Mária Jókai

autor

Szent Ivántól Kisasszonyig - Nyitra vidékének népi hagyományai 3.


A harmadik kötet visszaemlékezések, dalszövegek és kották, régi fotók segítségével mutatja be a nyárhoz, a nyári jeles napokhoz kötődő nyitrai népszokásokat. Nem az a gond, ha az ember más kultúrákban is megmerítkezik, azokkal is megismerkedik, hanem az, ha a saját gyökereivel nincs tisztában. Ha nem tudja, honnan jött és hová tartozik. Mert valahová tartozni kell. Ezért is szép és tiszteletre méltó a néprajzkutatók munkája, akik életüket a gyökerek kutatásának szentelik, gyűjtik a múltból ránk maradt értékeket, azokat, amelyek egy idő után talán a feledés mély kútjába hullanának. Ilyen fáradhatatlan értékmentő Jókai Mária is, aki közel fél évszázada foglalkozik Zoboralja és Nyitra vidéke hagyományainak őrzésével.
U dodávateľa
9,16 € 9,64 €