoly ponúka výberový súbor úloh či študijných otázok, v závere kapitol súbor poznámok a námetov na zamyslenie. Dielo je užitočnou pomôckou nielen pre učiteľov a študentov dejepisu v Žilinskom kraji, ale pre všetkých, ktorí chcú lepšie spoznať vlastnú minulosť a korene.
Na sklade 2Ks
9,41 € 9,90 €

Dějiny alchymie v Českých zemích, v Polsku a na Slovensku


Dějiny alchymie patří k oblastem přírodních věd, jejichž studium patří k velmi obtížným, už proto, že tato nauka existovala téměř dvě tisíciletí, a objevila se na třech kontinentech. Na její dlouhé pouti nalézáme úspěchy i ztroskotání. Tím hlavním bylo u praktikující alchymie marné hledání kamene filosofů a transmutace obecných kovů v drahé chemickou či metalurgickou cestou, případně oběma najednou. Alchymisté netušili, že to není možné a právě tímto hledáním, ve skutečnosti marným, prokládali cestu budoucí chemii. Stejně neúspěšně skončily pokusy o přípravu univerzálního léku. To jsou jen dvě oblasti alchymie, která však zahrnovala mnohem více, jak to naznačuje tato kniha. Je zaměřena na středoevropský region, kde jsou dějiny této nauky stále málo prozkoumané, a je to oblast, kterou zahraniční odborná literatura vesměs opomíjí, s výjimkou mimořádného rudolfínského období. I v něm se ale obvykle pozornost soustřeďuje na dvojici John Dee – Edward Kelley. Jednotlivé bloky knihy představují čtenáři rovněž domácí protagonisty této nauky v Čechách a na Moravě, v Polsku a na Slovensku. Hlavním přínosem této knihy o historii alchymie je její zaměření na středoevropský region, kde jsou dějiny této nauky stále málo prozkoumané a zahraniční odbornou literaturou vesměs opomíjené, s výjimkou mimořádného rudolfínského období. Jednotlivé části knihy představují čtenáři hostující i domácí protagonisty této nauky v Čechách a na Moravě, v Polsku a na Slovensku. Přičemž právě poslední ze zmiňovaných oblastí byla dlouhou dobu doslova terra incognita zdejší historiografie. Jelikož však teritorium někdejší polsko-litevské unie zahrnovalo kromě Litvy i podstatnou část dnešní Ukrajiny a Běloruska, stejně jako byla vzájemně propojena historie česká a rakouská, potažmo slovenská a maďarská (uherská), nepředstavuje de facto předmětné pojednání jen dějiny alchymie na území Koruny české, Polska a Slovenska, nýbrž v celé střední a východní Evropě, navíc s přesahem na alchymistickou scénu regionů dalších, vzhledem k tomu, že na rozvoji středoevropské alchymie se podíleli renomovaní alchymisté němečtí, francouzští, angličtí, italští a švýcarští, i díky pobytu českých studentů na univerzitách v Německu, Francii a Itálii!
Na sklade 1Ks
18,05 € 19,00 €

Javorníky


Javorníky boli Stredozemné a Baltické more, čiže z juhu na sever, ale aj Bytčianske panstvo s hornými Kysucami, o ktorých rozvoj sa zaslúžila hlavná postava Javorníkov – palatín Juraj Turzo. Historická spriaznenosť s palatínom len potvrdzuje javornícky patriarchálny charakter. Predstavuje ho i tunajší najvyšší vrch Veľký Javorník. Ale kniha nie je len o osobách a veľkých skutkoch. Je o miliónoch rokov, kilometroch zlomov a litroch vôd, morských i horských. Je o pohorí, ktoré sa inak tvári z kysuckej i bytčianskej doliny, a úplne inak od Žiliny. Dá sa prejsť za jeden deň a pritom ponúka pútnikom i putujúcim množstvo zážitkov, ktoré poodhalia krásu prírody aj silu histórie. A ak už pôjdete po vlastných alebo na bicykloch či bežkách, nezabudnite počúvať kaplnky, krížne cesty, drevenice i sochy, ktoré prezradia svoje príbehy len občas. Máte čas na potulky po Javorníkoch? Ak áno, tak sa pohodlne usaďte a začítajte sa...
U dodávateľa
15,11 € 15,90 €

dostupné aj ako:

Daleká misie


„Nesmí se říkat to, co si člověk myslí a co by říci měl,“ stěžují si němečtí vědci Peter a Johannes Fiebagovi, kteří svou výzkumnou kariéru obětovali pátrání po mimozemské inteligenci. „Univerzitní systémy, které samy sebe potvrzují a jsou většinou naprosto zkostnatělé, podobně jako římská kardinálská kolegia, jen zřídka připustí, aby se na vedoucí místo dostali lidé, kteří smýšlejí jinak, kteří myslí v souvislostech a také dopředu. Smutným výsledkem je výchova směrem k vědci bez interdisciplinární páteře.“ Je smutným závěrem, že s oběma autory lze v mnoha případech souhlasit, přestože je třeba pro pořádek podotknout, že „římská kardinálská kolegia“ už dávno nejsou zkostnatělá, což bude pro mnoho čtenářů zřejmě udivující fakt, který bezprostředně souvisí i s ústřední myšlenkou této knihy. Je totiž určitě překvapující konstatování, že ačkoli je popsaná situace příznačná pro mnohé obory přírodních či společenských věd, pro progresivní křesťanskou teologii to v souvislosti s pátráním po mimozemském životě vůbec neplatí.
U dodávateľa
13,35 € 14,05 €

Lode mŕtvych


„Sme stratení, pri Bermudách všetko zmizlo. Naše dievčatá budú nariekať, ale nie dlho. Nič si nenahovárajme. Osušia si oči a potom si ich pekne namaľujú. Trochu si poplačú a hneď na nás zabudnú. A čo my na tejto lodi? Čo ostane po nás? Mená, ktoré občas zamrmle stará tetka, krátka modlitba v kostole, zoznam na desiatej strane novín, do ktorých si niekto zabalí kus rybaciny. Toto z nás pri Bermudách ostane.“ R. V. S. Redick Kniha je pokusom o vyvrátenie jedného z najväčších evergreenov uhorkových sezón novinárov – mýtu o bermudskom trojuholníku a jemu podobných legiend. Autori sa tým však nezriekajú svojej viery v existenciu neidentifikovateľných lietajúcich (UFO) a podmorských (USO) objektov. Tieto fenomény skutočne jestvujú, no ich existencia bola, ako sa domnievajú, nejedenkrát zneužitá na najhoršie činnosti, aké pozná tento svet – ilegálny obchod s drogami, zbraňami a iným vojenským materiálom, jedným slovom na rozosievanie buriny zločinu v tom rajskom kúte našej planéty, aký predstavuje oblasť Karibského mora. Ilustrácie Shutterstock/isifa
Na sklade 2Ks
13,21 € 13,90 €

Lacná kniha Javorníky (-70%)


Javorníky boli Stredozemné a Baltické more, čiže z juhu na sever, ale aj Bytčianske panstvo s hornými Kysucami, o ktorých rozvoj sa zaslúžila hlavná postava Javorníkov – palatín Juraj Turzo. Historická spriaznenosť s palatínom len potvrdzuje javornícky patriarchálny charakter. Predstavuje ho i tunajší najvyšší vrch Veľký Javorník. Ale kniha nie je len o osobách a veľkých skutkoch. Je o miliónoch rokov, kilometroch zlomov a litroch vôd, morských i horských. Je o pohorí, ktoré sa inak tvári z kysuckej i bytčianskej doliny, a úplne inak od Žiliny. Dá sa prejsť za jeden deň a pritom ponúka pútnikom i putujúcim množstvo zážitkov, ktoré poodhalia krásu prírody aj silu histórie. A ak už pôjdete po vlastných alebo na bicykloch či bežkách, nezabudnite počúvať kaplnky, krížne cesty, drevenice i sochy, ktoré prezradia svoje príbehy len občas. Máte čas na potulky po Javorníkoch? Ak áno, tak sa pohodlne usaďte a začítajte sa...
Na sklade 1Ks
4,77 € 15,90 €

dostupné aj ako:

Belianum - Zo života a diela Mateja Bela


Habent sua fata libelli. Knihy majú svoje osudy. V duchu starého latinského príslovia mojím presvedčením ostáva, že šťastný osud sa týka aj knihy, ktorú držíte v rukách. Univerzitné vydavateľstvo Belianum predstavuje prvú publikáciu rovnomenného edičného radu, ktorý chce v čitateľsky prístupnej a knižne atraktívnej forme prezentovať aktuálne výsledky bádania diela Mateja Bela. Takto bude náležite dopĺňať zámer systematického vydávania jednotlivých zväzkov jeho Historických a zemepisných vedomostí o súvekom Uhorsku pod súčasnou gesciou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a v úzkej spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave a Kysuckým múzeom v Čadci. Na nasledujúcich stránkach sa môžeme presvedčiť, že literárne dedičstvo slávneho polyhistora je vďačným námetom na jeho zhodnotenie v rozmanitých rovinách. Belove myšlienky aj po stáročiach inšpirujú poznávať našu minulosť, umožňujú sledovať dejiny myslenia, sprostredkúvajú pohľad nielen na dramatickú dobu, ale aj do osobného života a myslenia dávneho vzdelanca. Ešte pred francúzskymi encyklopedistami vytvoril do dnešných dní živú panorámu súvekého Uhorska a zanechal nám aj hodnotný, z pohľadu univerzitného vzdelávania ešte o to cennejší, humanistický náhľad na svet. Vydavateľstvo Belianum vytvorilo pre odborníkov exkluzívny publikačný priestor. V tomto diele ho využilo sedem autorov, ktorých texty predstavujú život či tvorbu Mateja Bela z rôznych aspektov a ponúkajú interpretačné kľúče k jeho nadčasovému dielu. Ich čítanie nie je iba exaktnou prehliadkou zistení, vysvetlení či doplňujúcich údajov, ale aj úprimným vyznaním o mnohorakých podobách pôžitku a úžitku z čítania Belových diel, a to pri odbornom rešpekte k historickej téme, s ktorou pracujú. Mojím úprimným želaním ostáva, aby si táto kniha – ako aj jej zamýšľané pokračovania – našla cestu k najväčšiemu počtu čitateľov. Tak dobre poslúži ako zasvätený sprievodca po živote a dobe veľkého osvietenca, ktorého menom bola pri svojom zrode poctená aj naša alma mater.
U dodávateľa
16,15 € 17,00 €

Stratení v horách


VAROVANIE! Otvorenie tejto knihy a nebezpečný výstup do hôr majú jedno spoločné: Oboje podnikáte na vlastné riziko. Na jej stránkach vykonáte vzrušujúcu, často až desivú výpravu za temnými tajomstvami Tatier a Babej hory. Pred vašimi očami ožijú bizarné, dodnes nevyriešené zločiny a tragédie, zlovestné prízraky, nečakané nešťastia, strašidelné zjavenia a príbehy, ktoré je lepšie nerozprávať. Svedectvá očitých svedkov paranormálnych javov, ako aj hrozivé legendy zarámované do atraktívnej, ale nebezpečnej scenérie snehom pokrytých štítov, kde okrem riedkeho vzduchu, zradného terénu a nevyspytateľného počasia číhajú na návštevníkov hrozby, ktoré ani nepatria do nášho sveta. Pokiaľ sa začítate do týchto stránok, váš pohľad na hory už nikdy nebude takým, akým bol predtým. Z OBSAHU: * Bez stopy * Defilé zvláštnych tragédií * * Príbehy tisíc a jednej smrti * Spadlo to z oblakov * * Podivné svetlá na oblohe * Fantómy, dvojníci a horské prízraky * Kniha stratených duší * * V oku elektrickej búrky * Smrť nosí uniformu * * Len nevinné zomierajú mladé * Diabli a mimozemšťania * * Nielen na zemi, ale aj vo vzduchu *
Na sklade 2Ks
13,25 € 13,95 €

dostupné aj ako:

Najväčšie záhady a mystériá Slovenska 3


Slovensko je plné záhad. Tajomné miesta s nevysvetliteľnými úkazmi, fragmenty krvavej histórie či zvesti o bájnych bytostiach a magických predmetoch predstavujú takmer nevyčerpateľný zdroj tajomstiev. Tušili ste, že na našom území sa kedysi mohli pohybovať vlkolaci? Alebo že v Urbanovej veži v Košiciach dodnes máme ducha? Prečítajte si o ďalších fascinujúcich a neobjasnených záhadách, ktoré mnohým nedávajú spávať a nútia ich vracať sa na miesta, na ktorých zažili čosi nepochopiteľné. Autori Miloš Jesenský a Petr Koutský vás presvedčia o tom, že aj v naoko prebádanom svete je stále čo objavovať.
Na sklade 2Ks
18,91 € 19,90 €

Stratení v horách


VAROVANIE! Otvorenie tejto knihy a nebezpečný výstup do hôr majú jedno spoločné: Oboje podnikáte na vlastné riziko. Na jej stránkach vykonáte vzrušujúcu, často až desivú výpravu za temnými tajomstvami Tatier a Babej hory. Pred vašimi očami ožijú bizarné, dodnes nevyriešené zločiny a tragédie, zlovestné prízraky, nečakané nešťastia, strašidelné zjavenia a príbehy, ktoré je lepšie nerozprávať. Svedectvá očitých svedkov paranormálnych javov, ako aj hrozivé legendy zarámované do atraktívnej, ale nebezpečnej scenérie snehom pokrytých štítov, kde okrem riedkeho vzduchu, zradného terénu a nevyspytateľného počasia číhajú na návštevníkov hrozby, ktoré ani nepatria do nášho sveta. Pokiaľ sa začítate do týchto stránok, váš pohľad na hory už nikdy nebude takým, akým bol predtým. Z OBSAHU: * Bez stopy * Defilé zvláštnych tragédií * Príbehy tisíc a jednej smrti * Spadlo to z oblakov * Podivné svetlá na oblohe * Fantómy, dvojníci a horské prízraky * Kniha stratených duší * V oku elektrickej búrky * Smrť nosí uniformu * Len nevinné zomierajú mladé * Diabli a mimozemšťania * Nielen na zemi, ale aj vo vzduchu
Na stiahnutie
6,98 €

dostupné aj ako:

Pero z Gryfa


Bájne bytosti, svety plné mágie a dobrodružstiev – práve preto tisícky čitateľov siahajú po žánri fantasy. Ako však takéto knihy vznikajú? A čo ich tvorcovia – sú zahalení rúškom tajomna rovnako ako ich príbehy? Zostavovateľ knihy Miloš Jesenský, sám lovec záhad a paranormálnych javov, vyspovedal šesticu významných postáv fantasy žánru na Slovensku. Juraj Červenák, Lívia Hlavačková, Alexandra Pavelková, Katarína Soyka, Daniel Šmihula a Ondrej Trepáč vás zavedú do najtajnejších zákutí svojej tvorby, ako aj slovenského a českého fandomu. Všetci respondenti i zostavovateľ sú totiž jeho živou históriou. Kniha je jedinečná aj svojím poznámkovým aparátom a zhrnutím histórie slovenského i svetového fandomu. Je určená nielen „pamätníkom“, ktorí kedysi príbeh vzniku slovenskej fantastiky priamo zažívali, ale aj tým, ktorí ešte len začínajú navštevovať Rokfortskú akadémiu či legendárne cony.
Na sklade 3Ks
16,07 € 18,90 €

Tajemství měsíční jeskyně


Ve vyprávění pamětníků ze slovensko-polského pomezí existují zprávy o tajuplné jeskyni v oblasti Levočských vrchů. Proč je však přesná poloha jeskyně uchovávána v takové tajnosti? Zdá se, že je dílem vyspělé civilizace a poznatky z jejího výzkumu by silně otřásly naší představou o světě. Pátrání zavedlo autory mimo jiné ke skleněným tunelům pod kopcem Babia Góra, k obrovským kovovým objektům v podzemí Jakutska, k utajenému nálezu podivného humanoida v Kdyni a k řadě dalších nevysvětlených záhad v Evropě.
Vypredané
10,22 € 10,76 €

Gorali


Svojrázni obyvatelia hôr na slovenskom, poľskom a českom pomedzí majú tajuplný pôvod, osobité zvyky, vlastné nárečie a rázovitú, nezameniteľnú kultúru odvodenú od valaského folklóru. Odkiaľ prišli a čo nám priniesli? Aké dedičstvo vytvorili počas mnohých generácií? Ďalšie kolektívne dielo významných inštitúcií a bádateľov Žilinského kraja je prvým, ktoré v relatívnej úplnosti, z historických aj etnografických hľadísk, spracúva fenomén Goralov a goralskej kultúry (materiálna kultúra, obyčaje, folklór a folklorizmus, nárečie) v regiónoch Oravy, Liptova a Kysúc. Textovú informáciu dopĺňajú unikátne dokumenty, nechýba podrobné anglické resumé ku každej kapitole.
Vypredané
17,01 € 17,90 €