Knižné kamarátstva | DOPRAVA ZADARMO od 15€!

Jan Jiskra

autor

Čo robíme celý deň


Dieťa vo veku 18 - 24 mesiacov:
Deti v tomto veku rýchlo rozširujú svoju slovnú zásobu. Bežne používajú až 60 slov, v dvoch rokoch zvládnu dokonca 300 slov. Ešte však nerozprávajú dokonale. Stále šušlú, prehadzujú hlásky alebo slovosled.
Tvoria slovné spojenia s jednoduchou gramatikou a vety typu - Mamička je jablko.
Dvojročné dieťa začína rozumieť pojmom: malý - veľký, dlhý - krátky.
Dokážu slovne vyjadriť niektoré emócie, chápu jednoduchý príbeh
Začínajú sa zdokonaľovať v sebestačnosti, vyjadrujú svoj názor.
V tomto období sa dotvára povaha dieťaťa.

Zapamätajte si!
V tomto veku deti majú rady jazykové rituály, často chcú rozprávať každý deň rovnakú rozprávku, veľmi sa im páčia rôzne riekanky. Buďte trpezliví a pokojne im ukazujte každý večer rovnakú knižku. Od 18 mesiacov sa odporúča začať s čítaním knižiek s textami alebo s rozprávaním podľa obrázkov, pretože sa tým rozvíja slovná zásoba.
Dieťa vám s prezeraním knižky môže pomáhať, i keby malo len obracať stránky.
Na sklade
3,99 € 4,20 €

Lepolero pre deti vo veku 3-6 mesiacov


Dieťa vo veku 3 – 6 mesiacov začína viac rozlišovať farby. Ostrosť zraku dieťaťa je i naďalej nízka.
Ilustrácie knižky nemajú byť príliš detailné.
Dieťa v tomto veku vidí trochu inak než dospelý:
• Dieťa dosahuje ostrosť zraku dospelého po dovŕšení 12. mesiaca života.
• Dáva prednosť kontúram a kontrastom.
• Začína rozlišovať farby, hlavne základné: červenú, zelenú, žltú a modrú.
• Dlhšie sa díva na obrázky, ktorých prvky sú rozmiestnené bližšie k sebe.
• Rado si prezerá ľudskú tvár alebo jej časti.
Zapamätajte si!
Vo veku 4 – 5 mesiacov naťahuje ručičky k predmetu, ktorý vidí, v 5 – 6 mesiacoch sa ho snaží uchopiť.
Ak dieťa uhýba pohľadom, je unavené a potrebuje si odpočinúť.
Na sklade
3,80 € 4,00 €

Leporelo pre deti vo veku 0+ mesiacov


Leporelo pre deti vo veku 0+ mesiacov. Novorodenec má ešte nedokonalý zrak. Ilustrácie nesmú byť príliš detailné.
Oboznamovať ho s predmetmi a zvieratami je predčasné. Jasné obrysy a kontrasty vyvolávajú u detí najviac emócií.
Knižky ukazujte novorodencovi zo vzdialenosti o niečo väčšej než 20 cm.
Na prílišnú stimuláciu dieťa reaguje tak, že uhne pohľadom.
Je nutné urobiť prestávku a vrátiť sa ku knižke, keď si dieťa oddýchne.
Na sklade
3,99 € 4,20 €

Leporelo pre deti vo veku 12+ mesiacov


• Už vie, aké zvuky vydávajú zvieratká, chlapci neomylne napodobňujú i zvuky automobilov. Vrčia, trúbia, húkajú ako siréna.
• Pomáha obracať stránky v knižke, ukazuje na obrázky. Niekedy môže obrátiť aj viac strán naraz.
• Na požiadanie už vykonáva jednoduché úlohy.
• Rozumie približne 100 slovám.
• Tvorí prvé dvojslovné spojenia.

Zapamätajte si!
Pre dieťa v tomto veku je najdôležitejší pohyb. Začína už chodiť, stúpa
po schodoch, behá – to všetko vyžaduje mnoho úsilia. Nie každé dieťa je schopné v pokoji sedieť a listovať v knižke. Nezúfajte. Skúste ho aspoň na chvíľu zaujať čítaním, aj keby to skončilo roztrhanou knižkou.
Na sklade
3,80 € 4,00 €

Poruchy štítné žlázy 2. vydání


Choroby štítné žlázy patří mezi nemoci masového výskytu a neléčené přinášejí postiženým významná zdravotní rizika. Na druhou stranu i nesprávně indikovaná nebo nesprávně vedená léčba - především předávkování hormony štítné žlázy u osob vyššího věku - může mít pro pacienty negativní důsledky. Cílem této knížky je informovat o důležitosti správné funkce štítné žlázy pro zdraví organismu, upozornit na to, že nemoci štítné žlázy ovlivňují průběh a léčbu jiných chorob, a poradit laické veřejnosti, jak chorobám štítné žlázy předcházet, kdy na ně myslet, jak a kdy je racionálně diagnostikovat a léčit a přitom se vyvarovat nadbytečného vyšetřování a případně i neodůvodněné léčby. V brožurce našeho předního specialisty na danou problematiku naleznete přehledné informace o anatomii a funkci štítné žlázy, jejích základních onemocněních (hypotyreóze, hypertyreóze, strumě aj.), možnostech léčby včetně léčby operativní a léčby radioaktivním jodem. Samostatná kapitola je věnována poruchám štítné žlázy v těhotenství a po porodu. V závěru knížky pak najdete praktické rady lékaře týkající se mj. prevence nemocí štítné žlázy či výživových doporučení a jsou zmíněny i nejčastější nepravdy a mýty týkající se tohoto onemocnění.
U dodávateľa
2,24 € 2,36 €

Zvieratká v lese


Dieťa vo veku 18+ mesiacov:
Už dokáže pomenovať obrázok, spája dohromady rôzne slová, používa 50 a viac jednotlivých slov. Po roku a pol dochádza k rýchlemu rozvoju ako pasívneho, tak aj aktívneho slovníka.
Dieťa začína chápať symbolický význam slov. Používa slovesá a učí sa hovoriť zrozumiteľné vety s dvoma slovami, čo je predzvesťou ovládania základov gramatiky. Opisuje svoju činnosť (napríklad: ja idem). Začína sa pýtať "prečo?".
Pomáha obracať stránky v knižke, ukazuje obrázky, rozumie
jednoduchým rýmovaným riekankám.
Na sklade
3,99 € 4,20 €

Leporelo pre deti vo veku 0-3 mesiace


Novorodenec má ešte nedokonalý zrak. Ilustrácie nemôžu byť príliš detailné. Oboznamovať ho s predmetmi
a zvieratami je predčasné. Jasné obrysy a kontrasty vyvolávajú u detí najviac emócií.
Novorodenec vidí úplne inak než dospelý:
•Vidí len na vzdialenosť 0,5 metra a vníma jasné kontrastné farby.
•Pozerá sa na kontrastne ohraničené oblasti. Potom sa díva nahor a nadol. Najlepšie vidí okraje
a ohraničenie toho, na čo sa práve pozerá (periférne videnie). Obrázky majú byť výrazné a farby sýte.
•Páčia sa mu symetrické obrázky (štvorce, trojuholníky, kruhy, šachovnice) kreslené jednou čiarou.
•Nerozlišuje hĺbku zobrazeného, pretože svet novorodenca je dvojrozmerný.

Zapamätajte si!

Knižky ukazujte novorodencovi zo vzdialenosti o niečo väčšej než 20 cm. Na prílišnú stimuláciu dieťa reaguje tak, že uhne pohľadom.
Je nutné urobiť prestávku a vrátiť sa ku knižke, keď si dieťa oddýchne.
Vypredané
3,80 € 4,00 €