Doprava zadarmo pri nákupe nad 29 Eur !

Jan Jiskra

autor

Lepolero pre deti vo veku 3-6 mesiacov


Dieťa vo veku 3 – 6 mesiacov začína viac rozlišovať farby. Ostrosť zraku dieťaťa je i naďalej nízka. Ilustrácie knižky nemajú byť príliš detailné. Dieťa v tomto veku vidí trochu inak než dospelý: • Dieťa dosahuje ostrosť zraku dospelého po dovŕšení 12. mesiaca života. • Dáva prednosť kontúram a kontrastom. • Začína rozlišovať farby, hlavne základné: červenú, zelenú, žltú a modrú. • Dlhšie sa díva na obrázky, ktorých prvky sú rozmiestnené bližšie k sebe. • Rado si prezerá ľudskú tvár alebo jej časti. Zapamätajte si! Vo veku 4 – 5 mesiacov naťahuje ručičky k predmetu, ktorý vidí, v 5 – 6 mesiacoch sa ho snaží uchopiť. Ak dieťa uhýba pohľadom, je unavené a potrebuje si odpočinúť.
Na sklade 2Ks
5,51 € 5,80 €

Leporelo pre deti vo veku 12+ mesiacov


• Už vie, aké zvuky vydávajú zvieratká, chlapci neomylne napodobňujú i zvuky automobilov. Vrčia, trúbia, húkajú ako siréna. • Pomáha obracať stránky v knižke, ukazuje na obrázky. Niekedy môže obrátiť aj viac strán naraz. • Na požiadanie už vykonáva jednoduché úlohy. • Rozumie približne 100 slovám. • Tvorí prvé dvojslovné spojenia. Zapamätajte si! Pre dieťa v tomto veku je najdôležitejší pohyb. Začína už chodiť, stúpa po schodoch, behá – to všetko vyžaduje mnoho úsilia. Nie každé dieťa je schopné v pokoji sedieť a listovať v knižke. Nezúfajte. Skúste ho aspoň na chvíľu zaujať čítaním, aj keby to skončilo roztrhanou knižkou.
Na sklade 1Ks
5,51 € 5,80 €

Zvieratká v lese


Dieťa vo veku 18+ mesiacov: Už dokáže pomenovať obrázok, spája dohromady rôzne slová, používa 50 a viac jednotlivých slov. Po roku a pol dochádza k rýchlemu rozvoju ako pasívneho, tak aj aktívneho slovníka. Dieťa začína chápať symbolický význam slov. Používa slovesá a učí sa hovoriť zrozumiteľné vety s dvoma slovami, čo je predzvesťou ovládania základov gramatiky. Opisuje svoju činnosť (napríklad: ja idem). Začína sa pýtať "prečo?". Pomáha obracať stránky v knižke, ukazuje obrázky, rozumie jednoduchým rýmovaným riekankám.
Na sklade 1Ks
5,51 € 5,80 €

Čo robíme celý deň


Dieťa vo veku 18 - 24 mesiacov: Deti v tomto veku rýchlo rozširujú svoju slovnú zásobu. Bežne používajú až 60 slov, v dvoch rokoch zvládnu dokonca 300 slov. Ešte však nerozprávajú dokonale. Stále šušlú, prehadzujú hlásky alebo slovosled. Tvoria slovné spojenia s jednoduchou gramatikou a vety typu - Mamička je jablko. Dvojročné dieťa začína rozumieť pojmom: malý - veľký, dlhý - krátky. Dokážu slovne vyjadriť niektoré emócie, chápu jednoduchý príbeh Začínajú sa zdokonaľovať v sebestačnosti, vyjadrujú svoj názor. V tomto období sa dotvára povaha dieťaťa. Zapamätajte si! V tomto veku deti majú rady jazykové rituály, často chcú rozprávať každý deň rovnakú rozprávku, veľmi sa im páčia rôzne riekanky. Buďte trpezliví a pokojne im ukazujte každý večer rovnakú knižku. Od 18 mesiacov sa odporúča začať s čítaním knižiek s textami alebo s rozprávaním podľa obrázkov, pretože sa tým rozvíja slovná zásoba. Dieťa vám s prezeraním knižky môže pomáhať, i keby malo len obracať stránky.
U dodávateľa
5,51 € 5,80 €

Leporelo pre deti vo veku 0+ mesiacov


Leporelo pre deti vo veku 0+ mesiacov. Novorodenec má ešte nedokonalý zrak. Ilustrácie nesmú byť príliš detailné. Oboznamovať ho s predmetmi a zvieratami je predčasné. Jasné obrysy a kontrasty vyvolávajú u detí najviac emócií. Knižky ukazujte novorodencovi zo vzdialenosti o niečo väčšej než 20 cm. Na prílišnú stimuláciu dieťa reaguje tak, že uhne pohľadom. Je nutné urobiť prestávku a vrátiť sa ku knižke, keď si dieťa oddýchne.
U dodávateľa
5,51 € 5,80 €

Labyrinty


Labyrinty sú určené pre deti od 10 rokov Na prázdninové dni ponúkame ďalšiu knihu z edície hravých titulov. Publikácia obsahuje 40 strán plných zábavných labyrintov a tajuplných bludísk na vylúštenie. Táto publikácia deti nielen pobaví, ale aj precvičí ich dôkladnosť, predstavivosť a schopnosť sústrediť sa.
Na sklade 1Ks
3,04 € 3,20 €

Poruchy štítné žlázy 2. vydání


Choroby štítné žlázy patří mezi nemoci masového výskytu a neléčené přinášejí postiženým významná zdravotní rizika. Na druhou stranu i nesprávně indikovaná nebo nesprávně vedená léčba - především předávkování hormony štítné žlázy u osob vyššího věku - může mít pro pacienty negativní důsledky. Cílem této knížky je informovat o důležitosti správné funkce štítné žlázy pro zdraví organismu, upozornit na to, že nemoci štítné žlázy ovlivňují průběh a léčbu jiných chorob, a poradit laické veřejnosti, jak chorobám štítné žlázy předcházet, kdy na ně myslet, jak a kdy je racionálně diagnostikovat a léčit a přitom se vyvarovat nadbytečného vyšetřování a případně i neodůvodněné léčby. V brožurce našeho předního specialisty na danou problematiku naleznete přehledné informace o anatomii a funkci štítné žlázy, jejích základních onemocněních (hypotyreóze, hypertyreóze, strumě aj.), možnostech léčby včetně léčby operativní a léčby radioaktivním jodem. Samostatná kapitola je věnována poruchám štítné žlázy v těhotenství a po porodu. V závěru knížky pak najdete praktické rady lékaře týkající se mj. prevence nemocí štítné žlázy či výživových doporučení a jsou zmíněny i nejčastější nepravdy a mýty týkající se tohoto onemocnění.
Vypredané
2,24 € 2,36 €

Leporelo pre deti vo veku 0-3 mesiace


Novorodenec má ešte nedokonalý zrak. Ilustrácie nemôžu byť príliš detailné. Oboznamovať ho s predmetmi a zvieratami je predčasné. Jasné obrysy a kontrasty vyvolávajú u detí najviac emócií. Novorodenec vidí úplne inak než dospelý: •Vidí len na vzdialenosť 0,5 metra a vníma jasné kontrastné farby. •Pozerá sa na kontrastne ohraničené oblasti. Potom sa díva nahor a nadol. Najlepšie vidí okraje a ohraničenie toho, na čo sa práve pozerá (periférne videnie). Obrázky majú byť výrazné a farby sýte. •Páčia sa mu symetrické obrázky (štvorce, trojuholníky, kruhy, šachovnice) kreslené jednou čiarou. •Nerozlišuje hĺbku zobrazeného, pretože svet novorodenca je dvojrozmerný. Zapamätajte si! Knižky ukazujte novorodencovi zo vzdialenosti o niečo väčšej než 20 cm. Na prílišnú stimuláciu dieťa reaguje tak, že uhne pohľadom. Je nutné urobiť prestávku a vrátiť sa ku knižke, keď si dieťa oddýchne.
Vypredané
5,51 € 5,80 €

Lacná kniha Zvieratká v lese (-50%)


Dieťa vo veku 18+ mesiacov: Už dokáže pomenovať obrázok, spája dohromady rôzne slová, používa 50 a viac jednotlivých slov. Po roku a pol dochádza k rýchlemu rozvoju ako pasívneho, tak aj aktívneho slovníka. Dieťa začína chápať symbolický význam slov. Používa slovesá a učí sa hovoriť zrozumiteľné vety s dvoma slovami, čo je predzvesťou ovládania základov gramatiky. Opisuje svoju činnosť (napríklad: ja idem). Začína sa pýtať "prečo?". Pomáha obracať stránky v knižke, ukazuje obrázky, rozumie jednoduchým rýmovaným riekankám.
Vypredané
2,90 € 5,80 €

dostupné aj ako: