! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jon Frederickson

autor

Spoločné vytváranie zmeny


Spoločné vytváranie zmeny napísal Jon Frederickson ako pomôcku pre terapeutov pri práci so „zaseknutými“ pacientmi (ktorí kladú odpor pri terapeutickom procese), aby zanechali svoj odpor a sebazničujúce správanie a spoločne a ochotne vytvárali vzťah, ktorý im umožní zmenu. Spoločné vytváranie zmeny obsahuje aj klinické ukážky vyňaté so sedení, ktoré ilustrujú stovky terapeutických slepých uličiek, ukazuje, ako porozumieť pacientom a ako efektívne intervenovať. Kniha poskytuje jasné systematické kroky pri diagnostikovaní potrieb pacientov a intervenovaní pri vytváraní efektívneho vzťahu umožňujúceho zmenu. Spoločné vytváranie zmeny predstavuje integratívnu teóriu, ktorá využíva prvky behaviorálnej terapie, kognitívnej terapie, terapie zameranej na emócie, psychoanalýzy a všímavosti (mindfulness). Táto empiricky potvrdená liečba je efektívna pri širokom okruhu pacientov.
U dodávateľa
21,84 € 22,99 €

dostupné aj ako:

Spoločné vytváranie zmeny; efektívne techniky dynamickej terapie


Spoločné vytváranie zmeny napísal Jon Frederickson ako pomôcku pre terapeutov pri práci so „zaseknutými“ pacientmi (ktorí kladú odpor pri terapeutickom procese), aby zanechali svoj odpor a sebazničujúce správanie a spoločne a ochotne vytvárali vzťah, ktorý im umožní zmenu. Spoločné vytváranie zmeny obsahuje aj klinické ukážky vyňaté so sedení, ktoré ilustrujú stovky terapeutických slepých uličiek, ukazuje, ako porozumieť pacientom a ako efektívne intervenovať. Kniha poskytuje jasné systematické kroky pri diagnostikovaní potrieb pacientov a intervenovaní pri vytváraní efektívneho vzťahu umožňujúceho zmenu. Spoločné vytváranie zmeny predstavuje integratívnu teóriu, ktorá využíva prvky behaviorálnej terapie, kognitívnej terapie, terapie zameranej na emócie, psychoanalýzy a všímavosti (mindfulness). Táto empiricky potvrdená liečba je efektívna pri širokom okruhu pacientov.
Na stiahnutie
15,99 €

dostupné aj ako:

Psychodynamická psychoterapie


Tato kniha je určena především terapeutům, kteří usilují o hlubší porozumění svým klientům a pacientům. Vychází z analytické a dynamické psychoterapie a zaměřuje se na konkrétní situace terapeutického rozhovoru. Na záznamech jednotlivých sezení s klienty autor ilustruje svoji metodu hledání těžiště jejich problémů. Seznamuje nás se čtyřmi přístupy: reflexe, analýza konfliktu, analýza přenosu a analýza obran. Každý z nich je probrán v samostatné kapitole a doprovází jej praktické ukázky a cvičení. Vedle hlavního nástroje – interpretace – autor zajímavě využívá také imaginární vnitřní monolog terapeuta při zkusmých identifikacích s pacientem. Kniha poskytne terapeutům zajímavý návod k rozlišení a využití i nepatrných nitek poukazujících na významné prvky vnitřního života pacienta i na skryté rysy vzájemného vztahu pacient–psychoterapeut. Laičtí čtenáři pak mohou nahlédnout do zdánlivě neproniknutelného světa psychoanalytické psychoterapie. Jon Frederickson, M.S.W., je předsedou studijního programu Advanced Psychotherapy Training Program a vyučuje na Washington School of Psychiatry v rámci Faculty of Clinical Psychotherapy a Supervision Training Program. Působí rovněž na univerzitě v Georgtown University a ve Washingtonu jako soukromý psychoterapeut, supervizor a konzultant.
Vypredané
13,35 € 14,05 €

Lacná kniha Spoločné vytváranie zmeny (-70%)


Spoločné vytváranie zmeny napísal Jon Frederickson ako pomôcku pre terapeutov pri práci so „zaseknutými“ pacientmi (ktorí kladú odpor pri terapeutickom procese), aby zanechali svoj odpor a sebazničujúce správanie a spoločne a ochotne vytvárali vzťah, ktorý im umožní zmenu. Spoločné vytváranie zmeny obsahuje aj klinické ukážky vyňaté so sedení, ktoré ilustrujú stovky terapeutických slepých uličiek, ukazuje, ako porozumieť pacientom a ako efektívne intervenovať. Kniha poskytuje jasné systematické kroky pri diagnostikovaní potrieb pacientov a intervenovaní pri vytváraní efektívneho vzťahu umožňujúceho zmenu. Spoločné vytváranie zmeny predstavuje integratívnu teóriu, ktorá využíva prvky behaviorálnej terapie, kognitívnej terapie, terapie zameranej na emócie, psychoanalýzy a všímavosti (mindfulness). Táto empiricky potvrdená liečba je efektívna pri širokom okruhu pacientov.
Vypredané
6,90 € 22,99 €

dostupné aj ako: